Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Послуги, що надаються через ЦНАП / Інформаційні та технологічні картки / Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів


 

ПОГОДЖЕНО

Пудлик Ю.Й.

Голова Козівської РДА

(ПІБ голови райдержадміністрації / міського голови)

_______________________________

(підпис)

                МП

 

«____» «___________» 20__ р

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Козівського міжрайонного управління

Головного управління 

Держсанепідслужби  

у Тернопільській області,

головний державний санітарний лікар Козівського, Бережанського, Зборівського районів

Ширін М.М.               

(ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного органу)

________________________________

(підпис)

                МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

_Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

(назва документа дозвільного характеру)

__________________________________________________________________

___ Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)______

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

вес

      

Адреса: 47600, Тернопільська область, шт. Козова, вул. Грушевського, 38, приміщення Козівської

р^авржадмінісірації.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Адміністратор: понеділок, середа, четвер з

8.30 до 17.00, вівторок з 12.00 до 17.00, субота з 8.30 до 16.00. Надання консультації представниками дозвільних органів.

Дозвільні аргани: щовівторка з 10°° до ІЗ00

3.

Телефон/факс (довідки,, адреса електронної пошти, та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

телефон: (0247) 2-27-65

                                    Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів», розд. 4 ст. 22,23; Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності . Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» статті 10-12;

 

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанові КМУ № 712 від 12.05.2007р. «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва переробки або реалізації харчових продуктів»; Постанова КМУ від 21.05.2009р. 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

(назва, дата та номер, пункт)

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Засвідчена копія акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію збудованого чи реконструйованого об’єкту або копія акту технічної комісії

9.

  Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. Заява
2. Засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

3. Засвідчена копія акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію збудованого чи реконструйованого об’єкту або копія акту технічної комісії;

 

10.

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

4.Перелік харчових продуктів, що їх виготовляє, переробляє або реалізовує ваше підприємство, за вашим підписом;

5. Протоколи досліджень харчових продуктів, які (дослідження) проведено заходами акредитованих лабораторій

11

Платність (безоплатність надання адміністративної

Платно

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова КМУ від 12.05.2007року №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»

11.2

Розмір та порядок внесення гоіагй (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200,00

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р 31112115700282

код 23588148

12

Строк надання адміністративної послуги

Від поданої заяви на протязі 30 робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) Зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним в установленому законодавством порядку, були харчові продукти, що вироблені на потужності (об'єкті), заявленій для отримання експлуатаційного дозволу;

2) Зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, що вироблена на потужності (об'єкті), заявленій для отримання експлуатаційного дозволу;

3) Відмова оператора потужності (об'єкта) у проведенні інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходів.

 

14

Результат надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу суб’єкту господарювання.

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто засновником (або його представником за довіреністю) при пред'явленні паспорта і платіжного документа про сплату адміністративного збору

16

Примітка

Графік роботи ЦНАП може змінюватись в залежності від попиту на адміністративну послугу

 

 

 


 

            ПОГОДЖЕНО                                                        

   Голова Козівської районної                                     

   державної адміністрації                                         

   ______________Ю.Й.Пудлик                                     

   «___» ____________ 2013 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Козівського

міжрайонного управління

Головного управління  Держсанепідслужби

у Тернопільській області,

головний державний санітарний лікар Козівського, Бережанського, Зборівського районів

Ширін М.М.               

(ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного органу)

________________________________

(підпис)

                МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

                                          ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

 

Погодження та затвердження дозволу на розміщення відходів

 (назва документа дозвільного характеру)

 

Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

                                               (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, що надійшли в «Центр надання адміністративних послуг» Козівської районної державної адміністрації

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1 робочого дня

2

Реєстрація заяви в Козівському міжрайонному управлінні Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

3

Подання заяви та пакету документів для ознайомлення та накладення відповідної резолюції начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

4

Внесення резолюції до журналів реєстрації

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

5

Визначення безпосередніх виконавців та передача пакету документів спеціалісту управління та/або лабораторного центру

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом 2-3 робочого дня

6

Вивчення та опрацювання отриманого пакету документів, проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру) в відповідності до наказу начальника Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом 3-6 робочого дня

7

7.А. У разі негативного результату розгляду - підготовка та направлення листа з зауваженнями до  «Центру надання адміністративних послуг» та заявнику

 

 

 

 

 

7.Б. У разі позитивного результату розгляду- направлення заяви до ДП «Центр реєстрів висновків ДСЕСУ України»

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру), Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

 

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру), Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом

3-5 робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

3-6

робочого дня

8

Опрацювання отриманого направлення, складання протоколу експертизи та проекту висновку держсанепідекспертизи

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру) Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом

6-8 робочого дня

9

Візування  та подання  проекту висновку для погодження  начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У,П

Протягом

8

робочого дня

10

Отримання документів дозвільного характеру з центру реєстрів з присвоєним реєстраційним номером та передача їх на затвердження начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,З

Протягом

8-9

робочого дня

11

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Передача затверджених документів дозвільного характеру до «Центру надання адміністративних послуг» для завершення проходження дозвільної процедури

В

Протягом

9-10

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

 

 

Примітка:

В – виконавці;

У – беруть участь;

П – погоджує;

З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПОГОДЖЕНО                                                       

   Голова Козівської районної                                     

   державної адміністрації                                         

   ______________Ю.Й.Пудлик                                     

   «___» ____________ 2013 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Козівського

міжрайонного управління

Головного управління  Держсанепідслужби

у Тернопільській області,

головний державний санітарний лікар Козівського, Бережанського, Зборівського районів

Ширін М.М.               

(ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного органу)

________________________________

(підпис)

                МП

 

«____» «__________» 20___ р

 

                                          ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

 

Погодження та затвердження висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

 (назва документа дозвільного характеру)

 

Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

                                   (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія*

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, що надійшли в «Центр надання адміністративних послуг» Козівської районної державної адміністрації

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1 робочого дня

2

Реєстрація заяви в Козівському міжрайонному управлінні Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

3

Подання заяви та пакету документів для ознайомлення та накладення відповідної резолюції начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

4

Внесення резолюції до журналів реєстрації

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом 1- 2 робочого дня

5

Визначення безпосередніх виконавців та передача пакету документів спеціалісту управління та/або лабораторного центру

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом 2-3 робочого дня

6

Вивчення та опрацювання отриманого пакету документів, проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру) в відповідності до наказу начальника Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом 3-6 робочого дня

7

7.А. У разі негативного результату розгляду - підготовка та направлення листа з зауваженнями до  «Центру надання адміністративних послуг» та заявнику

 

 

 

 

 

7.Б. У разі позитивного результату розгляду- направлення заяви до ДП «Центр реєстрів висновків ДСЕСУ України»

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру), Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

 

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру), Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом

3-5 робочого дня

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом

3-6

робочого дня

8

Опрацювання отриманого направлення, складання протоколу експертизи та проекту висновку держсанепідекспертизи

Виконавці експертизи (спеціалісти та фахівці управління та/або лабораторного центру) Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У

Протягом

6-8 робочого дня

9

Візування  та подання  проекту висновку для погодження  начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,У,П

Протягом

8

робочого дня

10

Отримання документів дозвільного характеру з центру реєстрів з присвоєним реєстраційним номером та передача їх на затвердження начальником Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В,З

Протягом

8-9

робочого дня

11

Передача затверджених документів дозвільного характеру до «Центру надання адміністративних послуг» для завершення проходження дозвільної процедури

Начальник, лікар-гігієніст, санітарний фельдшер Козівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

В

Протягом

9-10

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

 

Примітка:

В – виконавці;

У – беруть участь;

П – погоджує;

З – затверджує.

 
Анонси подій

Інформаційні послуги