Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Діяльність РДА

Кадрова робота


Порядк проведенняконкурсу на зайняття посад державної служби

ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців 

ПАМ’ЯТКА державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів

Щодо суміщенняпосади державного службовця категорії "А" зі статусом депутата місцевої ради

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ у 2016році

                                                                                                                   

І. Призначення та звільнення державних службовців.

 

В районній державній адміністраціїстаном на 20 січня 2017 року фактично працюючих державних службовців – 81. 

Впродовж  2016 року в районній державній адміністрації було  звільнено з посад 8 державних службовців.  З них: 1 – за власним бажанням,    2 – в порядку переведення, 1 – у зв’язку з виходом на пенсію, 4 – за угодою сторін.  Процент плинності кадрів у 2016 році  становив 8 відсотків.

В цей період в районній державній адміністрації  та структурних підрозділах   на посади призначено  14 державних службовців.

 Із них:

 2 – на конкурсній основі;

1 – за іншою процедурою;

11 – в порядку переведення.

З числа призначених 13 осіб вже мали статус державного службовця.

 

ІІ. Навчання  та підвищення кваліфікації державних службовців.

 

Значна увага в районній державній адміністрації приділяється професійному навчанню та підвищенню кваліфікації державних службовців.

У 2016 році згідно плану навчання проведено 10 навчань працівників апарату, керівників та кадровиків структурних підрозділів районної державної адміністрації та 10 навчань-семінарів з міським, сільськими головами та секретарями виконкомів місцевих рад.

У 2016  році  свою кваліфікацію підвищили 25 державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації. З них:

- за професійними програмами – 3  державних службовців;

- за програмами короткотермінових семінарів – 22.

Також у 2016 році на навчання в магістратуру Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань  «Управління та адміністрування» за направленням районної державної адміністрації вступили 3 особи.

 

ІІІ. Організація роботи щодо забезпечення подання державними службовцями апарату та структурних  підрозділів райдержадміністрації декларацій про доходи та видатки за 2015 рік.

 

У 2016 році сектором кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, кадровими службами структурних підрозділів було проведено роботу щодо забезпечення подання державними службовцями декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за 2015 рік. Декларації за 2015 рік подали всі працюючі  державні службовці. Випадків  неподання декларацій не було. Також державними службовцями, які займають посади категорії «А» і «Б» районної державної адміністрації вчасно було подано електронні декларації.

 

VІ.Очищення влади.

 

Відповідно до закону України «Про очищення влади» у 2016  році завершено проведення перевірки щодо 19 державних службовців апарату та 14 керівників  структурних підрозділів районної  державної адміністрації

 

 
Кадрова робота

 

Кадрова робота у Підгаєцькій районній державної адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

Організація кадрової роботи у районній державної адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює сектор кадрової роботи, у структурних підрозділах районної державної адміністрації - відділ (сектор) кадрів, а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

У районній державної адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 367), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у районній державної адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

Районна держадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів.
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»