Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

РАЙОННА ПРОГРАМА ,,ВЕТЕРАН”


Проект

                                                                               

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА ,,ВЕТЕРАН

на 2015-2019 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 19 жовтня       2012 року №604/2012 ,,Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.10.2014 р. №473-од «Про проект обласної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки»

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділи: економіки і підприємництва, освіти, молоді та спорту, культури та туризму, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району, Шумська центральна районна лікарня.

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Відділи: економіки і підприємництва, освіти, молоді та спорту, культури та туризму, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району, Шумська центральна районна лікарня.

7.

Терміни реалізації програми

2015-2019 роки

1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І етап – 2015-2017 роки

ІІ етап – 2018-2019 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 245 тис.гривень

1)

коштів районного бюджету

  245 тис. гривень

2)

коштів інших джерел

 -

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Одними з основних завдань районної програми Ветеран на 2015-2019 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01 липня 2014 року в районі проживає понад 1545 ветеранів війни, серед них 1201 осіб, які мають статус учасника війни,   138 осіб є учасниками бойових дій, 50 осіб – інваліди війни, на 156 осіб поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, не дивлячись на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо соціального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоровя та інтернатних установ системи соціального захисту населення області, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на неналежному рівні. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни із забезпечення  кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню, за рахунок коштів районного бюджету, протягом      2010-2014 років забезпечено реалізацію основних положень програми “Ветеран” на 2010-2014 роки. Зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів у 2010 році виділено 1,5 тис. гривень, у 2011 – 1,8 тис. гривень, у 2012 – 2,9 тис. гривень,    у 2013 – 5,2 тис. гривень, у першому півріччі 2014 року – 1,3 тис. гривень.

Проте, через незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування з коштів державного бюджету частини пільг та гарантій ветеранів, залишаються проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання ветеранів та інвалідів війни.

Реалізація положень програми “Ветеран” на 2015-2019 роки та залучення на її виконання  коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених проблемних питань.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

З метою вирішення основних завдань Програми її учасники:

-  здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- створюють умови для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів;

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- забезпечують щороку відзначення в районі пам’ятних подій Другої світової війни, Міжнародного дня людей похилого віку.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету  у розмірі   245 тис. гривень, зокрема на I етапі –  138 тис. гривень, на II етапі –  107 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                    тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми  

І етап

ІІ етап

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

43

46

49

52

55

245

районний бюджет

43

46

49

52

55

245

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку.

- сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення статутних завдань.

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів та людей похилого віку.

Виконання Програми надасть змогу:

- покращити натуральну та матеріальну допомогу ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій.

- забезпечити ефективну роботу ветеранських організацій, поступово збільшивши обсяги фінансування установ .


6. Напрями діяльності та заходи обласної програми ,,Ветеран на 2015-2019 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),       тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап

II етап

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018рік

2019 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Організаційно-координаційна діяльність

1.Забезпечити відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Міжнародного дня громадян похилого віку

15 лютого,            01 жовтня

щороку

Відділи зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і  питань внутрішньої політики апарату, освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району

не потребує

фінансування

   -

 

-

-

-

-

-

привернення уваги суспільства до розв’язання проблем громадян похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надання матеріальної та інших видів соціальної допомоги одиноким  громадянам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим особам

2.Забезпечити розвиток системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни (перевезення до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту) та підвищення рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації в установленому порядку додаткових (на вимогу) зупинок, пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо

 

постійно

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

не потребує

фінансування

   -

 

-

-

-

-

-

створення сприятливих умов і комфортності для пересування ветеранів війни та їх перевезення

 

 

3.Всебічно сприяти діяльності ветеранських громадських організацій, розвиткові творчих об’єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяльності

постійно

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

 

не потребує фінансування

   -

 

-

-

-

-

-

створення умов для культурного дозвілля ветеранів війни, праці, реабілітованих жертв політичних репресій та патріотичного і духовного виховання молоді

 

4.Вжити заходів для розширення практики роботи виїзних медичних бригад (спеціалізованих діагностичних, консультативних, стоматологічних) медико-соціальних експертних комісій у сільських населених пунктах

 

постійно

Шумська центральна районна лікарня

не потребує фінансування

 

   -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

попередження захворювання і надання консультацій ветеранам  війни, праці, реабілітованим жертвам політичних репресій

5.Проводити щороку безкоштовне диспансерне обстеження інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів армії, громадян похилого віку, реабілітованих жертв політичних репресій, ветеранів ОУН-УПА

 

постійно

Шумська центральна районна лікарня

не потребує фінансування

   -

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

попередження захворювання вказаної категорії громадян

 

6.Створити належні умови для лікування інвалідів війни, учасників бойових дій,  інвалідів армії, учасників війни, реабілітованих жертв політичних репресій

2015-2019 роки

Шумська центральна районна лікарня

не потребує фінансування

   -

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

покращення лікування вказаної категорії громадян

 

7.Організовувати вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій у дні державних свят. Запрошувати ветеранів на урочисті збори, зустрічі у колективах із студентською та учнівською молоддю

постійно

Відділи зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і  питань внутрішньої політики апарату, освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації

не потребує фінансування

   -

 

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, патріотичне виховання населення

 

8.Проводити роботу зі збереження й облаштування військових меморіалів, пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн, символічних могил

 

постійно

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

виконавчі комітети міської та сільських рад

не потребує фінансування

  -

 

-

-

-

-

-

утримання в належних умовах військових меморіалів, пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн та прилеглих до них територій у належному стані

9.Оновити експозиції музеїв, кімнат бойової та трудової слави, присвячених подіям першої та другої світових воєн та антитерористичної операції в навчальних закладах та закладах культури, краєзнавчих музеях

постійно

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації

не потребує фінансування

   -

 

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, патріотичне виховання населення

 

10.Покращити фінансування на медичне обстеження ветеранів війни в

2015-2019     роки

Шумська центральна районна лікарня

не потребує фінансування

   -

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

отримання ветеранами медичних послуг та медикаментозних препаратів

2.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

1.Надавати ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій, дітям війни  натуральну допомогу в межах бюджетних асигнувань, а також  нецільову матеріальну допомогу учасникам АТО та члена їх сімей

2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Районний бюджет

  220

40

42

44

46

48

щорічне покращення матеріально-побутових умов проживання даної категорії населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сприяти ефективній роботі   ветеранських організацій, що ведуть активну громадську діяльність та мають фіксоване членство, надавати їм фінансову підтримку з коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань згідно з статтею 20 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

 

 

 

постійно

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Районний бюджет

  25

3

4

5

6

7

щорічне поліпшення ефективності діяльності  громадських організацій ветеранів

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Відповідальним виконавцям забезпечити  виконання заходів Програми та інформувати голову районної державної адміністрації щороку до 10 січня протягом 2016-2020 років.

          Управління соціального захисту населення райдержадміністрації інформує про хід виконання заходів Програми надавати щороку до 15 січня протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг