Монастириська районна державна адміністрація
48300, м.Монастириська, вул.Шевченка, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Кращий інвестор року


Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року №1091 “Про організацію VIІ Міжнародного інвестиційного форуму в м.Тернопіль» 27-28 квітня 2012 року в м.Тернопіль відбудеться VIІ Міжнародний інвестиційний форум. Під час Форуму відбудеться нагородження переможців щорічного конкурсу “Кращий інвестор року”.

Організаційним комітетом щорічного конкурсу “Кащий інвестор року” розроблено Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий інвестор року», яке затверджене першим заступником голови обласної державної адміністрації 4.03.2010 року (додається).

Для участі у конкурсі необхідно до 15 березня 2012 року надіслати в головне управління економіки облдержадміністрації заявки від суб’єктів господарювання району з відповідним пакетом документів, що передбачені Положенням.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови обласної державної адміністрації,

голова організаційного комітету

________________А.А.ФЛІССАК

 

 4 березня   2010 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення щорічного конкурсу

"Кращий інвестор року"

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає етапи, умови організації й порядок проведення Конкурсу, права й обов'язки його організаторів і учасників, основні вимоги до інвестиційних проектів і документації по проектах.

1.2. Конкурс проводиться щорічно в рамках підготовки до Міжнародного інвестиційного форуму в м.Тернополі з метою прискорення темпів соціально-економічного розвитку області шляхом активізації процесу залучення інвестицій, відбору інвестиційних проектів для включення до Каталогу інвестиційних проектів Тернопільської області, виявлення й підтримки перспективних проектів розвитку регіональної бізнес-інфраструктури.

1.3. Організатор Конкурсу – Тернопільська обласна державна адміністрація.

1.4.    Конкурс є відкритим. Конкурсний відбір інвестиційних проектів базується на принципах рівності й об'єктивності.

1.5.    До участі в конкурсі допускаються підприємства будь-якої форми власності, підприємці, фізичні особи не молодше 18 років. Конкурс відкритий для підприємств, установ, і фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області.

1.6.    До участі в конкурсі приймаються інвестиційні бізнес-проекти, реалізація яких передбачається або здійснюється на території Тернопільської області.

1.7.    Оргкомітет гарантує, що всі ідеї, документи та бізнес-проекти в рамках конкурсного відбору будуть розглядатися конфіденційно. Надання матеріалів конкурсу третім особам без узгодження автора виключається.

1.8. До участі в конкурсі не допускаються проекти у наступних видах діяльності:

- виробництво підакцизних товарів;

- послуги адвокатів, нотаріат;

- ігорний бізнес;

- операції з нерухомістю;

- інші види бізнесу, які передбачають спеціальне державне регулювання.

 

ІІ. Підготовка та проведення конкурсу

2.1.    Організатори конкурсу формують склад оргкомітету, забезпечують проведення Конкурсу, інформаційну підтримку та визначення переможців.

2.2.    Координацію проходження інвестиційних проектів на всіх стадіях конкурсного відбору, підтримку проведення конкурсу здійснює оргкомітет.

2.3.    Організаційну та технічну роботу по проведенню Конкурсу, консультаційну підтримку ініціаторів проектів,  ведення реєстру та експертний аналіз проектів здійснюють головне управління економіки та управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації.

2.4.    Організаційний комітет розглядає проекти, здійснює їх оцінку та приймає рішення щодо переможців Конкурсу.

 

ІІІ. Умови подачі й оформлення конкурсної заявки

3.1. Для участі в конкурсі заявники представляють в оргкомітет заявку, у яку входить комплект документів:

- заявка-анкета на конкурс в номінації «Кращий вітчизняний інвестор» (Додаток 1);

- заявка-анкета на конкурс в номінації «Кращий іноземний інвестор» (Додаток 2);

- заявка-анкета на конкурс в номінації «Кращий інвестиційний проект» (Додаток 3);

- короткий опис впровадженого інвестиційного проекту та його ефективність (випуск додаткової продукції, підвищення продуктивності праці, створення додаткових робочих місць, збільшення середньомісячної заробітної плати, додаткові надходження до бюджету, освоєння нових ринків збуту, екологічність та інноваційність проекту, інші)

- короткий опис розробленого інвестиційного проекту, об'ємом не більше трьох аркушів друкованого тексту формату А4;

- копії документів, що характеризують майнові та немайнові активи, які необхідні для реалізації проекту (правовстановлюючих документів на земельні ділянки, з інформацією про їх цільове призначення, а також документів на об'єкти нерухомості);

- короткий опис підприємства, яке пропонується в якості суб'єкта інвестиційного проекту; опис має включати інформацію про власників підприємства, його діяльність за останні три роки, виробничі та економічно-фінансові показники;

- інформацію, що характеризує взаємовідносини з кредиторами та кредитну історію підприємства, наявність зобов'язань за кредитами та позичками, облігаційним випускам та інших ринкових зобов'язань;

- копії документів, що підтверджують наявність у заявника певних об'єктів майна, майнових і немайнових прав, необхідних для реалізації інвестиційного проекту.

3.2. Заявникові може бути відмовлено в участі в конкурсі, якщо:

- в документах відсутня необхідна інформація або зазначені неправдиві відомості;

- організації, що безпосередньо беруть участь в реалізації інвестиційного проекту, перебувають у стані реорганізації, ліквідації або проведення процедур банкрутства.

 

ІV. Порядок проведення Конкурсу.

4.1.    Для участі в конкурсі конкурсант формулює ідею та суть інвестиційного проекту, і представляє заявку в оргкомітет у визначений термін.

Заявки подаються секретареві оргкомітету:

- особисто або поштою за адресою: 46021 м. Тернопіль вул. Грушевського, 8. Головне управління економіки Тернопільської облдержадміністрації. З поміткою "Кращий інвестор року".

- електронною поштою на адресу головного управління економіки облдержадміністрації: admin@economy.gov.te.ua.

Контактні телефони:  52-21-79, 52-08-21.

 

4.2.    Організаційний комітет проводить розгляд і аналіз представлених конкурсних заявок на предмет соціально-економічного значення проекту для регіону та його економічного обґрунтування. За результатами роботи приймається одне з таких рішень:

- схвалити конкурсну заявку - конкурсант включається до складу учасників конкурсу, анкета проекту включається в Каталог інвестиційних проектів Тернопільської області;

- направити конкурсну заявку на доробку - вказуються рекомендації;

- відхилити конкурсну заявку - оформляється мотивована відмова.

Дороблені інвестиційні проекти разом з уточненою конкурсною заявкою знову направляються в оргкомітет для остаточного прийняття рішення по проекту.

Анкети, резюме, бізнес-плани проектів та копії документів, надіслані на конкурс, не повертаються ініціаторам, а після закінчення конкурсу зберігаються в головному управлінні економіки облдержадміністрації.

4.3.    При розгляді інвестиційних проектів перевага надається проектам в пріоритетних напрямках та галузях:

- виробництво, збереження та переробка продукції АПК;

- виробництво товарів споживчої групи;

- житлово-комунальна сфера;

- екологія та ресурсозбереження;

- впровадження новітніх технологій, організація випуску інноваційної продукції.

        

Ефективні проекти мають передбачати створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці, розвиток регіональної інфраструктури, раціональне використання природних та людських ресурсів, земельних ділянок, об'єктів нерухомості.

 

4.5. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

- кращий вітчизняний інвестор;

- кращий іноземний інвестор;

- кращий  інвестиційний проект;

- створення умов для розвитку бізнесу і залучення інвестицій. 

 

Згідно комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку районів області визначаються переможці Конкурсу в номінації "Створення умов для розвитку бізнесу і залучення інвестицій".

        За результатами роботи конкурсної комісії визначаються по три переможці Конкурсу в кожній номінації. Для нагородження переможців засновуються три призових місця в номінаціях - 1, 2, 3 місце.

Переможці нагороджуються дипломами Конкурсу під час проведення  Міжнародного інвестиційного форуму.


ПОГОДЖЕНО

 

Голова районної державної адміністрації

__________________      (ПІБ)

"___"_____________ 2012 року

Додаток № 1

до Положення про конкурс

    «Кращий інвестор року»

 

 

Заявка – анкета

на конкурс  «Кращий інвестор року»

в номінації «Кращий вітчизняний інвестор»

 

Назва підприємства(організації) _____________________________

 

______________________________________________________________________

Місцезнаходження ______________________________________________________________________

(адреса)

Галузь(сфера бізнесу)_______________________________________

Форма власності ___________________________________________ 

Частка державної/ комунальної власності,( % ) ____________

Кількість працюючих(чоловік) ________

Виробничі площі(кв.м) _____________

Оборот підприємства(за минулий рік, тис. грн.) ___________

Керівник підприємства _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові )

Телефон _____________ факс _____________ E-mail _____________

 

Інформація за 2010 рік

 

1. Обсяг залучених інвестицій

в основний капітал  (тис.грн.)______________________

2. Обсяг виробленої продукції (тис.грн.) _______________

в тому числі: інноваційної продукції внаслідок реалізації інвестиційного проекту (тис.грн.)_____________

3. Кількість нових робочих місць створених внаслідок реалізації інвестиційного проекту (чоловік)_________________________________

4. Збільшення обсягу сплачених платежів до бюджетів всіх рівнів  внаслідок реалізації інвестиційного проекту (тис.грн.)________________

5. Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн.) _______________

6. Обсяг експорту продукції

(якщо підприємство займається експортом) (тис.грн./тис.дол.США) ________________

7. Енергоефективність та енергоощадність_____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Керівникпідприємства_______________             /__________________/

                                                   (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

Заявка-анкета проекту отримана              "____" __________ 2012 р.

Заявка розглянута конкурсною комісією          "____" __________ 2012 р.

Рішення конкурсної комісії _____________________________________________________

Секретар Оргкомітету __________________________________
УВАГА! З метою поширення позитивного досвіду щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» створено веб-сайт «Спільнота кращих державних службовців» - www.kds.org.ua, який є корпоративною соціальною мережею учасників, організаторів та партнерів Конкурсу. Сайт дозволяє спілкуватися групі професійних користувачів, об’єднаних спільними інтересами

Актуальна тема