Монастириська районна державна адміністрація
48300, м.Монастириська, вул.Шевченка, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Управління соціального захисту населення інформує


 

 Про виплату допомоги фізичним особам – підприємцям

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1171 «Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям» установлено, що:

 - особам, які у травні – серпні 2020 р. отримали допомогу на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку виплату такої допомоги буде здійснено у грудні 2020 р. за листопад і грудень 2020 р. без подання нової заяви та необхідних документів;

 - допомога на дітей особам, які звертаються за її призначенням вперше із заявою та необхідними документами, що повинні бути подані до 15 грудня 2020 р., призначається і виплачується у листопаді та грудні 2020 р. відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам

 – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми».

 Допомога призначається і виплачується фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які:

 - сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

 - зареєструвалися як фізичні особи підприємці у січні – березні 2020 р.;

 - отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

Допомога на дітей надається також фізичним особам - підприємцям, які до березня 2020 року перейшли на спрощену систему оподаткування і обрали першу або другу групу платників єдиного податку. Документи необхідні для призначення допомоги:

- заява у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі банку;

 - копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

- довідка з Пенсійного фрнду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК – 7);

- копія документа , що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

- копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Начальник відділу соціальних виплат                                              Тетяна Беньо

Інформація для пільговиків/одержувачів житлової субсидії

      З метою уникнення масового скупчення громадян в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, управління соціального захисту населення Монастириської районної державної адміністрації повідомляє,що пільгові категорії населення та одержувачі житлової субсидії для отримання інформації щодо наявних за їх обліковими записами залишків коштів та яким необхідно звернутися до Акціонерного товариства ,,Ощадбанк” для відкриття поточного рахунку для зарахування на них коштів можуть  користуватися електронною чергою відвідування відділення банку. Цією послугою можна скористатися на офіційному веб-сайті АТ ,,Ощадбанк” (https://www.oschadbank.ua).

                                                                                            

 

Про призначення та виплату

компенсації фізичним особам

 

   Постановою КМУ від 23.09.2020 р. № 859 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації за догляд,  що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки  та є:    

    особами з інвалідністю I групи;      дітьми з інвалідністю; 

    громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

    невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

    дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

         Призначення і виплата компенсації здійснюються управлінням із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:      заява про надання компенсації;      заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;      копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);      копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі); 

    копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині); 

    декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики та зазначається інформація про склад сім’ї заявника.  

     копія акта огляду медико-соціальної експертної комісії; 

    висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ; 

     висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ; 

     копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ; 

     довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;        копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);        копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників). 

            Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюються  за рахунок коштів місцевих бюджетів. Одночасно повідомляємо, що компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді структурного підрозділу призначення і виплата компенсації можуть здійснюватися структурним підрозділом згідно з договором про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”

 

Начальник відділу соціальних виплат                                        Тетяна Беньо     

 

 

 

  

Про здійснення нарахувань державних допомог

 

Відповідно до статті 9 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” встановлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року – 85 відсотків, з 1 липня – 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Крім того, 2 червня 2020 року прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб” , яким, зокрема, передбачено: із 1 січня 2020 року – підвищення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; із 1 липня 2020 року – зміну алгоритму розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року буде проведено перерахунок призначеної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування яка виплачувалася в січні – червні 2020 року, у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 1 липня 2020 року – буде проведено перерахунок призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дітей становитиме130 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також скасувано норми щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї на 10 відсотків; для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної дитини, яка утримується одинокою матір’ю та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, ‒ на 20 відсотків та скасовано норми щодо збільшення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років ‒ на 500 гривень.

 

 Начальник відділу соціальних виплат               Тетяна Беньо

___________________________________________________________________________

 Про виплату допомоги фізичним особам – підприємцям

 

З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми на період вжиття заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом, Кабінет Міністрів України врегулював питання отримання допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 329 із змінами).

Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам – підприємцям, які належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які: - сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи – підприємця; - зареєструвалися як фізичні особи – підприємці у січні – березні 2020року; - отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам – підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу та другу групу платників єдиного податку. Допомога призначається одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину до досягнення нею 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць. Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

Документи необхідні для призначення допомоги:

- копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);

- довідка з Пенсійного фрнду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7), крім осіб які зареєструвалися як фізичні особи – підприємці у січні – березні 2020 року, осіб які отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю.

 - копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

   Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня». Отримувач допомоги на дітей у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це орган соціального захисту населення.

 Начальник відділу соціальних виплат                                                   Тетяна Беньо

 

 

 

 

 

 

Щодо виплати субсидій у

грошовій готівковій формі                                                                                              

Додаток

             Виплата житлових субсидій у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ „Укрпошта”.

              Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій у грошовій готівковій формі є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231

                Пенсійний фонд України надає Мінсоцполітики інформацію про пенсійні рахунки в уповноважених банках або виплатні об’єкти АТ „Укрпошта”.

                Мінсоцполітики передає отриману від Пенсійного фонду України інформацію структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення виплати житлових субсидій.

               АТ „Ощадбанк” надає Мінсоцполітики інформацію про відкриті рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ „Ощадбанк”, яким проводилася виплата житлових субсидій у грошовій готівковій формі.

                  Особи, які не одержують пенсії, а також одержувачі субсидії , які отримують пенсію за адресою відмінною від місця оформлення субсидій, повинні самостійно надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про спосіб виплати та/або реквізити рахунка в уповноваженому банку.

 

 

 

          Щомісячна компенсаційна виплата за надання соціальних послуг призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

         Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

           Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

        Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 

      Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня. 

 

 

 

 

Начальник відділу соціальних виплат                               Т.П. БЕНЬО

 

 

_

 

Зміни щодо порядку надання субсидії

 

Стосовно призначення субсидії на наступний період у травні 2019 року

                 Відповідно до п.18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами), передбачено, що громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні у грошовій формі (безготівковій чи готівковій), і у них відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги, житлова субсидія на наступний строк призначається у готівковій формі.

                Таким чином, у травні 2019 року житлова субсидія призначається на наступний період домогосподарствам, які одержували субсидію у попередньому періоді і у яких відсутня зазначена вище заборгованість зі сплати послуг, у грошовій готівковій формі без подання нових заяви і декларації.

                 Громадянам, які одержували субсидію в опалювальному сезоні і відповідно до Положення мають подавати нові заяви і декларації, за відсутності заборгованості субсидія призначається також у грошовій готівковій формі (незалежно від того, у якій формі отримували субсидію в опалювальному сезоні).

                 Повторно з заявою та декларацією у травні мають звернутися:

-         орендарі житла;

-         внутрішньо переміщені особи;

-         домогосподарства, яким субсидію призначено не на всіх зареєстрованих осіб;

-         домогосподарства, де є непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

-         якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства відбулися зміни.

                Особам, які вперше звертаються за субсидією, вона призначається в грошовій, безготівковій формі на підставі декларації і заяви, в якій має бути зазначено номер мобільного телефону.

                Громадянам, які одержували житлову субсидію в опалювальному сезоні і у них наявна заборгованість з оплати послуг,  субсидія на наступний період призначається у грошовій безготівковій формі після вирішення питання з наявною заборгованістю. Крім того, за наявності заборгованості в окремих випадках, з урахуванням обставин, що склалися, комісія може прийняти рішення щодо призначення субсидії на наступний період.

                При цьому, якщо за результатами розрахунку розмір субсидії становить більше 5 тис.грн, така субсидія надається в грошовій безготівковій формі.

                Також Положенням передбачено, що за заявою одержувача субсидії, якому вона надається в грошовій готівковій формі, виплата субсидії з наступного після подання заяви місяця може здійснюватися в грошовій безготівковій формі, в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.

 

 

Стосовно виплати субсидії у готівковій формі за довіреністю

              Постановою КМУ № 373 від 17 квітня 2019 року врегульовано питання виплати житлової субсидії у готівковій формі АТ „Ощадбанк” представнику одержувача за довіреністю, яка оформлена відповідно до частини четвертої статті 245 Цивільного кодексу України.

             Така довіреність має бути видана  на працівника територіального центру соціального обслуговування, зразок підпису якого посвідчує керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, та оформлена на офіційному бланку організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. Підписується довіреність керівником цієї організації та скріплюється печаткою організації. Таким чином, одержувачу житлової субсидії, який не може особисто отримати кошти в АТ „Ощадбанк”, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення з проханням оформити довіреність на отримання коштів на працівника територіального центру соціального обслуговування.

 

 

 

 

 

Щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян з місцевих бюджетів та гранична вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування.

 

     Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики є забезпечення пільгової категорії громадян санаторно-курортним лікуванням.

    Санаторно-курортне лікування - це медична допомога, що здійснюється з профілактичною, лікувальною або реабілітаційною метою із застосуванням природних лікувальних факторів в умовах перебування в санаторно-курортних закладах.

    Громадяни мають право  самостійно обирати санаторно-курортний заклад для проходження санаторно-курортного лікування відповідно до рекомендацій, вказаних в довідці медичного закладу за формою 070/о. Оплата вартості санаторно-курортного лікування відшкодовується не тільки з державного бюджету, а із місцевих бюджетів також.Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 11.03.2019 №340 “Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 28 лютого 2018 року “Про основні досягнення у соціальній сфері та перспективи розвитку” громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, в тому числі учасники Революції Гідності та учасники АТО, особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства мають можливість реалізувати право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, психологічну реабілітацію, соціальну та професійну адаптацію з видатків місцевих бюджетів.

     Наказом Міністерства соціальної політики  України від 21 березня 2019 року №416 “Про встановлення граничної вартості путівки  (ліжко-дня) у 2019 році” встановлено граничну вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян, а саме:

- особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства – 7300,0(405,50) гривень без податку на додану вартість;

- особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства)- 22200,0 (634,3) гривень без податку на додану вартість;

- учасникам бойових дій та учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності - 8760,00(486,70) гривень з податком на додану вартість;

- громадянам,  які супроводжують осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), 6130,0 (340,6) гривень з податком на додану вартість.

 

___________________________________________________________________________ 

               Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 62 внесені зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, згідно з якими визначено механізм виплати житлових субсидій у готівковій формі.

               Виплата житлових субсидій у готівковій формі здійснюється:

               особам, які одержують пенсії, - через Пенсійний фонд України шляхом перерахування органами Пенсійного фонду України коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти АТ „Укрпошта”, де особа одержує пенсію;

               особам, які не одержують пенсії, - через АТ „Ощадбанк” шляхом перерахування коштів для здійснення грошових переказів через платіжну систему „Система термінових переказів „Швидка копійка” або шляхом зарахування на поточні рахунки, відкриті в „Ощадбанк”.

               При цьому через технічні проблеми певна частина одержувачів пенсії не була ідентифікована  Пенсійним фондом України як одержувачі пенсії і, як наслідок, виплата цим особам житлової субсидії у готівковій формі буде здійснюватися через АТ „Ощадбанк”.

               Забезпечити організацію отримання житлової субсидії у готівковій формі  одержувачам  пенсії, які не можуть самостійно звернутися в Ощадбанк можна через довіреність пенсіонера, яка посвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування чи нотаріусом.

               Одночасно звертаємо увагу на те, що у довіреності має бути чітко визначено перелік дій , на які уповноважено довірену особу від імені довірителя, зокрема, отримання житлової субсидії у готівковій формі через платіжну систему „Система термінових переказів „Швидка копійка”, відкриття поточного рахунку в АТ „Ощадбанк” та розпорядження ним, отримання банківської платіжної картки, випущеної до такого рахунку.

                При цьому з метою забезпечення контролю за здійснення виплати житлової субсидії у готівковій формі довіреною особою у таких випадках має виступати працівник територіального центру соціального обслуговування

 

 

 

На відновлення здоров’я при тимчасовій втраті працездатності люди витрачають чимало коштів і з нетерпінням очікують, коли Фонд соціального страхування відшкодує кошти за «лікарняним» листком. У 2018 році значно зросла кількість листків з тимчасової непрацездатності, тобто жителі області хворіють частіше: більше 102 тисяч «лікарняних» видано лише в Тернопільській області. І на допомогу по тимчасовій непрацездатності за цей період Фондом перераховано близько 115,2 мільйона гривень. Початок цього року не змінив картини – за 2 місяці вже 18,5 тисячі листків тимчасової непрацездатності видано жителям області, які оплатив Фонд соціального страхування.

Загалом в державі розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності вже зріс на 31,9% і склав у минулому році 7,7 мільярда гривень. Збільшення середнього розміру компенсації втраченогозаробітку за час перебування на лікарняному пов’язуютьіз ростом мінімальної заробітної плати, а також загальним зростанням фонду оплати праці.

В результаті Фонд несе великі збитки, а ці кошти варто було б спрямувати для людей, які дійсно потребують допомоги, важко хворіють.
Фонд дає можливість оздоровитись застрахованим особам у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів безпосередньо після стаціонарного лікування. Оплачується вартість самої реабілітаційної путівки, крім того, людина отримує оплату непрацездатності за цей період.

Щоб кожна з майбутніх матусь могла легко виносити дитину, добре харчуватися, спокійно почуватися перед тим, як подарувати світові нове життя, Фонд соціального страхування України виплачує допомогу по вагітності та пологах.

Під опікою Фонду є ще категорія людей з особливими потребами: це потерпілі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які потребують медикаментів, лікування в закладах охорони здоров’я, санаторно-курортного лікування, медичної реабілітації, різних видів страхових виплат, тощо.

Щоб сповільнити ріст захворюваності, запобігти йому профілактикою, допомогти людям з особливими потребами, працівники Фонду співпрацюють з представниками медичних установ. В цьому випадку інтереси працюючої людини, лікарів та Фонду соціального страхування повністю збігаються. Але ріст видатків спричиняє фінансові труднощі, які призводять до тимчасової неспроможності Фонду вчасно здійснювати фінансування страхувальників та потерпілих на виробництві осіб.

Якщо найближчим часом не врегулюється ситуація зі збільшенням кількостілистків та днів непрацездатності,це може призвести до законодавчих змін - держава обмежить термін перебування на «лікарняному» і введе фіксовану кількість днів, які підлягатимуть оплаті. У жодній державі таких довгих оплачуваних періодів непрацездатності немає. Саме тому варто наголосити, що майбутнє  належить  медицині  запобіжній.

Як відомо, профілактика завжди дешевша, аніж лікування. Тому здоров’я працівника має бути постійною турботою самої людини, роботодавців, медиків, а Фонд надалі здійснюватиме фінансову допомогу в разі втрати працездатності.

 

Любов Береза, завідувач сектору експертизи тимчасової непрацездатності управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

 

 

 

 

 

    

Постановою КМ України від 27.12.2018 року № 1176„Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі” внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій та передбачено призначення субсидій з січня 2019 року на підставі нових заяви про призначення субсидії та  декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії.

Наголошуємо на важливості зазначення громадянами в Заяві нового зразка саме номеру мобільного телефону заявника, оскільки відповідно до норм вище зазначеної постанови без таких даних управління не матиме права призначати житлову субсидію громадянам.

 

   

Постановою КМ України від 27.12.2018 року № 1176„Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі” внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій та передбачено призначення субсидій з січня 2019 року на підставі нових заяви про призначення субсидії та  декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії.

Наголошуємо на важливості зазначення громадянами в Заяві нового зразка саме номеру мобільного телефону заявника, оскільки відповідно до норм вище зазначеної постанови без таких даних управління не матиме права призначати житлову субсидію громадянам.

З січня 2019 року в управлінні здійснюється прийом документів на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 2019 рік.

Житлова субсидія призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян, виходячи з розміру доходу осіб, які входять до складу домогосподарства за попередній календарний рік.

Кошти перераховуються на особовий рахунок громадян, відкритий в банківських установах   або виплачуються через поштові відділення.

Для надання субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 2019 рік застосовуються такі граничні показники вартості: твердого палива – 2603,55 гривні за 1 тонну (норма 2 тонни); скрапленого газу – 260,36 гривень за один балон (норма для сім’ї з1 чи 2 чоловік два балони).

 

 

 

 

При втраті працездатності у перший день роботи лікарняні розраховуються з посадового окладу

Середня заробітна плата для розрахунку розміру допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у випадках, коли страховий випадок настав у перший день роботи застрахованої особи, визначається, виходячи зі встановленої тарифної ставки (посадового окладу) або її частини.

Розмір зазначеної допомоги залежить від тривалості загального страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

Нагадаємо, у загальних випадках при обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Загальний прикладрозрахунку середньоденної заробітної плати: ( Х1 +Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 + Х9 + Х10 + Х11 + Х12) / 365*,

де Х1, Х2, … – заробітна плата застрахованої особи за кожен з 12 місяців розрахункового періоду, що передував місяцю, в якому настав страховий випадок.

*Календарні дні за 12 місяців розрахункового періоду. Невідпрацьовані з поважних причин дні (за наявності), необхідно виключити із розрахунку. Також із розрахунку виключаються місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин. Святкові та вихідні дні не виключаються з розрахункового періоду.

Право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування України виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зметою інформування жителів району щодо умов призначення і виплати компенсації фізичним особам за надання соціальних.

 

           Щомісячна компенсаційна виплата за надання соціальних послуг призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

         Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

           Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

        Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 

      Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня. 

 

Змінився порядок призначення житлової субсидії: роз’яснення департаменту соцзахисту населення Тернопільської ОДА

В Україні з 1 травня 2018 року вступив в дію новий порядок призначення житлової субсидії, який регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329. Які зміни передбачені у зв’язку з цим та що буде враховуватися при нарахуванні субсидії, роз’яснив директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський.

 

Щодоподання нових заяви та декларації

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329 затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій та передбачено призначення субсидії на наступний період лише на підставі нових заяви і декларації:

- якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

- якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

 або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

-     внутрішньо переміщені особи;

-     особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

-     особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

-    особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Положеннямвизначено випадки, коли субсидія не призначається (у тому числі на наступний період): перевищення встановленої площі житлового приміщення; наявність транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років; несплата працездатними особами єдиного соціального внеску; здійснення покупки на суму більше 50 тис. гривень (у т.ч. набуття права власності); наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

У зв’язку з цим, одержувачам субсидій у встановлених випадках з травня 2018 року необхідно звернутися до органів соціального захисту населення  з заявою і декларацією для розгляду питання призначення субсидії на наступний період.

Оскільки з 01.05.2018 для призначення субсидії враховуються доходи членів сім'ї осіб із складу домогосподарства незалежно від адреси реєстрації їх місця проживання (тобто також у разі, коли їх зареєстроване місце проживання відмінне від адреси домогосподарства), у такому випадку особами, які отримували субсидію,  необхідно подання нових заяв і декларацій, із зазначенням в них відомості про члена сім’ї, який зареєстрований за іншою адресою.

Слід зазначити, що субсидія на наступний період не призначається громадянам, у яких загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування).

У разі ненадходження від отримувачів субсидії інформації про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства, які зареєстровані за іншою адресою, а також про наявність транспортних засобів та купівлю товарів субсидія призначається з 01.05.2018 на наступний період (неопалювальний сезон) без звернення відповідно до вимог Положення.  Однак  в подальшому  при  виявленні  обставин, які б могли вплинути на умови надання житлової субсидії, органи соціального захисту населення виносять на розгляд комісії щодо скасування рішення комісії про призначення субсидії такому господарству і повернення коштів виплаченої субсидії

Щодотерміну, на який призначається субсидія

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням на відповідний сезон: неопалювальний (до вересня включно) або опалювальний (до квітня включно), а на наступний період - без звернення, за виключенням окремих категорій отримувачів.

Таким чином, призначення здійснюється двічі на рік.

Так, з 1 травня 2018 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначаються до вересня 2018 року включно.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік.

 

Щодо врахування доходу для призначення субсидії

 

Під час призначення субсидії у травні на неопалювальний сезон враховуються доходи за III - IV квартали попереднього року (крім пенсії) за даними ДФС, Пенсійного фонду України. Розмір пенсії враховується за квітень.

Важливим є те, що враховуються доходи членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім’ї зареєстрований за іншою адресою.

Переглянуто розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, а також для працездатних осіб, у яких відсутні доходи або доходи яких менше розміру мінімальної заробітної плати та/або які не сплачують єдиний соціальний внесок.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений в таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

однієї мінімальної заробітної плати — для платників єдиного податку першої групи;

двох мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку другої групи;

трьох мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку третьої групи.

Дляпрацездатних осіб, у яких відсутні доходи або доходи яких менше розміру мінімальної заробітної плати та/або які не сплачують єдиний соціальний внесок до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід в розмірі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

 

Доходи від реалізації молока, враховуються у розмірі 30 % нарахованих сум. Відповідна норма застосовується за умови подання заявником документів, що підтверджують суму доходу від реалізації молока.

 

Щодопризначення субсидії за рішенням комісії

 

Субсидію може бути призначено за рішенням комісії (у тому числі на наступний період) виходячи з конкретних обставин, що склалися на підставі акта обстеження матеріально – побутових умов домогосподарства, у наступних випадках,:

-        на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30 % соціальної норми житла) непрацюючим непрацездатним особам;

-        за наявності транспортного засобу (у тому числі у членів сім’ї), з дати випуску якого минуло менше 5 років;

-        якщо у працездатної особи відсутній дохід або її дохід менший мінімальної заробітної плати та/або вона не сплатила єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі (крім тих, хто навчається, перебуває на обліку у службі зайнятості або отримує один із визначених видів допомоги, яким субсидія призначається на загальних підставах). Таке рішення не може бути прийнято щодо осіб, які перебували за кордоном більше 60 діб.        В обласних центрах, м. Києві та містах обласного значенняпозитивне  рішення може бути прийнято лише щодо осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. При цьому контролюється сплата особами єдиного соціального внеску протягом терміну дії субсидії;

-       у разі купівлі (або набуття права власності) житла, земельної ділянки, товарів або оплати послуг на суму більше 50 тис. грн;

-       за наявності заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-        за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла;

-       за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам;

-      без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих (враховуючи норми щодо розміру отриманих ними доходів та перебування за кордоном).

 

Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій

 

Постановою передбачено повернення до державного бюджету виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій двічі на рік: після закінчення опалювального сезону та після закінчення неопалювального сезону.

Крім того, повертатимуться до бюджету невикористані суми субсидії на оплату природного газу та електричної енергії, що використовуються не тільки для опалення.

 

Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії

Постановою введено обов'язок для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов'язкову частку плати за послуги незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі несплати обов’язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Щодо припинення раніше призначеної житлової субсидії

 

Припинення надання раніше призначеної житлової субсидії здійснюється за рішенням комісії за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, управителів, об'єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);

громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об’єднанням;

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, зазначені у пункті 16 цього Положення, протягом 30календарних днів з дня їх виникнення;

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням комісії фізична особа -  підприємець, не сплачує єдиний соціальний внесок;

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.

Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІКРОПРОЕКТИ ДЛЯ НАЙБІДНІШИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

 

До уваги одержувачів допомог одиноким матерям та тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

 

Чутки і страхи про програму субсидій

 

Влітку люди переживали в очікуванні опалювального сезону - як будемо платити за тепло при таких цінах? Зараз вже понад 5 млн. сімей отримали субсидії. Держава забезпечила надійну та ефективну підтримку сім'ям, які не в змозі оплачувати високу вартість послуг. Але із впровадженням змін у програмі субсидій почали ширитись різноманітні чутки, однією з яких є наступна:

 

Якщо не використаєш весь обсяг газу (чи іншої послуги), доведеться повертати субсидію у кінці опалювального сезону

 

Розмір субсидії розраховується виходячи з об'ємів соціальної норми споживання, що визначена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» незалежно від фактично спожитих обсягів природного газу чи інших комунальних послуг.

Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного, воно може бути більшим або меншим від соціальних норм споживання. Не потрібно «випалювати» весь обсяг природного газу, чи даремно використовувати інші комунальні послуги (холодну воду, електроенергію), на які надається субсидія.

Сума субсидії, яку органи соціального захисту населення переказують на  рахунки  виконавців/виробників комунальних послуг для оплати  їх вартості і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, може бути зарахована як оплата у майбутніх розрахункових періодах.

Зменшене споживання комунальних послуг жодним чином не вплине на розмір субсидії на наступний опалювальний період, оскільки вона розраховується виключно на основі соціальних норм споживання.

 

Ще раз наголошуємо, що споживати комунальні послуги економно – вигідно. Якщо не використаєте весь обсяг газу (чи іншої послуги), нічого повертати не потрібно, ви все рівно будете користуватись субсидією.

________________________________________________________________

 

СПИСОК САНАТОРІЇВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 Санаторій “Орізонт”      –      3 путівки (кмс),

                                                    1 путівка (дихання),

                                                    1 путівка (травлення)

Санаторій “Березівські мінеральні води” – 1 путівка (нервова система),

                                                                           1 путівка (дихання),

                                                                           1 путівка (травлення)

Санаторій “Новомосковський” – 2 путівки (травлення)

Санаторій “Сонячний” – 6 путівок.

 

 

     Психологічну реабілітацію учасники АТО можуть отримати в санаторії “Березівські мінеральні води”.

     Вказаний санаторій надає безкоштовно для учасників антитерористичної операції послуги з харчування та проживання та приймає їх разом з родичами (з оплатою тільки за послуги харчування).

 

 

ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ У РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ), АБО ІНВАЛІДНОСТІ ВОЛОНТЕРА ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ

(КОНТУЗІЇ, ТРАВМИ АБО КАЛІЦТВА)

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ІНФОРМУЄ

 

У 2015 році у Державному бюджеті затверджена бюджетна програма «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції» (КПКВК 2505150). Механізм використання бюджетних коштів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції».

Закупівля послуг із здійснення реабілітаційних заходів здійснюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про здійснення державних закупівель».
Відповідні соціальні послуги необхідно надати якнайбільшій кількості учасників АТО, до того ж послуги мають бути максимально доступними для них, в тому числі й територіально.

У конкурсі можуть брати участь підприємства, установи, організації та заклади будь-якої форми власності, які здійснюють заходи з соціально-психологічної реабілітації, у тому числі волонтерські, громадські організації, обласні та районні центри соціальних служб для сім’ї та молоді, госпіталі ветеранів війни, санаторно-курортні, реабілітаційні установи, які відповідають вимогам до учасників конкурсу (відповідають кваліфікаційним критеріям, мають необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі).

Інформація щодо проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг з психологічної реабілітації, вимоги до тендерної документації розміщені на веб-сайті Служби http://dsvv.gov.ua та будуть розміщені на веб-порталі «Державні закупівлі» http://tender.me.gov.ua.

 

Додаткову інформацію щодо участі в торгах потенційні учасники можуть отримати у Відділі соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації за тел. (044)281-08-31 або зробивши запит на електронну адресу vpr2014@ukr.net.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАФІК

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

в населених пунктах району

 

№ з/п

Назва населеного пункту

Дата виїзду

 

1.     

м.Монастириська

15.06.2015

2.     

смт  Коропець

18.06.2015

3.     

с. Бертники

22.06.2015

4.     

с. Велеснів

25.06.2015

5.     

с. Вербка

29.06.2015

6.     

с. Високе

02.07.2015

7.     

с. Горожанка

02.07.2015

8.     

с. Завадівка

02.07.2015

9.     

с. Підлісне

02.07.2015

10.   

с. Дубенка

03.07.2015

11.   

с. Вістря

06.07.2015

12.   

с. Горигляди

06.07.2015

13.   

с. Садове

06.07.2015

14.   

с. Лазарівка

08.07.2015

15.   

с. Лядське

08.07.2015

16.   

с. Гончарівка

09.07.2015

17.   

с. Комарівка

09.07.2015

18.   

с. Криниця

09.07.2015

19.   

с. Горішня Слобідка

13.07.2015

20.   

с. Заставці

13.07.2015

21.   

с. Швейків

13.07.2015

22.   

с. Гранітне

16.07.2015

23.   

с. Яргорів

16.07.2015

24.   

с. Тростянці

20.07.2015

25.   

с. Устя-Зелене

20.07.2015

26.   

с. Григорів

23.07.2015

27.   

с. Чехів

23.07.2015

28.   

с. Доброводи

27.07.2015

29.   

с. Ковалівка

27.07.2015

30.   

с. Олеша

27.07.2015

31.   

с. Задарів

30.07.2015

32.   

с. Красіїв

30.07.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація щодо медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високо вартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Тернопільській області за бюджетною програмою 2501460 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, заплановані кошти в сумі 427 964 тис. гривень.

Станом на 01 липня 2015 року фактично надійшло 194528 тис. гривень, із яких медичними закладами на закупівлю медикаментів і високовартісних препаратів для стаціонарного лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та надання їм необхідної медичної допомоги використано 103829 тис. гривень.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2014 року № 226-од визначено наступні лікувальні заклади, які фінансуються за вищевказаною програмою у 2015 році:

- комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня»;

- комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер»;

- Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня; - Заліщицька центральна комунальна районна лікарня;

- Чортківська центральна комунальна районна лікарня;

- Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть звертатись у зазначені лікувальні заклади для отримання медичної допомоги.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо реформи системи надання житлових субсидій населенню

1. Комплект документів, необхідних для оформлення домогосподарствами житлових субсидій

2. Контактні дані по субсидіях

3. Інформаційна довідка

4. Методичні рекомендації

5. Шановний споживачу

6. Інструкція про порядок заповнення бланку заяви про призначення житлових субсидій

7. Інструкція про порядок заповнення бланку декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій

8. Заява

9. Декларація

10. Калькулятор-Субсидії

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

До відома керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

 

Відповідно до статті 119 «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків» Кодексу законів про працю України на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За правилом коментованої статті, якщо законодавством передбачена можливість виконання працівниками державних або громадських обов'язків у робочий час за основною роботою, вони мають право на збереження місця основної роботи та середнього заробітку. Збереження місця роботи (посади) означає, що працівник продовжує перебувати у трудових відносинах з роботодавцем як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, і може згідно з чинним законодавством виконувати державні або громадські обов'язки в межах робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації, звільняючись від виконання роботи за трудовим договором. Час здійснення цих обов'язків включається до загального трудового стажу.

Основні заходи Уряду щодо посилення соціальної підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

 

     Компенсація надається фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). 

      Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

15% - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи.

10% - фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам.

7% - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

          Компенсація  фізичним особам, які досягли пенсійного віку та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

 

Зміни до порядку надання житлових субсидій

 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. № 848, згідно з якими:

-                     комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

-                     передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

-                     субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок;

-                     для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо, субсидія призначається на соціальну норму житла;

-                     сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується як оплата обов”язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;

-                     субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.

 

Норми споживання послуг, які будуть використовуватися для призначення субсидій з 01.10.2014:

 

Норма житла – 13,65 м.кв. на особу + 35.22 м.кв. на сім’ю;

Споживання природнього газу – 7 м.куб. на 1м.кв.площі* коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період), на газову плиту (приготування їжі) 6 м.куб. на особу, на газову плиту та водонагрівач 18 м.куб. на особу;

Споживання електричної енергії – 120 квт.год. на сім’ю з однієї особи + 30 квт. год. на іншого члена сім’ї.

 

 

Шановні кримчани та мешканці тимчасово окупованих територій та місць проведення антитерористичної операції!

 

Управління соціального захисту населення

Монастириської райдержадміністрації

готове Вам допомогти!

 

Вам обов'язково допоможуть у переведенні допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинному призначенні:

- допомоги при народженні (усиновленні) дитини;

- допомоги одиноким матерям;

- допомоги опікунам та піклувальникам;

- допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

- допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- тимчасової допомоги на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів.

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності).

 

 

Управління соціального захисту населення всі послуги надає БЕЗКОШТОВНО.

 

Будь ласка, за більш детальною інформацією звертайтеся за адресою

 

м.Монастириська

вул. С.Бандери, 7, тел.(03555) 2 12 82,

 

вул. Лесі Українки, 6

 (відділ соціальних виплат управління),

тел. (03555)2 27 95

 

 

 

 

Інформація

щодо нової  адресної програми Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг

(компенсація додаткових витрат сімей)

 

1. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковиймінімум сім’ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї (відповіднодо його належності до основних соціальних і демографічних груп населення).

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.

 

2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

 

3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:

3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб

3.2.Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

 

4. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім’я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

 

5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року

Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

 

ВАЖЛИВО:

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов’язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

Для одержання компенсації сім’я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється. 

 

 

 

Інформаційний матеріал

щодо посилення соціального захисту найбідніших верств населення при оплаті комунальних послуг

 

З метою посилення соціального захисту найбідніших верств населення у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги” (набрала чинності з 1 липня 2014 року) передбачено надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.

Право на отримання компенсації мають сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

Зазначений прожитковий мінімум сім’ї визначається окремо для кожної сім’ї залежно від її складу.

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;

для працездатних осіб - 1218 грн.;

для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.

 

Дляприкладу:

У житловому приміщенні проживає сім’я, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша - від 6 до 18 років).

Розрахуємо прожитковий мінімум цієї сім’ї:

(1218 грн *2 особи + 1286 грн + 1032 грн.) = 4754 грн

Таким чином, якщо зазначена сім’я має середньомісячний дохід за попередні шість місяців, рівний або менший 4754 грн, така сім’я має право на компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищення цін і тарифів на послуги.

 

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та житлових субсидій) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заявник має надати заяву, довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) та пред’являє паспорт.

Після одержання від організацій, що надають послуги, інформації про розмір платежів сім’ї до та після підвищення цін і тарифів, орган соціального захисту населення у десятиденний строк здійснює розрахунок компенсації і надає заявнику повідомлення.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійде від заявника до 1 жовтня 2014 року за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

Компенсація щомісяця перераховуватиметься органом соціального захисту населення підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховуватиметься  на особові рахунки заявника
УВАГА! З метою поширення позитивного досвіду щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» створено веб-сайт «Спільнота кращих державних службовців» - www.kds.org.ua, який є корпоративною соціальною мережею учасників, організаторів та партнерів Конкурсу. Сайт дозволяє спілкуватися групі професійних користувачів, об’єднаних спільними інтересами

Актуальна тема