Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр наданя адміністративних послуг та видачі дозвільних документів / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Перелік адмін послуг


 

Перелік


           УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

       ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

25 вересня 2017 року                                                                             № 302-од

 

Про затвердження переліку

адміністративних послуг, які

надаються через відділ-центр надання

адміністративних послуг та видачі

дозвільних документів

 

         Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації» зі змінами, «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»:

        1.Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів Борщівської районної державної адміністрації, що додається.

 

        2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 червня 2017 року № 213-од «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів».

 

       3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації БУДЗІНСЬКОГО М.В.

 

 

 

Голова районної державної

         адміністрації                                                                  Л.В.ЮЗЬКІВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

25.09.2017   № 302-од

 

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання

адміністративних послуг Борщівської районної державної адміністрації

 

1

Наданнязгоди на передачу земельнихділянок в суборенду.

2

 

Поновлення договору орендиземлі.

3

Наданнядозволу на розробку проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки для передачіїї в оренду.

4

Затвердженняпроектівізземлеустроющодовідведенняземельнихділянок для передачіїх у власність, орендуабопостійнекористування.

5

Наданнядозволу на видаленнязеленихнасаджень на територіїБорщівськоїміськоїради.

6

Взяттягромадян на квартирнийоблік, зняття з квартирного обліку.

7

Оформленнясвідоцтва про право власності на квартиру (будинок).

8

Виготовленнядублікатусвідоцтва про право власності на житловеприміщення.

9

Надання одноразової (матеріальної) допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації і проживають на території м. Борщів.

10

Видача ордера на службове приміщення виконавчого комітету Борщівської міської ради.

11

Присвоєння адресного номеру будинкам, спорудам.

12

Про наданнядозволу на розміщеннязовнішньоїреклами на території м. Борщів

13

Видача ордера на жиле приміщеннягромадянам, якіперебувають на квартирному обліку за місцемпроживання привиконавчомукомітетіБорщівськоїміської ради.

14

Наданнядозволу на виготовленнятехнічноїдокументаціїізземлеустроющодовстановлення (відновлення) меж земельноїділянки в натурі (на місцевості).

 

 

15

Наданнязгоди на передачу комунального майна в найм (оренду) і піднайм.

16

Затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустроющодовстановлення меж земельноїділянки в натурі (на місцевості) та передача у власність, оренду.

17

Підготовкаклопотання про присвоєнняпочесногозвання «Мати-героїня».

18

Встановлення режиму роботиоб'єктівторгівлі, ресторанного господарства та сферипослугнезалежновід форм власності.

19

Наданнядозволу на розташуваннятимчасовоїспоруди для провадженняпідприємницькоїдіяльності.

20

Про затвердження проекту землеустрою, щодозміницільовогопризначенняземельноїділянки.

21

Наданнядозволу на проведенняекспертної - грошовоїоцінкиорендованоїземельноїділянки.

22

Передача у власністьгромадянжилогоприміщення у гуртожиткукомунальноївласності м. Борщів

23

Про переоформлення ордера на жиле приміщення у будинках державного абогромадськогожитлового фонду при виконавчомукомітетіБорщівськоїміської ради (зміна основного квартиронаймача).

24

Виключенняжилихприміщень з числа службових.

 

25

Наданняжитловоїплощіуфондіжитла для тимчасовогопроживаннягромадян.

26

Наданняжилихприміщень.

 

27

Передача земельнихділянок у власність та користуванняюридичним та фізичним особам.

28

Достроковеприпинення права користуванняземельноюділянкою.

29

Наданнярішеннявиконкому про виключенняквартириізжитлового фонду та наданнядозволу на їїреконструкцію для використання в іншихцілях.

30

Прийняттярішеньщодовідчуженнявідповідно до закону комунального майна.

31

Про наданнядозволу на змінуцільовогопризначенняземельноїділянки.

32

Наданнядозволу на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки для передачіїї у власність.

33

Наданнядозволу на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки для передачіїїупостійнекористування.

 

34

Наданнядозволу на розробленнядетального плану.

 

35

Затвердженнядетального плану.

 

36

Затвердженняекспертноїоцінки та наданнядозволу на викупземельноїділянки.

37

Дозвіл на проведеннязаходівіззалученнямтварин.

38

Експлуатаційнийдозвіл операторам потужностей (об’єктів), якізаймаютьсявиробництвомхарчовихпродуктів, підконтрольнихветеринарнійслужбі та для агропродовольчихринків.

39

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва змішування та приготування кормових добавок, префіксів, кормів.

40

Міжнародніветеринарнісертифікати.

41

Ветеринарнісвідоцтва.

42

Ветеринарнідовідки – при переміщенні в межах району.

43

Експлуатаційний дозвіл на діяльність операторам потужностей (об’єктів) з виробництва або обігу (реалізації) харчових продуктів.

44

Висновокдержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизи (погодження)  для отриманнядозволу на викидизабруднюючихречовин у атмосфернеповітрястаціонарнимиджерелами.

45

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи ( за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики.

46

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо розроблення, виробництва, виготовлення, використання, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

47

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (погодження) для отримання дозволів (ліцензій) на здійснення операцій у поводження з небезпечними відходами.

48

Видача фізичним особам висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

49

Висновокдержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизи на діючийоб’єкт.

50

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів, які підлягають акредитації (атестації).

51

Встановлення статусу та видачадовідки” дитина-війни ”.

52

Повідомнареєстраціяколективнихдоговорів.

 

53

Призначення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання ”Мати-героїня ”.

54

 

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила.

55

Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її інтересам дитини.

56

Надання висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них на спільне проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

57

Надання витягу з обліково–статистичної картки дитини.

 

 

58

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

59

Видачаюридичним особам дублікатіворигіналівїхустановчихдокументів та змін до них.

60

Державнареєстраціястворенняюридичної особи (крімгромадськогоформування).

61

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

62

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

63

Державнареєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставівласногоустановчого документа(крімгромадськогоформування).

64

Державнареєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту(крімгромадськогоформування).

65

Державна реєстраціярішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Державнареєстраціярішенняпро припиненняюридичної особи (крімгромадськогоформування).

67

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

68

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

 

69

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

70

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

71

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

 

72

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

73

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

 

74

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

 

75

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

77

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

78

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

79

Державнареєстраціяствореннятворчоїспілки,територіальногоосередкутворчоїспілки.

80

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до                  01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

81

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

82

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

83

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки.

84

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.

85

Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.

86

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

88

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

89

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

90

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

91

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

92

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації.

93

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

94

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

95

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

97

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

98

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

99

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

100

Державнареєстрація створеннягромадськогооб’єднання.

101

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

102

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

103

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

104

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

105

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання.

106

Державнареєстраціярішення про припиненнягромадськогооб'єднання.

107

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання.

109

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.

110

Державнареєстраціяприпиненнягромадськогооб'єднання в результатійогореорганізації.

111

Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу громадського об'єднання.

112

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

113

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

114

Державнареєстраціястворення структурного утворенняполітичноїпартії.

115

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

116

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

117

Державнареєстраціярішення про припинення структурного утворенняполітичноїпартії.

118

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.

119

Державнареєстраціяприпинення структурного утворенняполітичноїпартії в результатійоголіквідації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Державнареєстраціяприпинення структурного утворенняполітичноїпартії в результатійогореорганізації.

121

Державна реєстрація громадського об’єднання,
що не має статусу юридичної особи.

122

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

123

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи.

124

Державнареєстрація структурного утворенняполітичноїпартії, що не має статусу юридичної особи.

125

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

126

Державнареєстраціяприпинення структурного утворенняполітичноїпартії, що не має статусу юридичної особи.

127

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

128

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

129

Державнареєстрація постійнодіючоготретейського суду.

130

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

131

Державнареєстраціяприпинення
постійнодіючоготретейського суду
.

132

Державнареєстраціястатутівтериторіальних громад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Державнареєстрація:права власності на нерухомемайно

134

Державнареєстраціяіншогоречового права на нерухомемайно.

135

Взяття на облікбезхазяйногонерухомого майна.

136

Внесеннязапису про скасуваннядержавноїреєстрації прав.

137

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права, інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

138

Внесеннязмін до записів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно у зв’язку з допущеннямтехнічноїпомилки не з вини державного реєстратора прав на нерухомемайно.

139

Внесеннязмін до записів до Державного реєструречових прав на нерухомемайно у зв’язку з допущеннямтехнічноїпомилки  з вини державного реєстратора прав на нерухомемайно.

140

Наданняінформаційноїдовідки з Державного реєструречових прав на нерухомемайно.

141

Державнареєстраціядрукованогозасобумасовоїінформації з місцевою сферою розповсюдження.

142

Перереєстраціядрукованогозасобумасовоїінформації з місцевою сферою розповсюдження.

143

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

144

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

145

Оформлення та видачаабообмін паспорта громадянинаУкраїни для виїзду за кордон (утомучислітерміновеоформлення).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Оформлення та видача паспорта громадянинаУкраїни.

147

Оформлення та видача паспорта громадянинаУкраїниуразіобмінузамістьпошкодженого, втраченогоабовикраденого.

148

Вклеювання до паспорта громадянинаУкраїнифотокартки при досягненнігромадянином 25- і 45-річного віку.

149

Оформлення та видачапроїзного документа дитини.

150

Державнареєстраціяземельноїділянки з видачеювитягу з Державного земельного кадастру.

151

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельнуділянку.

152

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межічастиниземельноїділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачеювитягу.

153

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територійадміністративно-територіальниходиниць з видачеювитягу.

154

Державнареєстраціяобмежень у використанні земель з видачеювитягу.

155

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятимивідповідно до них нормативно-правовими актами, з видачеювитягу.

156

Виправленнятехнічноїпомилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, щоздійснюєйоговедення, з видачеювитягу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

Наданнявідомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах територіїадміністративно-територіальниходиниць

обмеження у використанні земель

земельнуділянку

2) довідки, щоміститьузагальненуінформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастровоїкарти (плану) та іншоїкартографічноїдокументації.

158

Видачадовідки про:

1) наявність та розмірземельноїчастки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрівідомостей про одержання у власністьземельноїділянки у межах норм безоплатноїприватизації за певним видом їїцільовогопризначення (використання).

159

Видачавідомостей з документаціїізземлеустрою, щовключена до Державного фонду документаціїізземлеустрою.

160

Видачадовідки з державноїстатистичноїзвітності про наявність земель та розподілїх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

161

Видачавитягу з Державного реєструсертифікованихінженерів-землевпорядників.

162

Видачавитягу з технічноїдокументації про нормативнугрошовуоцінкуземельноїділянки.

163

Видачавитягу з Державного реєструсертифікованихінженерів-геодезистів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

165

Видачависновку про погодження (відмову у погодженні) проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки.

166

Видачамістобудівних умов і обмеженьзабудовиземельноїділянки.

167

Видачабудівельного паспорта забудовиземельноїділянки.

168

Видача паспорта прив’язкитимчасовоїспоруди (ТС) для провадженняпідприємницькоїдіяльності.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                 Л.Р.ДЕМЧАН

 

 

Т.в.о начальника відділу-центрунадання

адміністративнихпослуг та видачі

дозвільних документів

районної державної адміністрації                               С.І.МАРУЩАК

 

 

              
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg