Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Економіка району / Відділ економічного розвиткуПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

   1. Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації      (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Бережанського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

   2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва та департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації. Координацію діяльності відділу здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації.

   Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації утворено відповідно до пункту 2.1 розпорядження голови районної державної адміністрації від  15 липня 2014 року №204-од «Про упорядкування структури районної державної адміністрації». Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 січня 2016 року №18-од «Про внесення змін до структури та штатного розпису районної державної адміністрації» до повноважень відділу економічного розвитку районної державної адміністрації віднесено функції щодо розвитку інфраструктури на території району.

   3. Відділ   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  та  законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації,  наказами директора департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

   4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:

  1)  в сфері економічного розвитку:

  1.1)  державної політики економічного і соціального розвитку;

  1.2)  державної цінової політики;

  1.3)  державної промислової політики;

  1.4)  державної регіональної політики;

  1.5)  державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

  1.6)  державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

  1.7)  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

  1.8)  державної   політики   у   сфері   управління   об'єктами   державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

  1.9)  єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

  1.10)  державної політики у сфері зовнішніх зносин на території району.

  2)  в сфері розвитку інфраструктури:

  2.1) державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження;

  2.2) розроблення  пропозицій  щодо  державних  цільових  програм  розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;

  2.3) розроблення  пропозицій  щодо  формування,  регулювання   та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку.

 

  5. Відділ  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  1)  в сфері економічного розвитку:

  1.1) організовує  виконання  Конституції  і  законів  України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  та здійснює контроль за їх реалізацією;

  1.2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  1.3) бере  участь  в  організаційно-методологічному  забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, відділу з питань  надання адміністративних послуг та його адміністратора;

  1.4)  аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

  1.5) розробляє  проект  районної  стратегії  розвитку,  забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

  1.6) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку Тернопільської області на середньо та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Бережанського району;

  1.7) розробляє  прогнози  економічного  і  соціального  розвитку Бережанського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку Бережанського району;

1.8)  забезпечує контроль за виконанням показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на короткостроковий період;

1.9) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

1.10) розробляє  та  надсилає  проекти   програм  транскордонного співробітництва регіональним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), для надання відповідної державної фінансової підтримки;

1.11) координацію роботи щодо забезпечення дотримання порядку здійснення зовнішніх зносин органами виконавчої влади в районі;

1.12) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

1.13) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

1.14)  готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

1.15)  аналізує економічні та соціальні наслідки територій пріоритетного розвитку та подає департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації відповідну інформацію;

1.16) бере  участь  у  підготовці  пропозицій  щодо  визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

1.17)   готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за районними програмами до регіональних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

1.18)  розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

1.19) сприяє  формуванню  інфраструктури  підтримки  малого  і середнього підприємництва;

1.20) бере  участь  у  розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

1.21)  сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

1.22) бере  участь  у  забезпеченні  реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

1.23) бере  участь  в  організаційно-методологічному  забезпеченні діяльності дозвільного органу та державного  адміністратора;

1.24) забезпечує  виконання  районною  державною  адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль, за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

1.25)  забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

1.26) погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, за кошти міжнародної технічної допомоги;

1.27) аналізує та подає обласній державній адміністрації підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

1.28)  бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

1.29) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

1.30) забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  разом  з  іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій відповідної територіально-адміністративної одиниці у виставково-ярмаркових заходах;

1.31) інформує  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  що розташовані на території Бережанського району, про накази департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») та подає  департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації відповідну інформацію;

1.32) вносить  в  установленому  порядку  пропозиції  з  питань удосконалення законодавства України;

1.33)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

1.34) готує  (бере  участь  у  підготовці)  проекти  угод,  договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

1.35)  вносить    пропозиції    щодо   проекту   відповідного    місцевого бюджету;

1.36) забезпечує  ефективне  і  цільове  використання  відповідних бюджетних коштів;

1.37)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

1.38) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

1.39)  бере    участь   у   підготовці   звітів   голови  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної  районної ради;

1.40) забезпечує  здійснення  заходів  щодо  запобігання  і  протидії корупції;

1.41) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

1.42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

1.43)  забезпечує  доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

1.44) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

1.45)  контролює   виконання   органами   місцевого   самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

1.46) здійснює   повноваження,   делеговані   органами   місцевого самоврядування;

1.47) забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  виконання  завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

1.48) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

1.49) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

1.50)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

1.51)  забезпечує  захист  персональних даних.

2)  в сфері розвитку інфраструктури:

2.1) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2.2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

2.3)  аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузі паливно-енергетичного комплексу, галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

2.4)  бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

2.5) вносить пропозиції щодо фінансування відповідних програм у проект районного бюджету;

2.6) забезпечує  ефективне  і  цільове  використання  відповідних бюджетних коштів;

2.7)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

2.8) розробляє  проекти  розпоряджень  голови  районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

2.9) бере  участь  у  погодженні  проектів  нормативно-правових  актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

2.10)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

2.11) бере  участь  у  підготовці  звітів  голови  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

2.12)  готує  самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

2.13)  надає  пропозиції  щодо  удосконалення  системи  обліку  електро-,

газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

2.14) організовує  проведення  конкурсів  з  визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять  за межі  території району;

2.15) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах, організаціях;

2.16)  сприяє  впровадженню  сучасних  енергозберігаючих технологій;

2.17) сприяє  розвитку  регіонального  ринку  транспортних послуг, координації  роботи окремих  видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

2.18)  бере участь у:

- виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та енергозбереження;

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

- розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

- впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

- розробленні програм енергозбереження;

- формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

- складанні щорічного паливно-енергетичного балансу району;

2.19) веде облік підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

2.20) узагальнює практику застосування законодавства;

2.21) аналізує дотримання спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, бере участь та здійснює підготовку документів щодо діяльності консультативно-дорадчих органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про металобрухт на території району;

2.22) аналізує та надає пропозиції щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства про автомобільний транспорт, нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів;

2.23) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

2.24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2.25) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

2.26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.27) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

2.28) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.29) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.30) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

2.31) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

2.32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

2.33) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

2.34) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

2.35) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

2.36) забезпечує захист персональних даних;

2.37) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

2.38) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Відділ має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) організовувати засідання комісій, інших дорадчих органів та готувати необхідні матеріали для їх проведення;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 8. Відділ   очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням  з керівництвом обласної державної адміністраці

9. Начальник відділу:

1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає   заходів   до  удосконалення  організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)  звітує   перед   головою   районної   державної   адміністрації   про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)  розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14)  здійснює добір кадрів;

15)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16)  проводить  особистий  прийом  громадян  з  питань, що належать до повноважень відділу;

17)  забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації.

 

11. Граничну  чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників  відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

 

13.  Відділ  є  структурним підрозділом, утвореним на правах юридичної особи публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                          М.Р.ДУМАНСЬКА

 

Начальник відділу економічного розвитку

районної державної адміністрації                                              В.П.УРДЕЙЧУК
 

Анонси подій

Актуальна тема