Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Доступ до публічної інформації / Публічні документи

Колективний договір


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Шумська районна державна адміністрація

2014 - 2015 роки

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                              Прийнятий загальними зборами

                                                          трудового колективу

 

«12» серпня 2014 року

 

Протокол №10

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Договір укладено з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників районної державної адміністрації на основі чинного законодавства України.

1.2.        Договір укладено між головою Шумської районної державної адміністрації Габор В.І. з однієї сторони, та профспілковим комітетом, який представляє інтереси працівників районної державної адміністрації в особі голови профкому Онофрійчука В.М., з другої сторони.

1.3.      Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом договору. Положення договору розповсюджуються на всіх працівників.

1.4.    Договір укладено на 2 роки, набуває чинності з дня його реєстрації в управлінні праці і соціальної політики захисту райдержадміністрації.

1.5.      Сторони вступають у переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення календарного року (або до закінчення строку дії дрговору, на який він укладався).

РОЗДІЛ І

 

Трудові відносини

 

 2. Забезпечення зайнятості

 

2.1.    Рішення про зміни в організації праці, реорганізацію, скорочення чисельності або штату приймати лише після попереднього проведення переговорів з профкомом не пізніше як за 3 місяці до здійснення цих заходів.

2.2.У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

-      здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забезпечення їх роботою на іншому робочому місці;

-   надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час 6 годин в тиждень в межах робочого дня для пошуку нової роботи;

2.3.     Звільненим працівникам виплачувати вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку,

Профспілковий комітет зобов 'язується:

2.4.   Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових відносин відносин та соціального захисту вивільнюваних працівників.

2.5.  Давати згоду на звільнення лише після використання всіх можливостей для трудових відносин. Застосовувати надане законодавством право на роботу окремим категоріям працівників.

3. Режим праці

         3.1 В райдержадміністрації встановлюється такий режим роботи, якого    дотримуватися всі працівники:

Початок роботи - 8.00 год.

Закінчення робочого дня - 17.15 год.

Обідня перерва - з 13.00 до 14.00 год.

В п'ятницю, а також напередодні святкових і неробочих днів робочий день скорочується на одну годину. Загальні вихідні - субота, неділя.

 Керівництво зобов'язується:

         3.2 Забезпечити нормальну тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень.

         3.3 З метою забезпечення дієздатності райдержадміністрації голова може організовувати за погодженням з профкомом чергування, в тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, до яких залучати робітників, спеціалістів та службовців,

Компенсація за дні чергування здійснюється шляхом надання відгулу відповідної тривалості протягом двох тижнів.

Організовувати роботу надурочно або у неробочі дні тільки у виняткових випадках за попереднім погодженням з профспілковим комітетом.

Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку.

Компенсація за роботу в неробочі дні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4. Відпустки

 

          4.1Встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки державним службовцям 30 календарних днів, іншим працівникам - 24 календарні дні.

Працівникам, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. Починаючи з 11 року - додається два дні за кожний рік. Максимальна тривалість додаткової відпустки - 15 календарних днів.

          4.2Щорічні відпустки надають працівникам згідно з графіку, який затверджуються спільно з профспілковим комітетом у термін до 1 лютого.

          4.3Надавати відпустки у зручний час працівникам, які мають малолітніх дітей, тим, хто потребує лікування, має тривалий стаж роботи в районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

          4.4Надавати додаткову оплачувану відпустку жінкам, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда до 18 років тривалістю 10 календарних днів (при наявності двох підстав - 17 календарних днів) без врахування святкових і неробочих днів.

4.5. Надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів одиноким матерям, які самі виховують і утримують дитину віком до 18 років.

4.6. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи в райдержадміністрації за бажанням працівника, крім випадків, передбачених

 

 

законом, таким категоріям:

  - жінкам, перед відпусткою у зв'язку із вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

            - інвалідам;

  - чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку із вагітністю та     пологами;

  - працівникам, які навчаються у ВНЗ і бажають приєднати відпустку до часу і складання іспитів, заліків, екзаменів, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальними програмами;

  - працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

            - працівникам які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування.

4.7 Відпустка без збереження заробітної плати може бути надана тривалістю до 15 календарних днів на рік.

          4.8 У разі звільнення працівника з роботи, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпусток, у тому числі додаткових відпусток жінкам, які мають дітей.

 

5. Оплата праці

 

Сторони домовились про наступне:

5.1 Оплату праці проводити у відповідності до виконуваної роботи за посадовими окладами і тарифними ставками згідно штатного розпису.

         5.2 Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років та інших передбачених надбавок.

         5.3 Заробітна плата водіям, зайнятим обслуговуванням автомобілів райдержадміністрації, встановлюється згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів України,

5.4 Водіям легкових автомобілів до тарифних ставок встановлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водію 2-го класу — 10%., 1-го - 25%, надбавка за ненормований робочий день - 25% тарифної ставки за відпрацьований час.

         5.5 Встановити прибиральниці доплату за шкідливі умови праці у розмірі 10% тарифної ставки.

5.6 Заробітна плата не може бути меншою від встановленого державою мінімуму.

5.7 Заробітна плата виплачується два рази на місяць: 1 та 16 числа. Якщо ці дні припадають на вихідні або святкові, зарплата виплачується напередодні.

5.8 Премія працівникам нараховується на місячний фонд заробітної плати за фактично відпрацьований час в межах коштів на оплату праці»

 

 

5.9 Преміювання здійснюється на підставі і в розмірах, визначених Положенням, яке погоджується з головою профкому.

5.10 Щомісячно надавати працівникам інформацію про заробітну плату.

5.11 Голова райдержадміністрації має право додатково надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

6. Охорона праці і здоров'я

6.1. Організовувати своєчасне проходження інструктажів з техніки безпеки та виконання комплексних заходів щодо забезпечення нормативів безпеки та нешкідливих умов праці, нормального освітлення робочих місць теплового режиму, естетичного вигляду службових приміщень, місць загального користування, відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

6.2.Оперативно проводити розслідування нещасних випадків на роботі та в побуті та направляти відповідні документи до райкому (обкому) профспілки для своєчасного отримання потерпілими матеріальної допомоги.

          6.3 Вчасно і ефективно використовувати кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на виплату допомог тощо.

          6.4 Дбати про забезпечення працівників, їх дітей санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням відповідно до медичних висновків.

          6.5 Щоквартально аналізувати стан захворюваності причини, які до цього призводять, своєчасно усувати їх. організовувати проведення періодичного медичного огляду працівників за рахунок райдержадміністрації.

          6.6 На оздоровлення дітей працівників спрямовувати (при наявності) на оплату путівки 12 відсотків її вартості за рахунок коштів профспілкової організації.

6.7 У випадку захворювання і лікування, протягом доби повідомити про це керівника апарату райдержадміністрації, а після закриття лікарняного листа та у випадку продовження наступного лікування, протягом трьох днів представити лікарняний листок у сектор кадрової роботи райдержадміністрації.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.7 Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань праці і відпочинку, ефективного використання робочого часу, оплати і охорони праці

          6.9 Забезпечити надання членам профспілки безкоштовної юридичної допомоги і консультації. Представляти і відстоювати права та інтереси працівників райдержадміністрації через райком (обком) профспілки у відносинах з органами державної влади та правоохоронними органами.

6.10 Дбати про оздоровлення працівників райдержадміністрації та їх дітей. Своєчасно подавати заявки райкому (обкому) профспілки на путівки для літнього оздоровлення дітей.

 

РОЗДІЛ II 7. Гарантії діяльності профорганізації

 

7.1. Голова райдержадміністрації визнає цим договором профспілковий комітет повноважним представником інтересів працівників, на яких        поширюється    дія    колективного    договору,    погоджує   з   ним   рішення  та

 

 розпорядження з питань, що є предметом договору.

7.2 Зобов'язується забезпечити гарантії прав профспілки, встановлені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Перераховує профспілковій організації не менше 0,2% від фонду оплати праці на культурно-масову і оздоровчу роботу.

  7.3 При виконанні профкомом громадських обов'язків в інтересах працівників, витрати, зумовлені з виїздом у відрядження, компенсуються райдержадміністрацією при наявності фінансових можливостей.

          7.4 Через відділ фінансово-господарського забезпечення безготівково утримувати із заробітної плати членські профспілкові внески в розмірі 1% від заробітної плати.

          7.5 На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, наради та інші заходи з участю голови профспілкового комітету з питань, що стосуються всіх напрямків соціально-економічного розвитку колективу.

8. Сторони домовились

 8.1. Кожна сторона несе відповідальність за виконання взятих зобов'язань.

 8.2 Протягом строку дії колективного договору до нього за взаємною згодою сторін можуть вноситись зміни і доповнення.

 

 8.3. Хід виконання договору розглядати 2 рази в рік на спільних засіданнях представників райдержадміністрації і профкому, підсумки - після закінчення строку дії договору.

 

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ

 

 

 

Голова районної                                                 Голова профспілкового

державної адміністрації                                     комітету

 

____________ В.І.ГАБОР                                 ___________ В.М.ОНОФРІЙЧУК      

 

«12» серпня 2014 р.

 

 

ДОДАТКИ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг