Монастириська районна державна адміністрація
48300, м.Монастириська, вул.Шевченка, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Звернення громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян


ПОРЯДОК

 проведення особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень у районній державній адміністрації та організації виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови райдержадміністрації

 

Цей Порядок відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» регулює питання, пов’язані з проведенням особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень у районній державній адміністрації та організації виїзних днів прийому громадян  головою, заступниками голови  райдержадміністрації.

І. Проведення особистого прийому громадян у районній  державній адміністрації

1. Особистий прийом громадян у районній державній адміністрації проводиться:

1.1. Головою райдержадміністрації та його заступниками у приміщенні райдержадміністрації згідно із затвердженим графіком.

1.2. Голова районної державної адміністрації приймає громадян за попереднім записом, що здійснюється до дня прийому, та за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

 1.3. Особистий прийом голови районної державної адміністрації може бути організовано також за його безпосереднім  дорученням.

1.4. У районній державній адміністрації прийом громадян проводиться відповідно до графіка, який має бути розміщений у доступному для громадян місці.

2. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації:

2.1. Всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни мають намір звернутися на особистому прийомі до керівництва райдержадміністрації і надає їм допомогу в попередньому розгляді вказаних проблем у структурних підрозділах райдержадміністрації, установах і організаціях, до відання яких належить їх розгляд і вирішення.

2.2. Забезпечує у дні та години прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали з їх розгляду, висновки та інше).

2.3. Організовує прийом фахівцями структурних підрозділів райдержадміністрації громадян, які звернулися до керівництва райдержадміністрації з питань, що не входять до компетенції посадової особи, яка проводить особистий прийом.

2.4. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України позачерговий прийом (у дні прийому) інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України і жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати –героїня».

2.5. Контролює додержання графіка прийому громадян у райдержадміністрації. Про факти зриву особистих прийомів інформує голову райдержадміністрації.

2.6. Готує аналітичні матеріали (у разі потреби) про стан прийому громадян у райдержадміністрації.

2.7. Проводить попередню бесіду з громадянами, які звернулися в день особистого прийому (за годину до початку прийому).

2.8. Заповнює картку особистого прийому заявника і приймає від нього заяву.

2.9. Щокварталу аналізує підсумки особистого прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації.

3. Посадова особа, яка приймає громадян, головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації забезпечують направлення заяв, скарг і пропозицій, поданих на особистому прийомі, безпосередньо тій установі, організації, підприємству, у відданні яких знаходиться вирішення проблем і прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень.

5. Проекти відповіді заявникам готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату (відповідальні виконавці, зазначені у резолюції).

Матеріали, відповідно до резолюції, узагальнює  перший виконавець. Відповідь заявнику підписує заступник голови райдержадміністрації, який приймав громадян, або якому доручалось розглянути дане звернення головою районної державної адміністрації, якщо інше не встановлено законодавством.

6. У разі відсутності голови райдержадміністрації у дні його особистого прийому, прийом громадян здійснює перший заступник голови, у разі відсутності останнього - один із заступників голови районної державної адміністрації, відповідно до визначеного головою райдержадміністрації порядку заміщення повноважень.

7. У разі відсутності заступника голови райдержадміністрації у дні особистого прийому,  прийом   громадян   здійснює   інший   заступник   голови

райдержадміністрації відповідно до визначеного головою районної державної

адміністрації порядку  заміщення повноважень.

        ІІ. Розгляд письмових звернень громадян у районній державній адміністрації

        1. Розгляд письмових звернень громадян у районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

        2. Звернення, що надійшли до райдержадміністрації, реєструються головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації у день надходження та передаються на розгляд голові райдержадміністрації.

        3. Голова райдержадміністрації у триденний термін розглядає письмові звернення та дає доручення з вирішення порушених у них питань заступникам голови, відповідальним виконавцям.

        4. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації.

        Звернення, у яких порушені питання, що не входять до повноважень райдержадміністрації, пересилаються за належністю в термін, що не перевищує 5 днів з часу реєстрації, про що повідомляється автор звернення.

        5. Звернення, що потребують надання інформації про результати розгляду в Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади, обласну державну адміністрацію, беруться на контроль головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації з проставлянням  на реєстраційно-контрольній картці  відмітки «Контроль» або літери «К».

        Інформація  облдержадміністрації за результатами розгляду  звернення надсилається за підписом голови райдержадміністрації, а у разі його відсутності – за підписом першого заступника голови райдержадміністрації. Відповідальність за несвоєчасну підготовку інформації несуть керівники тих  структурних підрозділів райдержадміністрації, які отримали ці звернення на розгляд  і виконання.

        6. Інформація керівництву райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян готується за підписом керівників  структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади.

         7. На письмове  звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь.

        Проекти відповідей готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або  її  апарату. Матеріали,  відповідно  до  резолюції,  узагальнює

перший виконавець. Відповідь заявнику візує заступник голови райдержад- міністрації, який розглядав дане звернення.

        8. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, встановлених Законом України «Про звернення громадян», здійснює головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації.

        9. Відповідальність за несвоєчасний та неякісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

       10. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

        11. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації щотижнево аналізує своєчасність розгляду звернень, у разі необхідності інформує про порушення термінів розгляду керівництво райдержадміністрації.

 

        ІІІ. Проведення виїзних днів прийому громадян головою, заступниками голови райдержадміністрації

        1. Метою проведення виїзних днів прийому громадян є вивчення громадської думки про роботу органів виконавчої влади, з’ясування суспільно-політичної ситуації на місцях, вирішення злободенних питань  життєдіяльності населення, зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня.

        2. Виїзні дні прийому громадян головою районної державної адміністрації, його заступниками проводяться щомісяця.

        3. Запис на прийом громадян у такі дні до голови районної державної адміністрації, його заступників здійснюють виконавчі комітети місцевих рад заздалегідь, а також у день проведення прийому.

        4. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації:

        - забезпечує реєстрацію усіх звернень, що надійшли під час проведення виїзних днів прийому громадян головою райдержадміністрації, його заступниками;

        - готує довідку за результатами вирішення питань, що розглядалися керівництвом райдержадміністрації у попередні виїзні дні прийому громадян;

        - забезпечує належну організацію виїзних днів прийому громадян головою,  заступниками голови райдержадміністрації, дотримання графіків  проведення прийомів керівництвом райдержадміністрації, інформує про це заступника голови-керівника апарату районної державної адміністрації;

        - здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян та направленням відповідей заявникам.
УВАГА! З метою поширення позитивного досвіду щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» створено веб-сайт «Спільнота кращих державних службовців» - www.kds.org.ua, який є корпоративною соціальною мережею учасників, організаторів та партнерів Конкурсу. Сайт дозволяє спілкуватися групі професійних користувачів, об’єднаних спільними інтересами

Актуальна тема