Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / УВАГА! МОБІЛІЗАЦІЯ!

Мобілізація та призов громадян на військову службу


Інформація щодо соціального та правового захисту осіб, які беруть участь в антитерористичній операції

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Закон України "Про військовий обов"язок і військову службу" (призов)

 

Перелік документів

для надання статусу учасника бойових дій, особам які брали безпосередню участь в АТО


Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій такі документи:

1.       довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (зразок 1 додається);

2.       витяги із наказів по стройовій частині про убуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції;

3.       витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації;

4.       копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності);

5.       копії документів про отримання поранень (в разі їх наявності);

список військовослужбовців військової частини А0000 Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. Список складається в алфавітному порядку та надається в паперовому і електронному вигляді разом з відповідними документами на адресу: 03168, м. Київ, 168, Повітрофлотський пр-т, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України. Також список в електронному вигляді Microsoft Excel (версія 97-2003) надсилається на автоматизовану систему управління Збройних Сил України «Дніпро» (за наявністю) на адресу Deg_dkp@dod.ua. В графі Примітка вищезазначеного списка особам, які мають статус учасника бойових дій необхідно зазначити «Учасник бойових дій з інших підстав» (зразок 2 додається).

Крімтого, враховуючи вимоги статті 6 Закону України «Про захист персональних данних» та статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», разом з усіма документами надавати згоду на збір та обробку персональних даних (зразок 3 додається).

З метою уникнення помилкового написання прізвища, імя та по-батькові надавати копію першої сторінки паспорта громадянина України.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.

Учасники антитерористичної операції, звільнені з віськової служби, документи подають через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового комісаріату міста Києва.

Всі документи, які подаються до комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій передаються до архівних установ України для тривалого (до 50 років включно) зберігання. Для їх оформлення використовувати аркуші паперу формату А4 (210?297 міліметрів). Документи повинні мати поля: не менше 30-35 міліметрів — ліве; 10-15 міліметрів — праве; 20-25 міліметрів верхнє та нижнє.

Комісія Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій вивчає документи і направляє їх на розгляд до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, а у разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертає їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання.

Зразок 1

 

Кутовий штамп
військової частини
(органу, підрозділу),
установи, закладу

 

ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності України

 

Видана ________________________________________________________________військове (спеціальне) звання,
________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Українив районі/районах проведення антитерористичної операції

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підстава: __________________________________________________________________

 

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

 

________________________________
(найменування посади, військове
(спеціальне) звання командира
(начальника) військової частини
(органу, підрозділу) чи іншого
керівника установи, закладу)

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

 

 

 

Зразок 2

СПИСОК

військовослужбовців  військової частини А0000 Збройних Сил України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції

№ з/п

 

Прізвище,

ім’я, по батькові

Паспортні

 дані

Ідентифікаці-йний

номер

Адреса

проживання

Місце

перебування

під час

участі в АТО

Періоди участі

в АТО

(з__ по __)

Документи,

що підтверджують участь в АТО

Примітка

1.

ІВАНОВ

Микола

Петрович

АА № _______ виданий

Полільським РВ УМВС України у Київській обл.  __.__.1996

000000000

м. Дніпропетровськ  проспект

Миру буд. ___ кв. ___

м. Краматорськ, м.Слов’яногірськ, м.Славянськ, н.п. Красний Лиман,

м. Артемьевськ, с.Добропілля,

с. Дачне Донецької область,

м. Лисичанськ, н.п. Рубіжне,

с. Сватово Луганської область

з 17.07.2014 по 15.08.2014,   з 15.08.2014 по 04.09.2014.  

Рішення НГШ-ГК ЗСУ №___ від __.__.2014/, витяг з наказу командира в/ч _____ №___ від __.__.2014, витяг з наказу №___ від __.__.2014, Рішення ТВО НГШ №___ від __.__.2014,  витяг з наказу командира в/ч __ №___ від __.__.2014, відрядження №№______..

Учасник бойових дій з інших підстав 

Командир військової частини

військове звання                        (підпис)                      (Прізвище, ініціали)

__   ________ 2014 року

М.П.

 

Зразок 3

Згода

на збір та обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________________________,

(Прізвище, ім’я та по батькові)

(народився “____” ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду _______________________________________________________________________

(орган державної влади)

та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на обробку моїх особистих персональних даних у паперових носіях та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем для вивчення  

_____________________________________________________________________________ (органом державної влади)

документів щодо надання мені статусу учасника бойових дій та для ведення Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

“____” ____________ 20___ року, ___________________________  (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа______________________________________  (____________________)

М. П.

Я, _____________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

посвідчую, що отримав повідомлення про те, що інформація про мене буде включена до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416, а також відомості про мої права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(лінія відриву)

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть включені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, який ведеться Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.

Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права, передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg