Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Діяльність РДА

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію


 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», враховуючи рішення експертної комісії з питань віднесення інформації, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (протокол № 2 від 2 червня 2011 року), на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 червня 2011 року 407 «Про  затвердження  Переліку  відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Підгаєцькій районній державній адміністрації затверджено , якій надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”   (далі – Перелік), відповідно до якого керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1. З метою виконання вимог Закону  України «Про доступ до публічної інформації» організувати роботу зі службовою інформацією, якій надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” відповідно до цього розпорядження.

2. Здійснювати оброблення, зберігання, а також друкування документів з грифом обмеження доступу „Для службового користування” з використанням автоматизованих систем (далі – АС) тільки за наявності виданого в установленому порядку Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в цій АС вимогам щодо захисту інформації.

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становить  службову інформацію, якій надається

гриф обмеження доступу „Для службового користування

 

1.     Мобілізаційна робота

 

         1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо) щодо:

         1.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

         1.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

         1.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

         1.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

         1.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

         1.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

         1.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

         1.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період

         1.1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.

         1.1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

         1.1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

         1.1.12. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

         1.1.13. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

         1.1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

         1.1.15. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральних або місцевих органах виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

         1.1.16. Капітального будівництва в особливий період.

         1.1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

         1.1.18. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

         1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

         1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         1.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення   кваліфікації, проведення навчальних зборів фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки (місце та час проведення, тематика занять). 

         1.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

         1.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

         1.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

         1.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

         1.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

         1.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

         1.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

         1.15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що       становлять державну таємницю.

         1.16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

         1.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

         1.18. Відомості про оціночні показники з мобілізаційної підготовки територіального органу управління та навчальних закладів МНС України.

         1.19. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки територіального органу управління та навчальних закладів МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         Примітка:

         1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які   містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування” з позначкою „Літер „М”.

         2. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на пакеті, крім грифа „Для службового користування”, позначки „Літер „М”.

 

2. Будівництво та архітектура

 

         2.1. Проекти районного планування адміністративних районів   Тернопільської області.

         2.2. Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування та забудови населених пунктів області.

         2.3. Плани міст та інших населених пунктів виконаних на картографічних матеріалах у масштабі:

         а) 1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

         б) 1 : 100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

         2.4. Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів        1 : 10000 – 1 : 50000 (незалежно від форми та виду носія інформації на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

         2.5. Плани міст масштабу 1 : 10000 – 1 : 20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі  координат УСК – 2000 або в системі координат СК - 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

         2.6. Спеціальні карти, створені в державній системі координат              УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1 : 50000 – 1 : 200000, карти ділянок масштабів 1 : 25000, 1 :50000.

         2.7. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК - 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

 

   3. Житлово-комунальне господарство

 

         3.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до            комунальних водоводів об’єктів промисловості.

         3.2. Координати джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

         3.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

         3.4. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

         3.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

4. Зв’язок

 

         4.1. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.

         4.2. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах  (крім тих, що становлять державну таємницю).

         4.3. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

5. Технічний захист інформації

 

         5.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової  інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній  (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює службова інформація.

         5.2. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексно системи захисту) службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

         5.3. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу „Для службового користування”.

         5.4. Відомості про характеристику засобів забезпечення технічного захисту службової інформації якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації.

         5.5. Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань в яких використовується службова інформація.

 

6. Охорона державної таємниці

 

         6.1. Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, у тому числі стосовно технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         6.2. Журнали обліку та зведені відомості щодо обліку секретних документів.

         6.3. Акти перевірок наявності  секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних матеріальних носіїв інформації.

         6.4. Номенклатура секретних справ.

         6.5. Акти атестації режимних приміщень.

         6.6. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

         6.7. Облікові картки працівників про надання допуску громадянину до державної таємниці, після їх заповнення.

         6.8. Відомості щодо заходів пропускного та внутрішньо об’єктового режиму.

         6.9. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в інші країни працівників, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

         6.10. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

         6.11. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність

 

         7.1. Відомості про потенціал підприємств військово-оборонного комплексу.

         7.2. Відомості, що стосуються безпеки держави, розголошення яких створює загрозу національним інтересам держави.

         7.3.  Відомості за сукупністю всіх показників про контрагентів, напрями, об’єми запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення або виробництва озброєння (військової техніки, новітніх технологій, товарів подвійного використання) у цілому щодо області.

 

8. Питання цивільного захисту

 

         8.1. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

         8.2. Розпорядження щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

         8.3. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

         8.4. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями „Каштан” та „Стихія”).

         8.5. Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час.

         8.6. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

         8.7. Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку.

         8.8. Оперативно-технічна інформація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку.

         8.9. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей , що становлять державну таємницю.

         8.10. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.

         8.11. Виписки з радіоданих.

         8.12. Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил цивільного захисту. 

         8.13. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

         8.14. Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.  

         8.15. Програми професійної підготовки особового складу сил      цивільного захисту області.

         8.16. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та     техногенної безпеки області.

         8.17. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення  оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

         8.18. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за територіальним органом МНС України.

         8.19. Відомості про стан протипожежного захисту державних установ та військових частин.

         8.20. Відомості щодо нових методик дезактивації матеріалів, які знаходяться у стадії розробки або випробування.

         8.21. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст, підприємств, установ, організацій області, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.22. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних  об’єктів, які віднесені до І – ІІ ступенів хімічної небезпеки за область (місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті). 

         8.23. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.24. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

         8.25. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).

         8.26. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні        напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

         8.27. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за область.

         8.28. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період.

         8.29. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

         8.30. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі   рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за область, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

         8.31. Карта техногенно-екологічного та природного становища області, району, міста, віднесеного до категорії з ЦЗ (ЦО), з пояснювальними записками  та іншими нанесеними даними (інформацією), що не підпадають під дію ЗВДТ.

 

9. Охорона здоров’я

 

         9.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові.

 

10. Релігія

 

         10.1. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій в населених пунктах області.

         10.2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

         10.3. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в області.

         10.4. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

 

          11. Територіальна оборона

 

         11.1. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

12. Питання взаємодії з правоохоронними органами

 

         12.1.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

         12.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства ) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

13. Культура

 

         13.1. Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.

         13.2. Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.

 

14. Освіта

 

         14.1. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.

         14.2. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт з їх патентування в Україні і за кордоном.

         14.3. Відомості про систему охорони та внутрішньо-об’єктовий режим.

         14.4. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

         14.5. Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які проходять навчання у навчальних закладах області.

 

15. Соціальний захист

 

         16.1. Матеріали із відомостями щодо персональних даних інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

         16.2. Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності.

         16.3. Матеріали із відомостями щодо персональних даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         16.4. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого  Реєстру пільговиків (ЄДАРП).

 

16. Земельні відносини

 

         17.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України,  Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

 

Загальні вимоги

 

         Посадовим особам, при наданні документам грифу „Для службового користування” неухильно керуватись вимогами законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію” щодо віднесення інформації до службової.

         Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації” до службової інформації може належати така інформація:

         1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень;

         2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до  державної таємниці.

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.12.2013 №332-од «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 червня 2011 року №245»
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»