Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма по створенню належних умов для обслуговування платників податків при Шумському відділенні Кременецької ОДПІ


 

Додаток

до рішення районної ради

від 23 лютого 2018 року № 325

 

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

по створенню належних умов для обслуговування платників податків при Шумському відділенні Кременецької ОДПІ на 2018 – 2019 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Кременецька об’єднана державна податкова інспекція

2.

Розробник програми

Шумське відділення ОДПІ

3.

Співрозробник програми

Кременецька об’єднана державна податкова інспекція

4.

Відповідальний виконавець програми

Шумське відділення ОДПІ

5.

Учасники програми

 

Кременецька об’єднана державна податкова інспекція

6.

Термін реалізації програми

2018 - 2019 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний  бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

80 тис. грн.

8.1.

коштів районного бюджету

80 тис. грн.

(2018 р. – 40 тис. грн.)

(2019 р. – 40 тис. грн.)

 

І.Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

        Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки району, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення  соціальних потреб, зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків, зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку району тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності  - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного виконання платниками своїх податкових зобов’язань.

 

 

ІІ. Мета і основні завдання програми

 

     Програма розроблена з метою мобілізації зусиль Шумського відділення Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції  по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2018-2019 роки, створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для упорядкування бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати і скорочення розмірів тіньової економіки, впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та покращення матеріально-технічної бази податкової служби.

    

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

 

     Реалізація програми забезпечить виконання Шумським відділенням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції  основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

 

IV. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

 

Джерелом фінансування заходів  програми є кошти районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис.грн.)

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)

2018 р.

2019 р.

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

40,0

40,0

  

       80,0

Районний бюджет

40,0

40,0

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

За результатами реалізації програми передбачається досягнути наступних результативних показників:

            - розширення  бази оподаткування бюджетів та щорічне збільшення  очікуваних поступлень  до бюджету Шумського району:

            - забезпечення  системності та стабільності процесу оподаткування  за рахунок модернізації роботи та зміцнення матеріально-технічної бази Шумського відділення Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції;

            - створення  комфортних умов для платників податків в Центрі обслуговування платників  та підвищення  оперативності  та якості  надання адміністративних послуг;

            - скорочення  та ліквідація податкового боргу шляхом налагодження тісної співпраці з органами державної  виконавчої служби, оперативного та своєчасного направлення податкових вимог суб’єктам господарської діяльності, які допустили податковий борг;

            - створення  умов для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників податків;

            - формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів Державної фіскальної служби;

            - впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.

            В результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування системи якісного надання податкових послуг, реалізацію  державної  політики в сфері оподаткування.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. гривень, у тому числі:

Очікува-ний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Для якісного обслуговування платни-ків

податків

- Удосконалення роботи з платниками податків та надання адміністративних послуг:

1.придбання меблів,принтерів, блоків безперебійного живлення, кодових замків, паперу, конвертів, поштових марок, папок, швидкозшивачів та інших канцтоварів.

2.оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, IP-телефонії.

- забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов'язаних із виконанням податкових зобов'язань;

- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві ( шляхом надання консультацій, роз'яснень);

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов'язань;

- облаштування приміщення сучасним обладнанням:

придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, телекомунікаційного обладнання, засобів захисту інформації (комп’ютерні багатофункціональні пристрої).

2018-

2019 рр.

Шумське відділен-ня Кремене-цької ОДПІ

район-ний бюджет

 50,0

Інформування суспільства про дотримання вимог

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

 

2

 

Актуалізація  бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити  надсилання податкових повідомлень - рішень  засобами  поштового зв'язку,  придбання конвертів, паперу, марок, папок, швидкозшивачів, принтерів  та інших канцтоварів; оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, копіювальної техніки, принтерів, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, IP-телефонії)

2018-

2019 рр.

Шумське відділен-ня Кремене-цької ОДПІ

район-ний бюджет

     20,0

Очікува-не поступлення у 2018 році податку на нерухоме майно 400,0 тис.грн.;

Плати за землю -1000,0 тис.грн.;

 

3

 

Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги суб’єктам господарської діяльності, які допустили податковий борг, проведення  опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі.(Придбання конвертів,  марок паперу, папок, швидкозшивачів, принтерів та інших канцтоварів; оплата послуг поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,  копіювальної техніки, принтерів, комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв. IP-телефонії)

 

ВСЬОГО КОШТІВ

2018-

2019 рр.

Шумське відділен-ня Кремене-цької ОДПІ

район-ний бюджет

     10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0

Очікува-ні надход-ження в рахунок погашен-ня податко-вого боргу 65,0 тис.грн.

 

 

 

 

VIІ. Контроль за виконанням програми

 

            Виконання програми забезпечується Шумським відділенням Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції, Координація дій щодо виконання заходів Програми покладена на Кременецьку об’єднаної державної податкової інспекції.

            Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

            В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і доповнень до  програми.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

З.С. Довганюк
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг