Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну

Економіка району


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Одним з головних скарбів Шумщини і шумчан є землі сільськогосподарського призначення.

Століттями складалися тут традиції шанобливого і мудрого землеробства. Нині хлібороби району поєднують їх з прогресивними іннноваційними технологіями господарювання на землі.

Площа земель сільськогосподарського призначення в районі становить 54353 гектарів. Ріллі господарствами усіх форм власності використоввується 40 092 гектари.

Розташування району на межі двох природних зон – Лісостепу і Малого Полісся зумовлює розмаїтість грунтів, яких на території Шумщини нараховується кілька десятків типів.

Дерново-підзолисті грунти поширені у північній частині району у межах Малого Полісся. Глибина їх орного шару – 15- 20 сантиметрів , колір – ясно-сірий, вміст гумусу – близько 1%, грунт безструктурний, пухкий, розсипчатий.

На південь від малого Поліссся, здебільшого – в межах Кременецького горбогір'я поширені ясно-сірі і сірі опідзолені грунти. Вони мають малопотужний гумусний шар (15- 20 сантиметрів ), в якому міститься невелика кількість перегною (2-3%).

В центральній і північно-східній частинах району переважають чорноземи опідзолені. Потужність гумусового шару – 45- 55 сантиметрів , вміст пергною – до 4%.

На півдні району переважають чорноземи типові. Вміст перегною у гумусному шарі сягає 6 відстотків. Родючість цих грунтів, що мають зернисту структуру, досить висока.

У долинах річок подекуди зустрічаються болотні і торфовоболотні ґрунти.

Дані ґрунти утворилися в умовах надмірного зволоження при високому рівні ґрунтових вод. Для сільськогосподарського використання треба застосовувати меліоративні заходи. Однак такі ґрунти схильні до ерозії, тому при сільськогосподарському використанні необхідно застосовувати особливу /безвідвальну/ обробку ґрунту.

Така розмаїтість грунтів, вкупі із сприятливими природньо-кліматичними умовами створюють передумови для розвитку багатогалузевого господарювання. Лісостепова південня Шумщина з її розлогими чорноземними ланами придатна для масштабного вирощування зернових культур, цукровго буряка, технічних культур, зокрема – ріпаку. Сірі грунти центральної Шумщини більш придатні для картоплярства, вирощування городини, садівництва. Заплавні луки річок та лісові галяви з їх добірними травами забезпечують добру кормову базу для розвитку тваринництва.

Важливою передумовою розвитку на Шумщині сільськогосподарської індустрії є й той факт, що наразі район є одним з найчистіших екологічно куточків України.

В продовження тисячолітньої традиції землеробства і наразі провідною галуззю економіки району є сільське господарство. На перше серпня дві тисячі сьомогороку в районі функціонують п'ятдесят вісім сільськогосподарських підприємств: 6 товариств з обмеженою відповідальністю, 10 приватних агропідприємств, 22 фермерськиї господарств, 4 підприємства інших форм господарювання. 54 353 гектарів земель сільськогосподарського призначенння розподіляються таким чином: рілля – 40 092 гектари , сіножаті – 2 713 гектарів , пасовища – 12 543 гектари , сади – 570 гектарів . Із власниками земельних паїв укладено 9964 договорів оренди за якими у ефективне говсподарювання перейшло 18 658 гектари земель. Поруч їз технологіями, що дісталися у впдок від попередніх десятиліть, господарниками району все частіше застосовується потужна сучасна техніка європейського виробництва, застосовуються інноваційні технології. Однак повний перехід рільництва на сучасні енергозберігаючі технології все ще потребує заміни значної частини засобів виробництва, а відтак – серйозних інвестицій.

У структурі сільськогосподарського виробництва у 2010 році 88% валової продукції складає продукція рослинництва , 12% - продукція тваринництва. Основними галузями рослинництва є наразі вирощування зернових та технічних культур (цукровий буряк, ріпак олійний та інші).

Протягом останніх років намітилось зростання інтересу до садівництва, для розвитку якого на Шумщині є всі природничо-кліматичні умови. Монастирські сади Шумщини, зокрема Загаєцький, Дедеркальський славились протягом століть. За останні роки до діючих садів в Рохманові, Брикові додався молодий сад промислового типу в с. Потуторів. Закладка садів є в планах господарників Іловицької сільської ради, які запрошують інвесторів до співпраці.

У тваринництві переважають вирощування великої рогатої худоби та свинарство. Попри те, що галузь тваринництва в Україні переживає наразі певний спад, у більшості господарств району збережено матеріальну базу для відновлення поголів'я та розвитку тваринницької галузі – наявні 5 тисяч головомісць для великої рогатої худоби та 2 тисяч головомісць для свиней. У селі Великі Дедеркали повністю зберігся комплекс по виробництву продукції птахвництва. Після його незначної реконструкції та заміни деякого обладнання там можливе відновлення виробництва.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Неодмінною передумовою успішної роботи сільськогосподарської галузі району є наявність переробної промисловості високого рівня. До 1939 року, коли промисловість Шумщини розвивалась за ринковими законами і відповідно до потреб ринку, тут працювали: 2 цегельних заводи, 2 потужних великих млини (виготовляючи в основном продукцію для експорту), пивзавод, спиртзавод, 2 суконних фабрики та 2 фабрики з обробки шкір, 1 цукровий заводик та кілька десятків дрібніших сільських млинів, круподерень, оліярень. В часи адміністративно-планового тоталітаризму більшість цих промислових потужностей була знищена. Район намагались зробити сировинним придатком до “більш перспективних” сусідів. Втім зараз в ряді господарств діють власні потужні млини. Одним із підприємств  району є Шумський маслозавод. Потужність переробки – 100 тонн молока в зміну. Асортимент продукції: масло “Селянське”, масло “Оригінальне”, молоко фляжне 3,2% жирності, молоко жирністю 2,5%, сметана фляжна 20% жирності, сир ваговий, маслянка свіжа., казеїн технічний.

Значною мірою на місцевій сировині працюють і хлібозаводи Шумщини. Якщо ще кілька років тому район був імпортером хлібобулочних виробів тернопільських, кременецьких, виробників, пекарів Хмельниччини, то нині уже запашний хлліб шумських виробників упевнено завойовує ринки ближчих і дальших сусідів.

 

Переробку плодоовочевої сировини можна здійснювати на потужностях ТзОВ “Екотехнологія” в Людвищах.

Потужності для первинної переробки м'яса наявні на худобозабійному пункті м. Шумськ та м'ясопереробному комплексі у селі Великі Дедеркали. Останній до речі нещодавно набув приватного власника і нині готується до відновлення виробництва.

Із застосуванням іноземних інвестицій створено товариство з обмеженою відповідальністю “Мікоген –Україна” що займається  вирощування в селі Вілія продукції грибництва.

Другим інвестиційним проектом на території Шумщини, який успішно працює, є товариство “Сегеш-Україна”. Продукція – швейні вироби з давальницької сировини. Потужність двох швейних цехів – 400000 швейних виробів на рік. Працюючих – 150 чоловік. Третім інвестиційним проектом ТЗОВ «Агро - Лан».  Всього обсяги іноземних інвестицій в економіку району складають 1 мільйон 928 тисячі євро та 500 тисячі гривень.

Готове  до відновлення роботи потужності швейної фабрики “Волинь” і в селі Великі Дедеркали”.

Стабільним попитом користувалася  продукція вже згаданого торфобрикетного заводу. Поряд із незмінною якістю продукції шумських торфовиків, чинником зростання популярності їх виробів стає перманентно загострювана ситуація із газопостачанням та цінами на газ.  В даний час проходить робота над  реконструкцією даного підприємства.

Після капітальної реконструкції і переоснащення сучасним обладнанням офсетного друку відновило свою роботу товариство “Шумська друкарня”. Нині шумські поліграфісти випускають не тільки бланково-канцелярську продукцію, але й районну газету “Новини Шумщини”, Кременецьку міську газету “Кременецький вісник”, газету “Замок” та книжкову продукцію.

За останні три роки сумарний обсяг промислового виробництва на Шумщині складає115 млн. гривень. Кількість працюючих у промисловості зросла з 368 до 534 чоловік.

 

ТОРГІВЛЯ, ТРАНСПОРТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Не менш давні і славні традиції має на Шумщині торгівля. Власне, княжа Шумщина і розквітла завдяки торговому шляху із Західної Європи на Київ, який проходив тоді через Шумськ. В кінці дев'ятнадцятого століття в Шумську проводилось 12 великих ярмарків.

Нині в районі діє 250 торгових  точок, 31 заклад ресторанного господарства. Тільки в місті Шумськ діють сорок закладів торгівлі і ринок на 564 торгових місця в м. Шумськ. за останніх три роки обсяг роздрібного товарообігу зріс у 2,3 рази і нині становить 26 мільйони гривень.

Станом на листопад  2010 року в районі зареєстровано84 юридичних особи малого підпиємництва.

Зареєстровано 1330 громадян-підприємців. На 10 тис. населення припадає411 суб'єкти малого бізнесу.

Питома вага малого бізнесу у надходженнях до бюджетів різних рівнів становить 33 %.

Питома вага малого бізнесу у загальних обсягах виробництва товарів, робіт, послуг складає 7%.

Галузева структура малого підприємництва у відсотках виглядає так:

Промисловість 9

Торгівля та громадське харчування20

Будівництво 9

Транспорт та зв'язок 2

Сільське господарство 31

Щорічно в бюджеті району передбачаються кошти для підтримки малого бізнесу. В 2009 році дана сума складає 15 тисяч гривень.

Основний вид громадського транспорту на Шумщині– автобусне сполучення. На маршрутах району працюють ВАТ «АТП -16145», перевізники з Тернополя, Кременця, Острога, 14 автобусів підприємців-фізичних осіб. Протягом року послугами автосполучення користуються біля 500 тис. пасажирів. Із 60 населених пунктів району регулярним сполученням охоплено 58 (97%). Маршрути автобусів пролягають до Любліна (Польща), Києва, Рівного, Тернополя.

Всього в районі налічується автомобільних доріг на загальну протяжність 541 кілометр , в тому числі з твердим покриттям - 304 кілометри , ґрунтових доріг – 237 кілометрів . Питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям складає 56%. Постійна увага приділяється іх ремонту. Зокрема нещодавно силами “Шумськрайавтодору” капітально відремонтовано дорогу Шумськ-Тилявка-Кременець”

До послуг автомобілістів – три сучасних автозаправлювальних станції та три станції технічного обслуговування автотехніки.
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг