Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну / Гуманітарна сфера / КУ Козівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

Паспортбюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік__


 Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Козівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 січня 2018 року №35-ОД

 

Наказ

Фінансове управління Козівської районної державної адміністрації______________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

  31 січня 2018 року № 5-0

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.  0200000                  Козівська  районна державна адміністрація
           (КПКВК МБ)           (
найменування головного розпорядника)

0210000_                Комунальна установа Козівський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги

     (КПКВК МБ)                                        (найменування відповідального виконавця)

3.  0212140                  0763          «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоровя»  
          (КПКВК МБ)    
    (КФКВК)1              (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 937,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 937,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-ІV; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм , оцінки ефективності бюджетних програм; рішення сесії Козівської районної ради від 22.12.2017року №270 «Про районний бюджет на 2018 рік, ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Конституція України (закон від 28.06.1996 №254), наказ МОЗ України від 03 квітня 2017 року № 360 «Про затвердження реєстру лікарських засобів,вартість яких підлягає відшкодуванню.Рішення про

зміни,порядок виконання постанови КМУ від 10.03.2017 № 181 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для окремих захворювань.Постанова КМУ від 17.03.2017 Про забезпечення доступності лікарських засобів.

6. Мета бюджетної програми - Зміцнення та поліпшення здоров’я населення, що страждають на серцево-судинні захворювання,цукровий діабет ІІ типу,бронхіальну астму. 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212146

0763

Завдання

 

 

 

 

 

 

 Надання повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб,що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.  

937,0

 

937,0

 

 

 

Усього

937,0

 

937,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212146

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я

 

 

 

1.1

0212146

затрат

 

 

 

 

 

Кількість установ

од.

Статут установи

1

 

 

Кількість штатних посад:

од.

Штатний розпис

138,5

 

 

в тому числі лікарів,які надають первинну допомогу

од.

Штатний розпис

22,5

1.2

0212146

продукту

 

 

 

 

 

кількість громадян, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми

осіб

звітність

10000

1.3

0212146

ефективності

 

 

 

 

 

кількість громадян, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми пільгових умовах на одного лікаря

од.

розрахунок

444

1.4

0212146

Якості

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми

%

розрахунок

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

0212146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0212146

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 

Голова Козівської

 районної державної адміністрації                              _____________       ___В.Б.Вітровий____
                                                                                                                   (
підпис)                    (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Козівської районної державної адміністрації          ______________     __    Є.М.Зарічний___
                                                                                                                      (
підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

 
Анонси подій

Інформаційні послуги