Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Районна державна адміністрація

Розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації


 

 

 

УКРАЇНА

 

ШУМСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

від  19 грудня  2016 року      м. Шумськ                                    № 420-од

 

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату  районної державної адміністрації

 

        Відповідно до статей 40, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з проведеними структурними змінами в районній державній адміністрації та установах району, з метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації:

        1. Затвердити:

1) розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з додатком 1;

2) персональний розподіл обов’язків між першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 2;

3) порядок заміщення першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації  згідно з додатком 3.

        2. Встановити, що:

        1) перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації компетенції  районної державної адміністрації  у доручених сферах діяльності, за роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади згідно із затвердженим розподілом обов’язків;

        2) доручення та вказівки першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації  з питань, які  належать до сфери  їх компетенції, є обов’язковими  для виконання  відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами та організаціями, органами місцевого самоврядування в частині наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.

        3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації  від 03 серпня 2015 року № 230-од «Про розподіл  обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації».

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                                     Ю.М. ГОЛОВАТЮК

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови районної   державної адміністрації

19.12.2016  № 420-од

 

 

 

РОЗПОДІЛ

обов`язків між головою, першим заступником, заступником голови

та керівником апарату районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, формує склад і визначає структуру районної державної адміністрації, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення наданих повноважень, координує діяльність першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує виконання Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Очолює колегію районної державної адміністрації

Інформує обласну державну адміністрацію та населення про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в районі.

Організовує розроблення проектів районного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на затвердження районній раді, організовує виконання районного бюджету та районних програм.

Вносить на розгляд сесій місцевих рад питання, пов`язані з виконанням делегованих повноважень, періодично звітує перед районною радою про виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку району.

Згідно з чинним законодавством укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників розташованих на території району підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

У встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації і їх заступників.

Призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку керівника і працівників апарату районної державної адміністрації.

Здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 В межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації.

Здійснює в районі загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення. Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії при районній державній адміністрації, визначає їх  функції та завдання, формує і затверджує їх склад.

Координує і контролює діяльність усіх структурних підрозділів районної державної адміністрації та взаємодію з виконкомами міської та сільських рад щодо виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Безпосередньо керує діяльністю:

-         фінансового управління районної державної адміністрації;

-         відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

-         відділу правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації;

-         відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

-         головного спеціаліста з питань персоналу апарату районної державної адміністрації.

Координує взаємодію районної державної адміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших органів вищого рівня:

-         Шумським відділом Кременецького відділу поліції ГУНП України в Тернопільській області;

-         міжрайонним відділом УСБУ в Тернопільській області;

-         прокуратурою району;

-         Шумським районним сектором управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області;

-         Шумським районний відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

-         управлінням Державної казначейської служби України у Шумському районі;

-         Шумською державною нотаріальною конторою;

          -         Шумським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

-         відділом «Шумське бюро правової допомоги» Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-         Кременецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фондуУкраїни Тернопільської області;

-         Шумським відділенням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області;

-         Шумським районним військовим комісаріатом;

-         відділеннями банків у районі.

 

 

Перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов`язків:

1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, а також районних підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності щодо:

- реалізації в районі програм Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розроблення відповідних заходів та планів;

- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- формування та виконання районного бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

         - розроблення і виконання галузевих програм стосовно економічного, соціального  і культурного  розвитку району;

- контролю, аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голів обласної та районної державних адміністрацій;

- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

- розроблення проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

- вирішення питань діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов`язків.

2. Вносять на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації:

- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, обласною державною адміністрацією,  управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами  місцевого самоврядування;

           - щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам органів виконавчої влади вищого рівня;

           -  щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, обласною державною адміністрацією та обласною радою.

3. Відповідають за підготовку проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, інших документів, що видаються районною державною адміністрацією, вживають заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови районної державної адміністрації доопрацьовані проекти.

4. Дають доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації згідно з розподілом обов`язків.

5. Беруть участь, відповідно до розподілу обов`язків, у розгляді питань в районній державній адміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, у засіданнях виконавчих комітетів та постійних комісій місцевих рад.

6. В установленому порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

7. Сприяють органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з районною державною адміністрацією та її апаратом.

8. Забезпечують взаємодію районної державної адміністрації з об`єднаннями громадян з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об`єднань.

9. Вносять голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

10. Здійснюють за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються головою районної державної адміністрації.

11. За рішенням голови районної державної адміністрації здійснюють інші функції і повноваження.

 

Першийзаступник голови районної державної адміністрації

Координує діяльність заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

Згідно з ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції та повноваження.

Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в галузі економічної політики, комплексного соціально-економічного розвитку району, роботи промислових підприємств, планування та обліку, управління майном, приватизації та роздержавлення, сприяє розвитку підприємництва,  торговельного та побутового обслуговування, залучення інвестицій, державної політики в галузях будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, виробництва будівельних матеріалів, спорудження та експлуатації автомобільних доріг, житлово-комунального господарства, екології. Відповідає за організацію життєзабезпечення населення в особливий період.

Здійснює реалізацію повноважень районної державної адміністрації з питань:

-         державної політики в агропромисловому комплексі, сприяння розвитку підприємств різних форм власності і господарювання;

-         районного бюджету;

-         виконання програм соціального розвитку сільських населених пунктів району, сталого розвитку продовольчого ринку;

-         земельних відносин;

-         заготівлі, переробки та виробництва продовольства для держаних і регіональних потреб, державного резерву;

-         діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

-         необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій, а також населення;

-         зайнятості населення;

-         заходів щодо розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального та ефективного використання надр, охорони природних ресурсів;

-         охорони навколишнього природного середовища.

Організовує роботу з розроблення та реалізації:

- пропозицій для опрацювання проектів програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району у частині, що стосується агропромислового комплексу та соціального розвитку села;

- пропозицій для розроблення програм приватизації державного та комунального майна в агропромисловому комплексі;

- структури управління агропромисловим комплексом;

- заходів щодо здійснення державної політики з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

- заходів щодо здійснення земельної реформи;

- заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів з питань державної економічної політики;

-  ефективної структури управління промисловим комплексом;

- програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку району;

- проектів програм приватизації державного та комунального майна на території району;

- заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

- заходів щодо забезпечення народного господарства, об’єктів соціально – культурного призначення і населення електроенергією, природним газом, твердим паливом  та іншими енергоносіями, контролює стан розрахунків за них;

-  програм розвитку району в галузях будівництва, житлово-комунального господарства, спорудження, ремонту та утримання автомобільних доріг, охорони навколишнього природного середовища;

- генеральних планів забудови та комплексного благоустрою міста і сіл, раціонального використання територій в населених пунктах і за їх межами;

- заходів щодо водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газифікації населених пунктів району.

Сприяє реалізації державної політики у питаннях реформування власності, розвитку і підтримки підприємництва в районі.

Удосконалює систему управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці.

Проводить заходи щодо організації систем зв’язку і оповіщення цивільного захисту на особливий період. 

Здійснює заходи щодо захисту прав споживачів.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів.

Організовує та координує роботу із зовнішньо – економічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

Контролює ефективність використання і збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей, що перебувають у державній власності.

Координує здійснення  соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Координує роботу щодо енергозабезпечення  району.

Організовує запровадження в районі нетрадиційних джерел енергії, розроблення програм і заходів з енергозбереження та раціонального енерговикористання, впровадження у виробництво малоенергомістких технологій.

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями зв’язку і транспортного обслуговування незалежно від форм власності у визначених законодавством межах.

Організовує здійснення в районі державного контролю за дотриманням у сфері містобудування чинного законодавства, встановлених стандартів, норм і правил, збереження пам’яток культури, архітектури, природного ландшафту, збереження історичного середовища населених пунктів.

Організовує проведення заходів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого користування.

Координує діяльність органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань проведення державної політики в  галузі промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо демонополізації житлово-комунального господарства, розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

Координує роботу житлово-комунального господарства, роботу з питань державного регулювання і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об’єктів комунального призначення.

Контролює дотримання в районі житлових прав громадян.

Здійснює координацію діяльності  органів місцевого самоврядування  району та їх посадових осіб у проведенні державної політики при вирішенні питань планування та забудови населених пунктів.

        Координує розроблення місцевих екологічних програм.

Забезпечує інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення.

Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу району, постачання сільськогосподарської продукції, раціональне використання земель, поліпшення стану і соціальної інфраструктури сіл.

Координує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження у сільськогосподарське виробництво науки і передових технологій.

Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи.

Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв`язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

Організовує роботу з реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села.

Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

Сприяє організації і розвитку селянських (фермерських) господарств.

Готує пропозиції щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорій захищеності та заборони використання окремих лісових ресурсів.

Координує роботу органів місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин.

Організовує ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем.

Забезпечує виконання завдань мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.

        Вивчає і вносить пропозиції по підбору кадрів у відповідних галузях.

        Організовує роботу щодо ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови і колегії районної державної адміністрації, проектів розпоряджень, листів, текстів виступів, доповідей, повідомлень, звернень, довідок, інформацій з питань згідно з розподілом обов`язків.

Виконує інші доручення та здійснює контроль за виконанням документів з питань відповідно до розподілу обов`язків.

Координує і контролює діяльність таких структурних підрозділів районної державної адміністрації:

-   відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

-   відділу економіки і підприємництва районної державної адміністрації;

-   сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

-   відділу державної реєстрації апарату районної державної адміністрації;

-   фінансового управління районної державної адміністрації (в межах доручень голови).

Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними   підрозділами центральних органів виконавчої влади, установами та організаціями району:

-         Шумським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (в межах доручень голови районної державної адміністрації);

-         Шумською державною нотаріальною конторою (в межах доручень голови районної державної адміністрації);

-         Шумським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (в межах доручень голови районної державної адміністрації);

-         відділом «Шумське бюро правової допомоги» Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (в межах доручень голови районної державної адміністрації);

-         районним управлінням Держпродспоживслужби;

-         Шумською районною лікарнею ветеринарної медицини;

-         Шумським філіалом ПРАТ «Тернопільплемсервіс»

-         районним центром зайнятості;

         -         районним відділом статистики;

         -         відділом Держгеокадастру у Шумському районі;

         -         Кременецькою міжрайонною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

         -         відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Лановецькому та Шумському районах;

         -         управлінням Державної казначейської служби України у Шумському районі (в межах доручень голови районної державної адміністрації);

         -         районним відділенням обласної дирекції Національної акціонерної страхової компанії «Оранта»;

-         Шумським районном електричних мереж;

-         філією «Шумський райавтодор»;

-         Шумським управлінням експлуатації газового господарства;

-         Шумським райсількомунгоспом;

-         Шумським цехом поштового зв’язку №4 Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта;

-         публічним акціонерним товариством «Укртелеком» СЛД №4;

-         комунальним підприємством «Шумськкомунсервіс»;

-         комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації»;

-         Шумською дільницею «Тернопільтеплокомуненерго»;

-         товариством з обмеженою відповідальністю «Шумськрайгаз»;

-         районними будівельними організаціями;

-         підприємствами торгівлі та побуту;

-         районним споживчим товариством;

-         товариством з додатковою відповідальністю «АТП-16145»;

-         товариством з додатковою відповідальністю «АТП 2065».

Взаємодіє та сприяє діяльності районних підприємств, установ, організацій:

-         сільськогосподарського виробництва;

-         харчової і переробної галузей району усіх форм власності;

-         земельного, водного, лісового та мисливського господарства;

-         матеріально-технічного постачання сільського господарства;

         -         Шумської районної громадської організації «Асоціація фермерів району»;

-         Шумської районної громадської організації «Районна рада сільськогосподарських підприємств».

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Здійснює реалізацію повноважень районної державної адміністрації в галузях освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім`ї та молоді, міжнаціональних відносин, міграції, релігій, взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та громадсько-політичними організаціями, внутрішньої політики, соціального захисту.

Організовує роботу з розроблення і реалізації:

-         пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку району у частині, що стосується освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту, туризму, материнства і дитинства, сім`ї та молоді, соціального захисту, міжнаціональних відносин, релігій, працевлаштування;

-         перспектив збереження та розвитку мережі державних і комунальних закладів освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту, туризму;

-         структури управління вказаними галузями.

Організовує роботу з впровадження основних положень Конституції України, утвердження серед населення державницької ідеології, здійснення демократичних перетворень в суспільстві, стабілізації міжконфесійних відносин у районі.

Узгоджує і координує діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, благодійними фондами та іншими об`єднаннями громадян.

Сприяє діяльності засобів масової інформації, співпрацює з районними організаціями галузевих профспілок.

Координує роботу закладів освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури і спорту, туризму, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

Організовує і проводить заходи щодо охорони і захисту важливих об’єктів, державних органів влади в  особливий період. 

Забезпечує виконання в районі програм щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти, розвитку національної школи.

Організовує роботу закладів охорони здоров`я щодо надання допомоги населенню, надання в межах повноважень встановлених пільг і допомог, пов`язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя населення, додержанням державних санітарних норм і правил, координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту незахищених громадян. 

Організовує роботу щодо створення сприятливих умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю ними необхідної кваліфікації та їх працевлаштуванню.

Забезпечує вирішення питань щодо матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, встановлення піклування над повнолітніми недієздатними особами, які потребують догляду.

Здійснює контроль за дотриманням порядку надання населенню субсидій на відшкодування витрат  за оплату  житлово-комунальних послуг.

Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов`язаних з перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил фізичної реєстрації осіб.

Організовує роботу, пов`язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, свободи їх світогляду і віросповідання.

Контролює збір, узагальнення, постійне оновлення і передачу інформації про район на веб-сторінку районної державної адміністрації.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує роботу щодо розподілу гуманітарної допомоги в районі.

Контролює стан архівної справи.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально-незахищеним верствам населення.

Координує роботу з відзначення в районі державних свят та заходів, знаменних і пам`ятних дат.

Координує виконання заходів по призову громадян на строкову військову службу та залучення на військову службу за контрактом.

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району з гуманітарних питань.

Вивчає і вносить пропозиції з добору кадрів у відповідних галузях.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови і колегії районної державної адміністрації, проектів розпоряджень, листів, текстів виступів, доповідей, повідомлень, звернень, довідок, інформацій з питань згідно з розподілом обов`язків.

Забезпечує участь органів виконавчої влади у вирішенні питань проведення виборів, референдумів у межах, визначених законодавством.

 Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів районної державної адміністрації:

-         відділу освіти, молоді та спорту;

-         відділу культури і туризму;

-         управління соціального захисту населення;

-         служби у справах дітей;

-         відділу організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації;

-         архівного відділу.

 Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними   підрозділами центральних органів виконавчої влади, установами та організаціями району:

-         Кременецьким об’єднаним управління Пенсійного фонду України Тернопільської області  (в межах  доручень голови районної державної адміністрації);

-         районним центром зайнятості;

-         Шумським районним військовим комісаріатом (в межах  доручень голови районної державної адміністрації);

-         районними організаціями політичних партій та об`єднань громадян.

 Забезпечує у межах повноважень, через структурні підрозділи районної державної адміністрації координацію діяльності та контроль за роботою районних підприємств, установ, організацій:

-         районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

-         районного Фонду милосердя і здоров’я;

-         районної організації Товариства Червоного Хреста України;

-         районної організації товариства сприяння обороні України;

-         редакції районної газети «Новини Шумщини».

-         територіального соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району;

-         районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

-         дитячих дошкільних та позашкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, соціальних закладів, державного навчального закладу «Шумське професійно-технічного училище»;

-            закладів культури;

-    закладів охорони здоров’я.

 Взаємодіє та сприяє діяльності  громадської ради при районній державній адміністрації


 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Забезпечує організаційну, правову, кадрову діяльність районної державної адміністрації, державної служби, організацію роботи апарату, взаємодію з органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, формування структури і чисельності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, штатного розпису апарату, використання коштів на утримання апарату районної державної адміністрації.

 Організовує роботу з розроблення та реалізації заходів щодо:

- дотримання вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»;

- виконання документів, що регламентують роботу районної державної адміністрації, її структурних підрозділів;

- визначення структури районної державної адміністрації, чисельності працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, штатного розпису апарату;

- перспективних та поточних планів роботи районної державної адміністрації;

- планів підготовки та перепідготовки кадрів.

Здійснює керівництво діяльністю апарату районної державної адміністрації та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань.

Затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання.

Організовує підготовку внесення пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад у встановленому порядку керівників структурних підрозділів районної держадміністрації та заступників цих керівників, погодження призначення та звільнення керівників територіальних підрозділів органів виконавчої влади вищого рівня в районі.

Здійснює організацію робіт із захисту персональних даних в базах персональних даних.

Вносить голові районної державної адміністрації подання щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації.

Організовує роботу щодо забезпечення відповідності актів місцевих органів виконавчої влади положенням Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам.

Забезпечує подання на державну реєстрацію в Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області нормативно-правових актів районної державної адміністрації.

Забезпечує контроль за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Забезпечує подання структурними підрозділами районної державної акдміністрації, підприємствами, установами і організаціями необхідних матеріалів і звітів про виконання  розпорядчих документів і вказівок районної державної адміністрації.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов`язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

Видає в межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Візує проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

Координує роботу щодо розгляду звернень громадян в апараті районної державної адміністрації, стану їх вирішення органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також на підприємствах, в установах та організаціях району.

Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації з виконавчим апаратом районної ради.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови і колегії районної державної адміністрації, проектів розпоряджень, листів, текстів виступів, доповідей, повідомлень, звернень, довідок, інформацій з питань згідно з розподілом обов`язків.

Відповідає за організацію доступу до публічної інформації та роботу із запитами на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

 Координує і контролює діяльність таких структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації:

 - відділу організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю (з питань організації роботи та в межах доручень голови районної державної адміністрації)  ;

- загального відділу;

- відділу фінансово-господарського забезпечення (з питань організації роботи);

- відділу державної реєстрації (з питань організації роботи);

- відділу ведення Державного реєстру виборців;

- відділу правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи (з питань організації роботи та в межах доручень голови райдержадміністрації).

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                          В. М. ХРИЩУК

                 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови районної державної адміністрації

19.12.2016  № 420-од

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ОБОВ`ЯЗКІВ

між першим заступником, заступником голови

та керівником апарату районної державної адміністрації

 

 

ШТУРМА

Віктор Петрович

-                              перший заступник голови районної державної адміністрації

 

ПОБЕРЕЖНА

Тетяна Дмитрівна

-                         заступник голови районної державної адміністрації

 

 

ХРИЩУК

Віталій Михайлович

 

-    керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                   В. М. ХРИЩУК

 

 

 


 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови районної державної адміністрації

19.12. 2016 № 420-од

 

 

 

ПОРЯДОК

заміщення повноважень першого заступника,

заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації

 

Посада

Хто заміщує

перший заступник голови районної державної адміністрації 

 

заступник голови районної державної адміністрації

заступник голови районної державної адміністрації

перший заступник голови районної державної адміністрації

 

керівник апарату районної державної адміністрації

заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                      В.М. ХРИЩУК

                  

                
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг