Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма зайнятості населення Шумського району


 

Додаток

до рішення районної ради

від 21 грудня 2017 року № 287

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Шумського району на період до 2020 року

 

І. Паспорт програми

 

1.

Ініціатори розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва     розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення        програми

Наказ Міністерства соціальної політики      України від 11.02.2013 № 50 «Про розроблення  проектів територіальних (регіональних)        програм  зайнятості населення на період 2017 року»

3.

Розробники програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

4.

Відповідальні виконавці програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

5.

Учасники програми

Районний центр зайнятості, відділ статистики у Шумському районі, відділи: економіки і підприємництва, агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ освіти молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти молоді та спорту Шумської міської ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,  Шумське відділення Кременецької ОДПІ, органи місцевого самоврядування

6.

Термін реалізації       програми

2018 – 2020 роки

7.

Загальний обсяг           фінансових ресурсів,   необхідних для             реалізації програми

Без фінансування

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

         Програма зайнятості населення Шумського району на період до                2020 року (далі програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості,  заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості та        соціального захисту від безробіття.

        Програму розроблено відповідно пункту 2, статті 24, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року №1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створенних нових робочих місць на період до 2017 року» та враховуючи лист Міністерства соціальної політики України  від 25.жовтня 2017 року №20864/0/2-17/24 «Про розроблення територіальних та місцевих програм зайнятості населення» .

       У програмі проаналізовано стан соціально-економічного розвитку району за 2016 рік та перспективи на період до 2020 року, враховано динаміку           процесів, що відбуваються на ринку праці району. Реалізація програми           здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

Механізм управління за виконанням програми включає:

-      проведення моніторингових досліджень ринку праці району, в тому числі створення нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування про стан справ у сфері зайнятості, підготовку пропозицій та       рекомендацій щодо регулювання зайнятості;

- інформування про хід виконання програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;

-      розгляд на сесіях районної ради, засіданнях колегії                                    районної державної адміністрації, нарадах при голові районної державної адміністрації звіту виконавців про реалізацію заходів та завдань районної  програми  зайнятості;

-      інформування про хід виконання програми через засоби масової           інформації.

ІІІ. Мета програми

 
Метою програми зайнятості населення Шумського району до 2020 року є реалізація державної політики у сфері зайнятості, зниження рівня безробіття, а також реалізація законного права громадян на працю, збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць, посилення мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності населення, забезпечення відповідності трудових ресурсів вимогам сучасних виробництв, зниження професійно-кваліфікаційного дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці.
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
 
Основою позитивних зрушень на ринку праці району залишається      формування оптимальних умов для розвитку малого та середнього бізнесу,     збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних  робочих місць. 
Розв’язання проблем зайнятості через втілення заходів програми буде     реалізовуватися упродовж 3-х років, починаючи з 2018 року.
Фінансування витрат на реалізацію заходів програми зайнятості       населення Шумського району до 2020 року окремою статтею в районному б’юджеті не передбачено.

 

V. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення             Шумського району за 2017 рік

 

Упродовж 2017 року ситуація на регіональному ринку праці формувалася під впливом позитивної динаміки макроекономічних показників, привабливого інвестиційного клімату, послідовного здійснення заходів державного                   регулювання ринку праці і характеризувалася позитивними тенденціями щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття.

Розвиток малого підприємництва в районі сприяє зайнятості населення, створенню нових  робочих місць.

Протягом 2017 року в сфері малого підприємництва було зайнято 1011 осіб, в 2016 році – 1063 осіб.

За січень-листопад 2017 року суб’єктами малого підприємництва створено 639 нових робочих місць.

Незважаючи на розвиток підприємництва, яке дає нові робочі місця, стан безробіття в районі високий, але прослідковується тенденція на зниження відсотка безробіття.

З початку 2017 року роботодавцями було подано 892 вакансії. Всього у звітному періоді було 895 вакансій, 858 вакансій подані роботодавцями, було укомплектовано.

Протягом звітного періоду Шумським РЦЗ було працевлаштовано 868 осіб, в т.ч. 288 безробітних громадян.

З компенсацією фактичних витрат роботодавцю єдиного соціального внеску було працевлаштовано 12 безробітних осіб.

Одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 3 особи.

            Протягом звітного періоду до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 159 осіб.

            Професійним навчанням було охоплено 117 осіб, працевлаштовано – 117 осіб.

            Реалізація сучасних завдань активної політики зайнятості спрямована на стимулювання економічної активності населення, підвищення їх мобільності на ринку праці та зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією на робочу силу. Профорієнтаціними послугами охоплено 1152 безробітних осіб.

            У звітному періоді 2017 року на обліку у Шумському РЦЗ перебувало 2 особи з числа вимушено переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, з них 1 – працевлаштований за направленням служби зайнятості.

У звітному періоді на обліку перебувало 86 осіб з числа учасників АТО, з них 15 – працевлаштовано, 1-проходив профнавчання, 5-брало участь у громадських роботах.

Одним із пріоритетних завдань економічного розвитку району є створення сприятливого інвестиційного середовища. Район багатий на природні ресурси, але відсутні кошти на розвиток по певних напрямках діяльності. Зокрема, є великі поклади торфу, на основі якого можна розвивати  діяльність.

Станом на 01.07.2017 року обсяги надходжень іноземних інвестицій  склали 838,4 тис.дол. США, інвестиції вкладено в ТОВ «Сегеш-Україна» - швейне виробництво – естонські інвестиції, ТОВ «Мікоген - Україна» - вирощування міцелій грибів – кіпрські  інвестиції.

            На одну особу в районі припадає 24,6 дол.США інвестицій.

            Обсяг капітальних інвестицій в основний капітал за січень-червень 2017 рік склав 40,2 млн.грн., до закінчення поточного року очікується 65,0 млн.грн.

            За рахунок вітчизняних інвестицій проводиться будівництво об’єктів торгівлі, розвивається сфера послуг, зміцнюється матеріально-технічна база підприємств та підприємців - фізичних осіб, зокрема поповнюється автобусний парк, розширюється виробництво хлібо-булочних та кондитерських виробів.

            Протягом 2015-2016 років введено в експлуатацію 8 закладів торгівлі на загальну площу 210 м?:

            Обсяг експорту в 2015 році склав 5,9 млн.дол.США, за 2016 рік – очікується 5,8 млн.дол.США.

За даними  відділу статистики в Шумському районі за 2016 рік чисельність зайнятого населення віком 15-70 років зменшилась у порівнянні з 2015 роком на 124 особи. 

          Незважаючи на стабілізацію економічної ситуації, рівень зайнятості населення району практично не збільшується. Орієнтація роботодавців на застосування сучасних технологій, підвищення продуктивності праці на даному етапі не дає суттєвого збільшення потреби у додатковій робочій силі.

             У сфері зайнятості існують проблеми надлишкової чисельності персоналу на підприємствах і організаціях, що приводить до вивільнення або звільнення за власним бажанням значної кількості працівників тих підприємств, які за попередні роки скоротили обсяги виробництва. Органи виконавчої влади, служба зайнятості спільно з підприємствами й організаціями здійснюватимуть регулювання ринку праці за рахунок активної політики сприяння зайнятості населення. Проводитиметься робота щодо освоєння додаткових робочих місць, в т.ч. із гнучкими формами зайнятості на підприємствах і в господарствах усіх форм власності, зменшення рівня прихованого безробіття, підготовки спеціалістів згідно з реальними потребами ринку праці.

            Необхідність вирішення проблеми надлишкової чисельності персоналу на основних промислових підприємствах району ставить, у першу чергу, завдання щодо збалансування попиту і пропозиції робочої сили, ефективного використання діючих та створення нових робочих місць. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами економічної діяльності передбачено вирішувати ефективною підтримкою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяльності працездатного населення.

           Для підвищення ефективності використання трудових ресурсів, здійснення державної політики зайнятості та соціального захисту працівників, вживатимуться заходи щодо детінізації  підприємств і підприємців – фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю.

           Специфічними соціально-демографічними факторами зайнятості населення є вихід на ринок праці випускників загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, вищих навчальних закладів. Проблему зайнятості таких категорій громадян можливо вирішити наступним чином, а саме: роботодавцям, які працевлаштовуватимуть на нові робочі місця таких осіб не менше як на два роки компенсуватиметься єдиний соціальний внесок.

          Для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі і одночасного вирішення проблем довготривалого та молодіжного безробіття, передбачається активізувати роботу по навчанню, перенавчанню та підвищенню кваліфікації цих категорій незайнятого населення за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, в тому числі і шляхом видачі ваучерів та підтвердження результатів неформального навчання.

      Останніми роками відбувається швидке зростання чисельності безробітних з числа мешканців сіл, які в даний час складають серед безробітних понад 80%. Для вирішення цієї проблеми, що виникла в результаті реформування колективних сільськогосподарських підприємств, вживатимуться додаткові заходи щодо розширення сфери застосування праці, відновлення інфраструктури села та створення необхідних економічних умов для виробництва нових видів сільськогосподарської продукції і розвитку переробної промисловості шляхом створення малих підприємств з переробки сільгосппродукції, заготівельних, збутових, агросервісних фірм, організації сімейних, фермерських та особистих підсобних господарств.

        З метою пом’якшення соціальної напруги на ринку праці службою зайнятості передбачаються надання комплексу соціальних послуг та матеріального забезпечення, в т.ч. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

        Головним завданням служби зайнятості на 2018-2020 роки буде вирішення проблеми створення нових робочих місць роботодавцями у зв’язку із новаціями, викладеними у Законі України «Про зайнятість населення», що вступить в дію з 01.01.2018 року, який стимулюватиме розвиток малого і середнього бізнесу та створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць.

 

VІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району та                розвитку регіонального ринку праці

 

        Пріоритетами розвитку району у сфері соціально-економічного розвитку є:

1. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу:

1) впровадження системи збереження та ефективного використання    земель сільськогосподарського призначення, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс;

2) створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва;

3) розширення мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;

4) поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу машинно-тракторного   парку, стабілізація його кількісного складу та оновлення, удосконалення форм   його використання та забезпечення виробництва сільськогосподарської        продукції за прогресивними технологіями;

5) забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку.

2. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.

3. Покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури.

4. Реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери.

5. Розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного         середовища.

6. Розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та спорту.

7. Розвиток сучасної інфраструктури міста та сільських територій.

8. Розбудова дорожньої інфраструктури.

В аграрному секторі  вживатимуться заходи, спрямовані на сприяння розширення сфери застосування праці за рахунок впровадження нових            технологій, введення дільниць та цехів з виробництва нової продукції,           нарощування обсягів виробництва товарної продукції для потреб замовників.

Шляхом реєстрації суб’єктів малого підприємництва заплановано           створити протягом 2018-2020 років більше 1500 нових робочих місць, за             рахунок створення нових та підвищення економічної ефективності фермерських і особистих селянських господарств  та інших форм самозайнятості  сільського населення .

Виконання зазначених пріоритетів дасть можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі, підвищити рівень агропромислового виробництва та   створить умови для організації нових робочих місць.

Враховуючи соціально-економічний розвиток Шумського району і реалізацію програм, спрямованих на стабілізацію ринку праці, передбачається, що чисельність громадян, які будуть звертатися за сприянням у  працевлаштуванні в районну службу зайнятості, залишиться практично на рівні попередніх років.

Місцеві органи виконавчої влади, служба зайнятості спільно з              підприємст­вами та організаціями здійснюватимуть регулювання ринку праці за рахунок ак­тивної по­літики сприяння зайнятості населення.

Проводитиметься робота щодо освоєння додаткових робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості на під­приємст­вах і в господарствах усіх форм власності, зменшення рівня прихованого безро­біття.

       Необхідним є вирішення проблеми з балансування попиту і пропозиції робочої сили, ефективного використання діючих та створення нових робочих місць. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами економічної діяльності          передбачено вирішувати ефективною підтрим­кою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяль­ності населення.

Одним із шляхів вирішення проблеми зайнятості населення є розвиток малого підприємництва.

З метою пом’якшення соціальної напруги на ринку праці,                               запроваджува­тимуться необхідні соціальні послуги. Також передбачається здійснення ряду додаткових заходів для ефектив­ного сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами та зменшення тривалості пошуку роботи  незайнятим населенням. Серед них: вжиття заходів щодо оперативного           укомплектування вакансій та сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, вдосконалення системи інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації.

 

VІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості          населення до 2020 року

 

Найменування

заходу

Виконавці

Термін             виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості                 роботодавців у створенні нових робочих місць:

1.        Компенсувати фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на           загальнообов'язкове державне       соціальне страхування суб'єктам    малого підприємництва, які          працевлаштовують безробітних за направленням служби зайнятості строком, не менше, ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

 

 

Районний центр зайнятості

2018 – 2020 роки

2.        Створювати умови для самозайнятості населення та підтримки підприємницької ініціативи безробітних із числа застрахованих осіб за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово

Районний центр зайнятості, роботодавці, суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні Шумське відділення Кременецької ОДПІ, районний центр зайнятості

2018 – 2020 роки

3. При загрозі масового вивільнення здійснювати погоджені з профспілковими організаціями заходи, спрямовані на зменшення чисельності робітників, які підлягають звільненню

 

 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

При              виникненні загрози         масового     вивільнення працівників

4. Вживати заходів щодо працевлаштування населення на вільні робочі місця та вакантні посади

Районний центр зайнятості, роботодавці, суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

 

Постійно

5. Сприяти зайнятості сільського населення, в тому числі безробітних.  Забезпечити інформування населення про умови роботи та оплати праці

Відділ агропромислового розвитку районної  державної адміністрації, сільськогосподарські виробники, районний центр зайнятості

2018 - 2020

роки

6. Організувати громадські та інші роботи тимчасового характеру з урахуванням нових викликів ринку праці, пріоритетів розвитку територій

Органи місцевого самоврядування,  районний центр зайнятості, підприємства, установи та орга­ні­зації району

2018 - 2020

роки

7.  При загрозі масового вивільнення здійснювати погоджені з профспілковими організаціями заходи, спрямовані на зменшення чисельності робітників, які підлягають звільненню.

Районний центр зайнятості, профспілкові організації підприємств, установ та орга­ні­зацій району

2018 - 2020

роки

8.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, орієнтовану на підвищення патріотизму та мотивації до легальної зайнятості, як чинників забезпечення обороноздатності України, розвитку економіки, захисту національних інтересів

Органи місцевого самоврядування,  районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення районної  державної адміністрації

2018 - 2020

роки

9. Створити протягом 2018-2020 років нові робочі місця шляхом реєстрації суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб-підприємців та малих підприємств – юридичних осіб)

Відділи: економіки та підприємництва, агропромислового розвитку, управління соціального захисту населення  районної  державної адміністрації

 

2018 - 2020

роки

10. Сприяти розширенню сфери застосування праці за рахунок впровадження нових технологій, введення дільниць та цехів із виробництва нової продукції, нарощування обсягів виробництва товарної продукції для потреб замовників

Відділи економіки та підприємництва, агропромислового розвитку районної  державної адміністрації

2018- 2020   роки

11.Створити  у 2018 - 2020 роках   робочі місця за рахунок створення нових та підвищення економічної ефективності сільських фермерських і особистих селянських господарств  та інших форм самозайнятості  сільського населення

Відділ агропромислового розвитку районної  державної адміністрації

2018 - 2020  роки

 

12.Відновити діяльність або створити нові об’єкти роздрібної торговельної мережі та побутового обслуговування, насамперед, у сільській місцевості

Відділ економіки та підприємництва, виконавчі комітети сільських рад, Шумське РАйСТ

2018 - 2020  роки

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

1.        Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, врахову­ючи потребу роботодавців у кадрах та професійний склад безробітних

Районний центр зайнятості, роботодавці

2018 - 2020

роки

2.        Забезпечити стажування безробітних у суб’єктів господарювання з метою набуття чи відновлення ними після тривалої перерви практичних умінь та навиків з виконання професійних обов’язків

Районний центр зайнятості, роботодавці

2018-2020 роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення                  регулювання трудової міграції:

1. Забезпечити систематичне    попов­нення банків вакансій, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність вільних робочих місць і вакантних посад, можливості та умови працевлаштування в інших регіонах України

Районний центр зайнятості,          роботодавці, суб'єкти                        які надають  послуги у працевлаштуванні

Постійно

2. Проводити профорієнтаційну     ро­боту з населенням, у тому числі з учнівською молоддю, безробітними з метою підвищення їх мобільності на ринку праці та зменшення дисбалансу між попитом на робочу силу і пропозицією

Відділ освіти, молоді та спорту районної  державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, районний центр зайнятості

2018 – 2020 роки

3. Забезпечити своєчасний розгляд заяв щодо використання праці іноземних громадян та осіб без громадянства

Шумський районний сектор Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області, районний центр зайнятості

2018 – 2020 роки

4. Розміщувати на веб-сторінці районної  державної адміністрації повідомлення, спрямовані на донесення до жителів району-потенційних трудових мігрантів об’єктивної інформації щодо правил і ризиків роботи за кордоном; рекомендації Міністерства закордонних справ  України щодо в’їзду-виїзду громадян України за кордон та їх працевлаштування

 

 

Відділ організаційної та інформаційної роботи, зв’язків з громадкістю апарату районної  державної адміністрації, районний центр зайнятості, Шумський районний сектор Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

1. Компенсувати  роботодавцям, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця,  фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Районний центр зайнятості         

2018 - 2020

роки

2. Надавати профорієнтаційні послуги молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  районний центр зайнятості

2018 – 2020 роки

3. Сприяти зайнятості особам з інвалідністю, організувати професійне навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Районний центр за­йнятості,           роботодавці, навчальні заклади, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2018 - 2020

роки

4. Вживати заходів щодо сприяння зайнятості неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Служба у справах дітей районної  державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості

2018 - 2020

роки

5. Забезпечити дотримання прав дітей на працю і працевлаштування

 Служба у справах дітей районної  державної адміністрації,  роботодавці району, виконавчі комітети міської та сільських рад

2018 – 2020

роки

6.  Вживати заходи щодо сприяння зайнятості та соціальної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції,  організувати професійне навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення  райдержадміністрації, роботодавці району, Шумський районний військовий комісаріат

2018 – 2020

роки

7.   Сприяти набору на військову службу за контрактом осіб з числа безробітних

Шумський районний військовий комісаріат, районний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування, громадські організації

2018 – 2020

роки

 

VІІІ. Таблиці до програми зайнятості населення Шумського району

на період до 2020 року

 

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1

2

3

4

5

6

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

23.6

23.5

23.4

23.3

23.2

з неї зайнятого населення працездатного віку

 

 

 

_

 

 

 

_

_

_

_

2. Рівень зайнятості, у  % до чисельності населення: віком  15 - 70 років

69

69

68

68

68

працездатного віку

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

2.5

2.4

2.3

2.2

2.2

працездатного віку

2.5

2.4

2.3

2.2

2.2

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років працездатного віку

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1

2

3

4

5

6

1. Кількість випускників навчальних закладів в районі, осіб – усього

181

182

197

185

176

у тому числі:

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  ІІІ - ІV рівнів акредитації, усього,

 

 

 

 

 

з них працевлаштовані як молоді працівники;

5,4

5,3

5,4

5,4

5,3

- випускників вищих навчальних закладів    І - ІІ рівнів акредитації, усього,

 

 

 

 

 

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього,

130

130

130

125

125

з них працевлаштовані як молоді працівники

96

92

90

88

86

2. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

3840

3857

3857

3860

3740

3. Кількість працівників, які знаходяться у            вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи  роботодавців, тис. осіб

25

25

26

24

22

у % до середньооблікової штатної чисельності     працівників

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

4. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),            

75

80

50

55

60

у % до середньооблікової штатної чисельності     працівників

 

1,9

 

2,0

 

1,2

 

1,4

 

1,6

5. Кількість працівників, які підвищили свою       кваліфікацію, тис. осіб

0,275

0,300

0,320

0,310

0,300

у % до середньооблікової штатної чисельності      працівників

7,2

7,8

9,0

8,0

8,0

6. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та                  перепідготовку, тис. осіб

0,028

0,030

0,032

0,030

0,028

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

-

 

 

 

 

за власні кошти

-

 

 

 

 

7. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

26

22

20

18

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1

2

3

4

5

6

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього,

515

520

510

510

515

з них:

1) юридичними особами

355

360

350

350

355

2) фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами-платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

160

160

160

160

160

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

515

520

510

510

515

сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

210

215

210

210

210

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів

0

0

0

0

0

- переробна промисловість (виробництво)

125

125

124

124

125

-постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5

5

4

4

5

-водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

2

будівництво

2

2

2

2

2

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

97

97

90

90

97

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

18

18

17

17

18

Тимчасове розміщування й організація харчування

4

4

5

5

4

Інформація та телекомунікації

3

3

3

3

3

Фінансова та страхова діяльності

0

0

0

0

0

Операції з нерухомим майном

0

0

0

0

0

Професійна, наукова та технічна діяльності

0

0

0

0

0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

0

0

0

0

0

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

5

5

4

4

5

Освіта

12

12

12

12

12

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

19

19

19

19

19

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3

3

3

3

3

Надання інших видів послуг

10

10

15

15

10

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього

20

20

15

20

20

у тому числі:

 

 

 

 

 

1) працівників у юридичних осіб, усього,

5

5

5

5

5

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

5

5

5

5

5

2) працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

15

15

10

15

15

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

15

15

10

15

15

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості

України                

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1

3

4

5

6

7

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2163

1900

1850

1950

1950

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1597

1280

1250

1300

1300

3. Чисельність працевлаш-тованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

938

850

800

820

825

4. Чисельність працевлаш-тованих осіб з числа зареє-строваних безробітних

383

290

270

280

280

5. Чисельність зареєстрова-них безробітних, які про-ходитимуть професійну під-готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

160

120

50

50

50

6. Чисельність осіб, залуче-них до участі у громадських та інших роботах тирча-сового характеру,

233

155

150

160

160

з них зареєстрованих безробітних

 

 

 

233

155

150

160

160

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань ор-ганізації підприємницької діяльності та ведення влас-ної справи,

3

3

3

3

3

з них організували власну справу

3

3

3

3

3

 

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

            Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1

3

4

5

6

7

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно зі звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

 

 

 

 

 

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України,

30

31

25

26

26

 з них зареєстровані безробітні

30

31

25

26

26

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України,

12

11

8

9

9

1) з них зареєстровані безробітні:

12

11

8

9

9

- у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

1

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах,

1

0

1

1

1

 з них з числа зареєстрованих безробітних

1

0

1

1

1

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

2

2

2

2

2

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

1) коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

2) коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

-

-

-

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-вання за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

0

0

0

0

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на під-приємствах, установах, орга-нізаціях, шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

-

0

0

0

0

 

VІІІ.  Координація та контроль за ходом виконання програми

Організацію виконання програми зайнятості населення Шумського району на період до 2020 року здійснює управління соціального захисту населення районної  державної адміністрації та районний центр зайнятості.

Учасникам програми надавати управлінню соціального захисту населення  районної державної адміністрації інформацію про результати виконання  Програми щоквартально до 10 числа.

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 

А.О.Сергеєва

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг