Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Регуляторна політика / Обговорення регуляторних актів

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Шумської районної державної адміністрації «Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації»


1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. 

Виконання частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання

         Основними цілями прийняття розпорядження є внесення змін до складу учасників та затвердження переліку адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру, з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

          1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

          2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

          3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

          3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

 

 Перша альтернатива.

          Збереження існуючого стану: звернення суб’єктів за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, тобто процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не забезпечує виконання Закону України  «Про адміністративні послуги».

 

 Друга альтернатива.

               Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації, що передбачає прийом документів для надання адміністративної послуги адміністратором, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

 

Шляхом надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

 

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівність перед законом; 

- доступність інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженість та справедливість;

- доступність та зручність для суб’єктів звернень;

- відкритість та прозорість;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

 

         4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання  проблеми, і відповідні заходи

         Механізмом розв’язання проблеми є затвердження переліку адміністративних послуг та переліку документів дозвільного характеру, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів, уповноважених надавати адміністративні послуги.  

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити організаційні заходи, а саме: забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Шумської районної державної адміністрації.

 

         5. Обґрунтування  можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

        У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг, відповідно до статей 6,13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», будуть реалізовані повноваження, надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

         Центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до визначеного переліку, що затверджується головою районної державної адміністрації.

   Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

-  спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

         

      Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечили отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

Рівень поінформованості громадськості був достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

      6. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

 

             На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний, так і негативний характер (розширення чи звуження кола адміністративних послуг; зміна термінів надання послуг; збільшення кількості потенційних користувачів адміністративних послуг; розширення чи звуження повноважень ЦНАП).

            Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних on-lain програм, який дасть змогу підвищити ефективність (скоротити час) надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та населенню міста.

 

 

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

 Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органу, що прийняв  рішення про створення такого Центру, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, які включені до переліку 

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг у відповідності із вимогами Закону «Про адміністративні послуги»

  

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

 

Термін дії акта необмежений у часі.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.2. Кількість звернень суб’єктів за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається.

8.3. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких поширюється дія даного регуляторного акту.

8.4.  Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

8.5.Середній термін розгляду звернення.

8.6. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

8.7. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті  Шумської районної державної адміністрації   http://www.oda.te.gov.ua/shumska.

8.8.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови районної державної адміністрації.

Будуть використовуватись статистичні дані та соціологічні дані, отримані методом анкетування.

         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу та співставлення терміну отримання послуг громадянами і суб’єктами господарської діяльності.

 

         Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про роботу Центру надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації у місцевих ЗМІ та періодичних анкетувань громадян та суб’єктів господарської діяльності, що звертатимуться за послугами в Центр  надання адміністративних послуг Шумської районної державної адміністрації.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі даних моніторингу протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

 

 

Розробник проекту: 

 

В.о. начальника відділу надання  

адміністративних послуг, державний

адміністратор  районної                      

державної адміністрації                                                                                    Н.О. Золотун
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг