Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


 

Додаток

до рішення районної ради

від 23 лютого 2018 року № 324

 

Програма

захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки

 

1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор містобудування та архітектури районної

державної адміністрації, Шумський районний сектор управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі – Шумський районний сектор УДСНС України у Тернопільській області)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та протокол засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 1 лютого 2018 року № 4.

3.

Розробник програми

Сектор містобудування та архітектури районної

державної адміністрації, Шумський районний сектор УДСНС України у Тернопільській області

4.

Відповідальні виконавці програми

Сектор містобудування та архітектури районної

державної адміністрації

5.

Учасники програми

Шумський районний сектор УДСНС України у Тернопільській області; Станційно-лінійна дільниця №4 Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком»; Шумський РЕМ ВАТ “Тернопільобленерго”; органи місцевого самоврядування

6.

Термін реалізації          програми

2018-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг           фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

300,0 тис. грн.

-

коштів районного        бюджету

300,0 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програмою захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки було досягнуто результатів щодо створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту, який використовувався на проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та утримання районної системи централізованого оповіщення населення. Це дозволило виконувати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля, забезпечувати своєчасне доведення інформації до керівних органів цивільного захисту та населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подій.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що згідно вимог Кодексу цивільного України захисту є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади, розроблена програма захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (далі ? Програма).

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення району, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є захист населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищення територій Шумського району від наслідків таких ситуацій.

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок коштів районного бюджету.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

1) нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення;

2) створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту;

3) забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 300,0 тис. грн. за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району на відповідний рік.

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Програми захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки

 

Обсяг ресурсів, усього,

 

 у тому числі:

Виконання по роках

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2018 рік

(тис. грн.)

2019 рік

(тис. грн.)

2020 рік

(тис. грн.)

95,00

95,00

110,00

300,0

районний бюджет

95,00

95,00

110,00

300,0

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту району є:

1) нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення;

2) щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення проведення мобілізаційних заходів;

3) забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Реалізація програми проводиться за такими основними напрямами:
1) нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення;
2) створення та накопичення районного матеріального резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
3) забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів не можливе.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Здійснення заходів, передбачених Програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів  Програми  визначити   сектор   містобудування  та  архітектури районної

державної адміністрації, який забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми.

Виконавці, які зазначені у Програмі, щорічно до 10 січня подають в сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

В.І. Колодяжний


Додаток

до розділу 6 Програми

 

Напрями діяльності та заходи

програми захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2018-2020 роки

 

№ з/п

Назва

напрямку

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),

тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

 

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Нове будівниц-тво місцевої системи централізова-ного оповіщен-ня

1)виконання проектно-кошторисних робіт

2) впровадження основного автоматизованого

робочого місця системи централізованого оповіщення

АРМ ,,Район”

3) впровадження блоків оповіщення універсальних МКО -4 TR для основного автоматизованого робочого місця системи централізованого оповіщення АРМ ,,Район”

 

 

 

 

 

2018 -

2020 роки

 

 

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

СЛД № 4 ТФ ПАТ «Укртелеком»

 

 

 

 

 

районний бюджет

45,0

45,0

60,0

150,0

Дасть можливість створити місцеву автоматизовану систему централізованого

оповіщення населення на базі сучасних технологій.

Щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 30,0 %,

2019 рік – 30,0 %,

2020 рік – 40,0 %,

2.

Створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту та забезпечення мобілізаційних заходів

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2018 -

2020 роки

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

районний бюджет

39,0

39,0

42,0

120,0

Створення районного матеріального резерву та щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів (основні показники):

автобензин – 1 тонна,

дизельне паливо – 2 тонни,

шифер – 100 штук.

Щорічне виконання становитиме:

2018 рік – 32,5 %,

2019 рік – 32,5 %,

2020 рік – 35,0 %,

3.

Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування

2018-2020 роки

Сектор містобудування та архітектури районної державної-адміністрації

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

30,0

Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту підвищить їх готовність до дій за призначенням щодо захисту населення.
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг