Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма підтримки та розвитку патронажної служби в Шумському районі


Додаток

до рішення районної ради

від 26 вересня 2017 року № 234

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки та  розвитку патронажної служби  в Шумському районі

на 2017-2021  роки

 

1.                  Паспорт програми

 1.  

Ініціатор розроблення

програми

Районна організація Товариства  Червоного  Хреста України, Шумська центральна районна лікарня,  Шумський центр первинної медико - санітарної допомоги

 1.  

Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної держав-ної адміністрації від 07 серпня 2017 року № 469-од «Про проект обласної програми підтримки та розвитку патронатної служби в Тернопільскій області на 2017-2021 роки»

 1.  

Розробник програми

Шумська центральна районна лікарня,  Шумський центр первинної медико - санітарної допомоги

 1.  

Співрозробники програми

Районна   організація Товариства  Черво-ного  Хреста України

 1.  

Відповідальний виконавець

програми

Районна   організація  Товариства  Червоного  Хреста України

 1.  

Учасники програми

Районна державна адміністрація, Шумська центральна районна лікарня,  Шумський центр первинної медико - санітарної допомоги, Районна організація Товариства  Червоного  Хреста України

 1.  

Термін реалізації програми

2017-2021  роки

     1)

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

I етап - 2017-2019 роки

II етап - 2019-2021 роки

 1.  

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні програми

районний  бюджет,

бюджети територіальних громад

 1.  

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього,

у тому числі:

700,00 тис. грн.

     1)

коштів районного бюджету, та територіальних громад

655,00 тис. грн.

     2)

коштів не бюджетних джерел

45,0 тис. грн.

 

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Законом  України  «Про  Товариство  Червоного  Хреста  України»,  Указом Президента  України  від  28  жовтня  1992  року  №  548/1992  «Про  Товариство Червоного Хреста України» визначені особливості правового статусу та функції Товариства  Червоного  Хреста  України  (далі  -  Товариство),  порядок  його взаємодії  з  органами  законодавчої  та  виконавчої  влади,  юридичними  та фізичними особами.

Вищезазначені  нормативні  документи  визначають  соціальну спрямованість  і  дають  змогу  організаціям  Товариства  покращити  роботу  з питань  надання  медико-соціальної  допомоги  найбільш  незахищеним  верствам населення,  допомоги  потерпілим  в  результаті  збройних  конфліктів,  навчанню населення  елементарним  правилам  надання  першої  долікарської  допомоги потерпілим  внаслідок  надзвичайних  ситуацій,  популяризації  безоплатного донорства.

Районна  організація  Товариства  Червоного  Хреста  України  -  на  даний  час,  надає значну  підтримку  органам  державної  влади  і  органам  місцевого самоврядування  у  розв’язанні  важливих  гуманітарних  питань,  вишукуються  нові  можливості  поліпшення  життя  найбільш  соціально незахищених верств населення.  Патронажна служба Червоного Хреста, заснована в  1961  році, має на меті надавати  безкоштовну  медичну  допомогу,  здійснювати  догляд  та  соціально - побутове  обслуговування  самотніх  непрацездатних  громадян  похилого  віку,  інвалідів,  ветеранів війни та праці,  а також  проводити  освітні та  профілактичні програми серед населення.

Медико-соціальна  допомога  одиноким  громадянам  похилого  віку, інвалідам,  репресованим,  реабілітованим,  учасникам  бойових  дій  і  учасникам війни,  учасникам  антитерористичної  операції,  дітям-інвалідам,  дітям-сиротам та  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  дітям  з  кризових  категорій, малозахищеним  багатодітним  сім’ям  і  одиноким  матерям  та  внутрішньо переміщеним  особам,  які  проживають  у  край  важких  умовах,  здійснюється патронажною медичною сестрою в медико-соціальній кімнаті. 

Фінансування районної організації Товариства Червоного Хреста України частково  здійснюється  за  рахунок  бюджетних  коштів,  які  безпосередньо перераховуються  Національним  Комітетом  Товариства  Червоного  Хреста України. Впродовж дії програми розвитку патронажної служби  на 2012-2016 роки, відповідно  до  напрямків,  реалізовано  ряд  заходів,  зокрема  забезпечено безоплатне  надання  медико-соціальних  послуг  малозахищеним  громадянам  району  під  час  роботи  виїзних  флюорографів,  здійснення  виїзних перевірок якості  надання  медико-соціальної допомоги  патронажними сестрами районної організації. Також,  потреба  у  залученні  коштів  районного  бюджету  на  реалізацію програми  зумовлена  необхідністю  оплати  комунальних  послуг,  придбання медикаментів,  матеріалів,  обладнання,  інвентаря  та  канцтоварів.  Кошти, отримані  за  розповсюдження  марок,  та  благодійні  внески,  відповідно  до статутної  діяльності, направляються  на  надання  матеріальної  допомоги незахищеним верствам населення.

Для  інформування  населення  району  щодо  профілактики  таких  важких  захворювань як СНІД,  туберкульоз,  а також для  пропаганди здорового способу життя  серед  учнів  шкіл,  технікумів  та  вищих  навчальних  закладів,  слід  збільшити видання агітаційно-пропагандистської літератури. Разом  з  тим,  в  останні  роки  на  території  України  спостерігається  значне збільшення  транспортних,  техногенних,  природних  катастроф  та  інших випадків,  що  загрожують  життю  та  здоров’ю  людини.  Як  свідчить  досвід минулих  років,  для  ліквідації  наслідків  потрібно  надавати  невідкладну допомогу  в  перші  хвилини  нещастя,  тому  в  центрі  при  обласній  організації Товариства  Червоного  Хреста  та  кабінетах  при  районних  організаціях проводяться навчання населення з надання першої допомоги,  а також навчання населення основ догляду за хворими на дому.  Люди,  які  володіють  знаннями  з надання  першої медичної допомоги,  повинні  бути  на  кожному  підприємстві,  в установі та організації, школі, у кожній родині, що забезпечуватиме збереження власного здоров’я, здоров’я працівників та оточуючих.

Важлива роль в усуненні наслідків надзвичайних ситуацій  належить психологам,  і саме  підготовку  цих  спеціалістів  з  числа  волонтерів  передбачається здійснювати Товариством Червоного Хреста. У  зв’язку  із  недостатнім  фінансуванням  патронажної  служби  за  рахунок коштів  державного  бюджету  та  потребою  у  вирішенні  актуальних  проблем існує  необхідність  у  залученні  коштів  районного  бюджету  для  реалізації відповідних напрямків.

 

 1. Визначення мети  програми.

 

Метою  програми  є  підтримка  патронажної  служби  району,  зміцнення  її потенціалу  та  створення  відповідних  організаційних,  матеріальних  умов  для виконання  своїх  статутних  обов’язків  з  надання  допомоги  малозахищеним верствам населення та її подальшого сталого розвитку. Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та

джерел фінансування;  строки та етапи  виконання програми

 

    Вирішення  проблем  передбачається  здійснити  шляхом  реалізації комплексу  заходів,  узгоджених  з  ресурсним  забезпеченням  програми,  зокрема щодо:

-  удосконалення  організаційно - координаційної  діяльності    районної  організації  Товариства  Червоного  Хреста  України  та надання медико-соціальних послуг патронажною службою найбільш уразливим верствам населення;

-   матеріально-технічного забезпечення патронажної служби;

- агітаційно-пропагандистської  діяльності  та  підвищення  престижу організацій Товариства Червоного Хреста;

-   утримання та забезпечення діяльності патронажної служби;

-   матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення.

Для  більш  ефективної  соціальної  підтримки,  надійного  захисту  прав  та гідності  малозахищених  категорій  населення  необхідно  об’єднати  зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Програма буде реалізуватись протягом 2017- 2021  років в два етапи:

I етап - 2017-2019 роки;

II етап - 2019-2021  роки.

Першочерговими  на  першому  етапі  виконання  програми  є  реалізація заходів  з  організації  роботи  центру  та  кабінетів  для  підготовки  інструкторів першої  медичної  допомоги  в  екстремальних  умовах,  покращення медикаментозних  ресурсів  медико-соціальних  центрів,  кімнат,  пунктів  першої допомоги,  забезпечення  виплати  заробітної  плати  працівникам  та  оплати комунальних послуг. Реалізацію  районної програми  планується  здійснювати  за рахунок  коштів районного  бюджету,  коштів   не бюджетних джерел.

Загальний  обсяг  коштів,  які  передбачається  спрямувати  на  виконання програми,  становить  700,0  тис.  гривень,  із  яких:  655,0  тис.  гривень -  кошти районного бюджету,   45,0 тис.грн. – не бюджетних коштів.

 

 

 

Ресурсне забезпечення  програми  розвитку патронажної служби  в

Шумському районні на 2017-2021  роки

 

Обсяг  коштів,  які

пропонується  залучити  на

виконання програми

Етапи виконання

 

Усього

витрат  на

виконання

програми

 

І етап

ІІ етап

2017 рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

57,0

160,2

160,2

160,2

162,4

700,00

Районний  бюджет

52,0

150,2

150,2

150,2

152,4

655,00

Кошти бюджету територіальних громад

-

-

-

-

-

-

кошти  не  бюджетних

джерел

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

45,00

 

 1. Перелік завдань і заходів програми та  результативні  показники

 

Відповідно  до  статутної  діяльності,  первинні  організації  Товариства, червонохресні  активісти,  патронажні  медичні  і  молодші  сестри  милосердя опікуються  малозахищеними  ветеранами  та  інвалідами  різних  категорій, учасниками  війни  та  бойових  дій,  одинокими  громадянами  похилого  віку, дітьми - сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського  піклування, малозахищеними  багатодітними  сім’ями,  одинокими  матерями,  тимчасово переміщеними  особами  з  Автономної  Республіки  Крим  та  східних  областей країни які отримують  значну  підтримку  в медико-соціальній  кімнаті.  Для  виконання  заходів  програми  передбачається  залучити  дві  патронажні медичні сестри. Для вирішення існуючих проблем визначено основні завдання програми:

-  створення  ряду  кабінетів  у  районній  організації  та  підтримка функціонування  існуючого  методичного  центру  та  кабінетів  з  навчання інструкторів  та  волонтерів  надання  першої  медичної  допомоги  та  навчання населення догляду за хворими в домашніх умовах;

- організація проведення професійних семінарів та навчань;

-  створення  консультативної  бази  даних  (соціального  паспорту  району (міста);

-  забезпечення  безоплатного  надання  медико-соціальних  послуг малозахищеним громадянам району при  медико-соціальних центрах  і  кімнатах та мало захищеним громадянам, які знаходяться  на обслуговуванні  в організації Товариства Червоного Хреста України;

-  забезпечення  патронажної  служби  медикаментами,  дезинфікуючими  і гігієнічними  засобами,  обладнанням  і  інвентарем,  канцтоварами;

-  проведення  агітаційно-пропагандистської  діяльності  та  підняття престижу  патронажної  служби  та  районної  організації  Товариства  Червоного Хреста України;

- утримання та забезпечення діяльності патронажної служби;

- матеріальна підтримка соціально незахищених верств населення.

З  метою  забезпечення  виконання  визначених  завдань  передбачено реалізувати комплекс заходів із:

-  організації  вечорів  відпочинку  та  урочистих  свят  для  малозахищених громадян;

- виплати заробітної плати патронажним сестрам;

- оплати комунальних послуг;

-  надання  матеріальної  допомоги  соціально  незахищеним  верствам населення, згідно з статутною діяльністю.

В результаті реалізації програми буде забезпечено:

-  організацію  роботи   кабінету  для  підготовки  інструкторів  з надання  першої  медичної  допомоги  в  екстремальних  умовах,  навчання населення  основ  надання  першої  медичної допомоги  та  догляду  за  хворими  в домашніх  умовах;

-  організацію  проведення  семінарів,  навчань,  працівників патронажної служби разом із сімейними лікарями;

- створення та ведення консультативної бази даних (соціального паспорту району (міста);

- надання  безкоштовних  медико-соціальних  послуг,  не  менше 5 тисячам малозахищених осіб;

-  надання  безкоштовних  медико-соціальних  послуг  малозахищеним громадянам  району,  які  перебувають  на  обслуговуванні  в  організаціях Товариства Червоного Хреста України в районі;

-  придбання  проекційної  апаратури  для  демонстрації  слайдів  та  інших навчальних  матеріалів  на  екрани,  навчальних  стендів,  оснащення  для відпрацювання  навичок  з  надання  першої  медичної допомоги,  фантомами  для навчання, технікою для надання першої медичної допомоги;

- виплату заробітної плати   працівникам патронажної служби району  та оплату комунальних послуг;

-  надання  матеріальної  допомоги  соціально  незахищеним  верствам населення (здійснення  статутної діяльності), згідно з Положенням  про  надання одноразової  матеріальної  допомоги  соціально  незахищеним  верствам населення. В  результаті  реалізації  програми  буде  забезпечено  якісними, безоплатними медико-соціальними послугами 110  громадян  із малозахищених категорій  населення  району,  які  знаходяться  на  обслуговуванні  організації Товариства Червоного Хреста. Результативний  показник  ефективності  програми  становитиме  2,0  тис. гривень  на  забезпечення  безоплатними  медико-соціальними  послугами  1 громадянина,  що  перебуває  на  обслуговуванні  в  організації  Товариства Червоного Хреста України.

 

 


6. Напрями реалізації та заходи програми розвитку патронажної служби  в районі на 2017-2021  роки

 

№ п/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік

заходів

програми

Строк

вико-на

ння

заходу

(роки)

Виконавці

Джерела

фінансу- вання

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис. гривень,

у тому числі по роках:

 

 

 

Очікуваний результат

 

 

 

І етап

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-

координаційна

діяльність  та

надання

медико-

соціальних

послуг

1)  підтримка

функціонування  при районній  орга-нізації Товариства Червоного Хреста

кабінету з

навчання інструкторів

та  волонтерів з  надання першої

медичної допомоги  та навчання населення догляду

за хворими  в домашніх умовах

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України, Шумська центральна районна лікарня.

Районний бюджет

5,0

20,0

20,0

20,0

20,0

організація  роботи   

  кабінету  для

підготовки  інструкторів  з

надання  першої  медичної

допомоги в екстремальних

умовах,  навчання

населення  основ  надання

першої  медичної

допомоги  та  догляду  за

хворими  в  домашніх

умовах.

 

 

 

2)  організація

Проведення професійних семінарів  та

навчань

2017-2019

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України, Шумський центр первинної медико - санітарної допомоги

-

-

-

-

-

-

проведення  навчальних семінарів

працівників  патронажної

служби  разом  із

сімейними  лікарями;

проведення  щорічно  п’яти  

заходів

 

 

3)  створення

консультативної бази даних (соціального

паспорту району

(міста)

2017-2019

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

-

-

-

-

-

-

створення  та  ведення  в

районній  організації

Товариства

консультативної  бази

даних  (соціального

паспорта  району)

про  одиноких  громадян

похилого  віку,  інвалідів,

репресованих,

реабілітованих,  учасників

бойових  дій  і  учасників

війни,  дітей-інвалідів,

дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського

піклування,  дітей  з

кризових  категорій,

малозахищених

багатодітних  сімей  і

одиноких  матерів,

одиноких  громадян,

тимчасово  переміщених

осіб,  які  проживають  в

край  важких  умовах,  для

визначення  обсягу

необхідної допомоги

 

 

4) забезпечення

безоплатного надання

медико-соціальних

послуг  малозахищеним

громадянам району  при медико-соціальній кімнаті Товариства  Червоного  Хреста

2017-2019

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

-

-

-

-

-

-

надання  безкоштовних

медико-соціальних  послуг

мало  захищеним

громадянам  району 

 

 

 

5) забезпечення

безоплатного

надання медико-

соціальних послуг

патронажними сестрами мало-захищеним громадянам,

які знаходяться

на обслуговуванні

2017-2019

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

-

-

-

-

-

-

надання  безкоштовних

медико-соціальних  послуг

110  малозахищеним

громадянам  району,  які перебувають  на

обслуговуванні  в

організації  Товариства

Червоного Хреста

2.

Матеріально-технічне

забезпечення

1 ) закупівля

медикаментів, дезинфікуючих і

гігієнічних засобів

(поповнення сумок

Патронажних медичних сестер.

медико-соціальної кімнати Червоного

Хреста)

2017-2019

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

3,0

18,0

18,0

18,0

20,2

покращення

медикаментозного

забезпечення щороку соціальної кімнати

 

 

2) придбання матеріалів, обладнання і інвентаря, канцтоварів

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

придбання  в кабінет соціальної допомоги проекційної

апаратури  для

демонстрації  слайдів  та

інших  навчальних

матеріалів  на  екрани,

навчальних  стендів,

оснащення  для

відпрацювання  навичок  з

надання  першої  медичної

допомоги,  фантомів  для

навчання, техніки  надання

першої  медичної

допомоги

 

3.

Агітаційно-пропаганди­

стська

діяльність

1) видання буклетів і

пам’яток.

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

видання  агітаційно-

пропагандистських

інформаційних друкованих

матеріалів  (не  менше  3-х

буклетів  щороку

тиражем)

4.

Утримання та

забезпечення

діяльності

патронажної

служби

1) заробітна плата КЕКВ 2610

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

6,9

16,9

16,9

16,9

16,9

забезпечення  виплати

заробітної  плати

працівникам  патронажної

служби  району в  кількості

2 осіб щорічно

 

 

2) нарахування

на заробітну

плату КЕКВ

2610

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

25,6

76,8

76,8

76,8

76,8

забезпечення  виплати

нарахувань  на  зарплату

працівникам  патронажної

служби  району  в  кількості

2 осіб щорічно

 

 

3) оплата

комунальних

послуг КЕКВ

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Районний бюджет

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

щорічне  забезпечення

оплати  комунальних

послуг

5.

Матеріальна

підтримка

соціально

незахищених

верств

населення

1)  надання

матеріальної

допомоги

соціально

незахищеним

верствам

населення,

згідно

статутної

діяльності

2017-2021

Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України

Кошти не бюджет-них джерел

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

щорічне  надання

матеріальної  допомоги,

згідно  з  Положенням  про

надання  одноразової

матеріальної  допомоги

соціально  незахищеним

верствам населення

Районний бюджет

655,0

52,0

150,2

150,2

150,2

152,4

 

Кошти не бюджетних джерел

45,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

ВСЬОГО:

700,0

57,0

160,2

160,2

160,2

162,4

 

 


7. Координація та контроль за ходом  виконання  програми

 

Координацію  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  здійснює Районна   організація Товариства  Червоного  Хреста України, Шумська центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги.  Виконавці  програми  інформують  районну державну адміністрацію  про  стан  виконання  заходів,  визначених  програмою, щороку до  15 січня упродовж терміну дії програми.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

І.М.Бойчук

О.П.Бабій
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг