Монастириська районна державна адміністрація
48300, м.Монастириська, вул.Шевченка, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Запобігання проявам корупції

Види та ознаки корупційних діянь


ВИДИ ТА ОЗНАКИ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ

 

Які існують види корупційних діянь?

 

Корупційні діяння мають такі види:

 

—зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб;

—розкрадання державного, колективного або приватного майна з використанням посадового становища;

—незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг;

—одержання кредитів, позичок, допомоги, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених законодавством, або на які особа не має права;

—хабарництво;

—здійснення безпосередньо та через посередників або підставних осіб підприємницької діяльності з використанням влади чи посадових повноважень, а також пов'язаних з ними можливостей;

—сприяння з використанням посадового становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг;

—неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення;

—використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов'язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необгрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації;

—надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи управлінських рішень;

—протежування з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.

 

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, у тому чис­лі в таких, що потребують додаткового визначення законодавством.

Боротьба з проявами корупції має ґрунтуватися на поєднанні профілак­тичних, правоохоронних і репресивних заходів. При цьому пріоритет пови­нен надаватися профілактичним заходам загальносоціального і спеціального кримінологічного спрямування.

 

 

Які існують ознаки корупційних діянь?

 

Ознаками корупційних діянь є:

 

—безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;

—наявність у особи умислу на вчинення дій(бездіяльність), які об'єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;

—використання особою свого становища всупереч інтересам держави;

—корислива мета або інша зацікавленість особи;

—незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.
УВАГА! З метою поширення позитивного досвіду щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» створено веб-сайт «Спільнота кращих державних службовців» - www.kds.org.ua, який є корпоративною соціальною мережею учасників, організаторів та партнерів Конкурсу. Сайт дозволяє спілкуватися групі професійних користувачів, об’єднаних спільними інтересами

Актуальна тема