Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма охорони навколишнього природного середовища в Шумському районі


 

Додаток

до рішення районної ради

від 26 вересня 2017 року № 233

                                     

 ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища

в Шумському районі на 2017-2021 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми     

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови  обласної державної адміністрації від 30 березня 2017 року     № 27 «Про шляхи покращення екологічної ситуації в області» районної державної адміністрації  від 21 квітня 2017 року  №17 «Про шляхи покращення екологічної ситуації на території району»

3.

Розробник програми

Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробник програми

Відділ економіки і підприємництва районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділи: економіки і підприємництва; агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи: агропромислового розвитку, економіки і підприємництва, освіти молоді та спорту, сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації екологічного спрямування, підприємства з транспортування газу, власники і користувачі очисних споруд, установи природно-заповідного фонду, організації, установи, підприємства

7.

Термін реалізації програми          

2017-2021 роки 

1)

етапи виконання програми

І етап – 2017-2019 роки

ІІ етап – 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні програми

Обласний бюджет

районний бюджет

місцеві бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових

 ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього

у тому числі:

 

 

1050,0 тис.грн.

1)

коштів районного бюджету,

50,0

2)

місцеві бюджети

400,0

3)

коштів інших  джерел

600,0

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку району, забезпечення екологічної безпеки для населення краю.

Сьогоднішня екологічна ситуація зумовлена як проблемами, які виникли десятки років тому, так і сучасними. Значною мірою стан довкілля Шумського району спричинений методами ведення сільського та лісового господарства, впливом підприємств, наслідками функціонування об’єктів інфраструктури населених пунктів.

Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в перспективі, слід виділити:

1)     забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції;

2)     недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими та побутовими відходами, відсутністю сортування та промислової  утилізації відходів науково обґрунтованими методами на промисловій основі;

3)     виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття.

Шумський район відзначається низкою проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища та незбалансованим використанням природних ресурсів.

Внаслідок того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів, не вдалося забезпечити сталий розвиток території та екологічне спрямування економіки.

Незважаючи на окремі спостереження за наслідками глобальних змін клімату, в районі немає системних досліджень, які б стали основою для планування та реалізації заходів із попередження шкідливих впливів на клімат і адаптації  всіх сфер життєдіяльності населення до його змін.

Рівень забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел, в основному залежить від економічної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту.

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства з транспортування газу.

Сучасний стан водних об’єктів району характеризується антропогенним тиском, пов’язаним із скидами в них стічних вод населених пунктів та окремих промислових підприємств. Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства житлово-комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80% забруднених зворотних вод.

Послуги з централізованого питного водопостачання в селах району надаються КДСП «Шумський райсількомунгосп», на обслуговуванні якого перебувають 31 водонапірна вежа, біля 400 км. водогонів у 21 населеному пункті району. Більше 50 артезіанських свердловин та водонапірних башт обслуговуються безпосередньо споживачами без відповідних дозвільних документів.

Водопостачання міста проводиться трьома артсвердловинами. Основне завантаження припадає на водозабір, розташований в південній частині міста. Вода з нього подається за допомогою насосів, які постійно підтримують  тиск у водогінній системі, для чого необхідна безперервна робота насосів. Взагалі, в  питанні експлуатації та обслуговування джерел питного водопостачання відсутня будь – яка плановість. Ремонтно – відновлювальні роботи здійснюються в аварійному порядку, що призводить до регулярних кількаденних перебоїв із постачанням води. Відсутність планової заміни водогонів, їх застарілість, вкрай негативно впливає на якість питної води.

Забруднення водних об’єктів — джерел питного водопостачання за недостатньої ефективності роботи водовідвідних очисних споруд тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох населених пунктах.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

Головною причиною є значна зношеність каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, припинення експлуатації обладнання у зв’язку з високою енергоємністю.

Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів — звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо. З метою забезпечення населення якісним водопостачанням ремонтуються свердловини в населених пунктах району, замінюються глибинні насоси на водозаборах та встановлюються нові. Встановлено 10 залізобетонних люків на водопровідних та каналізаційних колодязях в м.Шумськ. Придбано асенізаційну машину. Крім того у 2016 році здійснено реконструкцію міських очисних споруд за кошти Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого  бюджету.

Санітарне очищення та захоронення твердих побутових відходів, що утворилися в результаті життєдіяльності населення міста Шумська та населених пунктів району, є однією з найгостріших екологічних проблем у сфері комунального господарства. Всього в районі нараховується 60 організованих сміттєзвалищ, під кожне з яких рішеннями сільських рад виділені земельні ділянки та проведене їх документальне оформлення, які експлуатуються без необхідних правовстановлюючих документів з порушеннями санітарних та екологічних вимог.

У всіх населених пунктах району не розроблено схем санітарного очищення. Водночас, через відсутність необхідного обладнання відходи не сортуються, порушується  технологія їх захоронення, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища. Через дефіцит  коштів не проводяться роботи з будівництва та облаштування нових й існуючих полігонів і сміттєзвалищ. На території Шумського району лише в м.Шумськ  вивезення твердих побутових відходів, а також роздільне збирання твердих побутових відходів  здійснює комунальне підприємство «Шумськкомунсервіс», але на даний час правовстановлюючих документів на земельні ділянки, виділені на сміттєзвалища немає.

З 15 квітня 2015 року в «Шумськкомунсервіс» введено в експлуатацію прес для ущільнення полімерних відходів. В м.Шумськ розміщено понад 20 спеціалізованих контейнерів для збирання полімерних відходів різних видів та походження. За час роздільного збирання із загального об?єму відходів видалено понад 4,55 тис.м3. Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування проводиться роз?яснювальна робота серед населення та висвітлення в районній газеті інформації щодо необхідності роздільного збирання твердих побутових відходів та правильного поводження з відходами. На даний час існує необхідність сортування твердих побутових відходів у всіх населених пунктах району з подальшою їх глибокою переробкою та повторним використанням.

Основною загрозою біорізноманіттю, природному середовищу  існування флори і  фауни є екологічно незбалансоване природокористування. Спостерігається   значне  зменшення площі  територій  водно-болотних угідь,   степових екосистем, природних лісів. Поширення адвентивних видів у  природних  екосистемах  викликає значний  дисбаланс у  біоценозах. 

 

Індикативні показники природно-заповідного фонду

в Шумському районі

з/п

Адміністративно-територіальні одиниці

Індикативні показники

район

площа, тис.га

площа, тис.га

частка площ природно-заповідного фонду від площ адміністративно-територіальних одиниць ( %)

1.

Шумський

83,8

18,4

21,9

Усього по області

1382,4

180,0

13,0

 

Шумський район відноситься до найбільш заліснених районів Тернопільської області.  Площа земель лісогосподарського призначення району станом на 01.01.2017 року становила  21018,3 га, з них 19737,9 га земель, вкритих  лісовою рослинністю. Лісистість району складає 23,6 %, що вище за науково-обгрунтований показник для регіону (20 %) та середній для України (16 %). На одного жителя району припадає 0,58 га вкритих лісом земель (по Україні – близько 0,2 га).

Роботу щодо нарощування обсягів захисного лісорозведення, в тому числі і на землях приватної власності, яка стримується відсутністю фінансування з державного бюджету та довготривалими процедурами передачі земель під залісення, необхідно продовжувати за будь-яких умов, оскільки заліснення малопродуктивних і деградованих земель залишається ключовим напрямом поліпшення складної екологічної ситуації в області. Для виконання робіт із заліснення в районі необхідно залучення коштів обласного бюджету (фонду охорони навколишнього природного середовища), бюджету району та коштів інших джерел.

На сьогоднішній день в районі є в наявності 97,4 га малопродуктивних і деградованих земель, що можуть бути заліснені протягом 2018- 2020 років.

На державному підприємстві «Кременецьке лісове господарство» створено природоохоронні об’єкти загальною площею 8027 га в тому числі лісовий  заказник  загальнодержавного  значення  «Суразька  дача»,  площею 3864 га.

Разом з цим, крім об’єктивних чинників, зокрема дефіциту фінансових ресурсів розвиток екологічної мережі району як основного еколого- стабілізуючого заходу гальмується через пасивність окремих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання. 

Особливу увагу слід звернути на стимулювання громадської ініціативи у вирішенні екологічних питань, забезпечення доступу громадськості  до прийняття управлінських рішень та інформації про стан навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктивних даних екологічного моніторингу  шляхом встановлення системи їх поширення.

 

3. Мета програми

Основною метою програми є охорона навколишнього природного середовища шляхом реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в  районі, розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища та покращення екологічної ситуації для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних  об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

 

 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем в районі є комплекс природоохоронних заходів, які мають здійснюватися у різних соціально-економічних і культурних сферах. Ці заходи пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів, ренатуралізацією природних комплексів, упровадженням схем оптимізації господарського освоєння території району і базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Враховуючи зміни, які розпочалися в бюджетній політиці держави, виникнення нових потенційних джерел фінансування у зв’язку з інтеграцією України до структур Європейського Союзу можливості залучення приватних інвестицій в окремі напрями природоохоронної діяльності, програмою передбачено диференційований підхід щодо фінансування.

            У зв’язку з тим, що основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт і промислові підприємства, кошти для зниження рівня викидів мають залучатися за рахунок їх власників, а також місцевих бюджетів для розроблення та реалізації схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах із складною екологічною ситуацією.

            Найскладнішим у фінансовому відношенні є питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж, очисних споруд та об’єктів зливової каналізації, які належать до комунального майна. Ця природоохоронна інфраструктура експлуатується здебільшого   спеціалізованими комунальними підприємствами з ознаками природного монополізму. Основними джерелами фінансування заходів із забезпечення нормативної якості водних ресурсів залишаються бюджетні кошти у відповідному співвідношенні, запозичення органів місцевого самоврядування з можливістю їх компенсації через міжнародні гранти, а також участь окремих водокористувачів на договірних умовах із місцевими радами.

            Програма  в питаннях поводження з твердими побутовими відходами передбачає бюджетне фінансування тільки організаційних заходів та робіт з впорядкування існуючих сміттєзвалищ. Враховуючи прибутковість діяльності, пов’язаної із сортуванням, переробкою та захороненням цієї категорії відходів і продуктів їх розкладу, які  знаходяться на існуючих сміттєзвалищах та утворюються внаслідок життєдіяльності населення, основна увага акцентуватиметься на залученні приватних інвестицій. Таким чином, ця сфера, крім природоохоронного спрямування, має набувати рис підприємництва, що забезпечуватиме зайнятість трудових ресурсів і надходження до бюджетів. Безпечна переробка та утилізація промислових відходів фінансуватиметься за кошти утворювачів.

Фінансування комплексу заходів з охорони природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі) здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, зокрема, фондів охорони  навколишнього  природного середовища, які формуються у їх складі, а також коштів міжнародних фондів за окремими програмами.

Виконання розділу „Екологічні збори” не потребує фінансового забезпечення і покликане збільшити надходження коштів до загального фонду бюджету в частині ресурсних платежів та спеціальних фондів охорони навколишнього природного середовища за рахунок екологічних податків, штрафів і відшкодування збитків, завданих порушеннями природоохоронного законодавства, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізація програми здійснюватиметься у два етапи.

На першому етапі (2017-2019 роки) передбачається здійснення організаційних, господарських та інституційних заходів, які забезпечуватимуть успішне проведення прикладних природоохоронних робіт і водночас націлені на реалізацію директив та регламентів Європейського Союзу в галузі довкілля.

На другому етапі (2020-2021 роки) забезпечуватиметься виконання заходів, реалізація яких призведе до стабілізації екологічної ситуації в області  та районі і максимального наближення її показників до загальноєвропейського рівня.

 

Ресурсне забезпечення програми охорони навколишнього природного середовища в Шумському районі на 2017-2021 роки

  тис. гривень

Обсяг коштів, які пропону-ється залучити на виконання програми

роки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

1050,0

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

місцеві бюджети

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

400,0

кошти інших джерел

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

600,0

 

У зв’язку зі значною динамікою цін, необхідністю укладення відповідних договорів та розроблення проектів суми фінансування частини природоохоронних заходів можуть бути визначені тільки в процесі реалізації програми. У першу чергу це стосується заходів, які фінансуються з небюджетних джерел, оскільки вартість реалізації заходів приватними інвесторами залежить від застосовуваних ними технологічних процесів, матеріалів, обладнання тощо.

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення її мети.

З огляду на зазначене, а також враховуючи наявність в районі ряду галузевих програм екологічного спрямування, якими передбачено виконання заходів в питаннях охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, цивільного захисту населення, попередження техногенних аварій тощо, цією програмою визначено основні заходи за такими напрямами:

- зміни клімату;

- екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень з урахуванням даних екологічного моніторингу;

- якість атмосферного повітря;

- якість поверхневих вод;

- управління відходами;

- охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного  та ландшафтного різноманіття (екомережі);

- екологічні збори.

Напрями діяльності та заходи  програми охорони навколишнього природного середовища в Шумському районі  на 2017-2021 роки наведені у додатку 1.

Виконання заходів напряму „Зміна клімату” дасть можливість визначити шляхи з адаптації усіх сфер економіки та життєдіяльності району до змін клімату, забезпечити сталий розвиток регіону в умовах зміни клімату, а також скорочення викидів парникових газів, вироблення екологічної чистої енергії.

Виконання заходів напряму „Екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень з урахуванням даних екологічного моніторингу” сприятиме реалізації екологічної політики на місцевому рівні, підвищенню рівня екологічної освіти та етики, оцінки екологічної ситуації в районі, забезпеченню доступу громадськості з питань навколишнього природного середовища до процесу прийняття рішень.

Виконання заходів напряму „Якість атмосферного повітря”  передбачає стабілізацію валового обсягу викидів в атмосферне повітря, незважаючи на прогнозоване збільшення обсягів промислового виробництва і кількості автотранспортних перевезень.

Реалізація заходів напряму „Якість поверхневих вод” шляхом реконструкції та будівництва нових каналізаційних очисних споруд і мереж , застосування сучасних методів очищення зворотних вод дасть можливість до 2021 року в основному припинити скиди у відкриті водойми забруднених стічних вод без очистки, досягти нормативних показників якості води поверхневих вод.

Комплекс дій у напрямі „Управління відходами” дозволить  налагодити системи управління відходами, припинити їх вивезення на несанкціоновані сміттєзвалища і, таким чином, попередити забруднення  земель, які підлягають рекультивації і створенню на них додаткових лісових насаджень.

У результаті виконання завдань напряму „Охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)”, спрямованих на формування регіональної екологічної мережі району, будуть досягнуті показники ефективності для продуктів програм; у разі розроблення схем формування екологічної мережі Шумського району буде визначено структурні елементи екомережі та їх площу.

У результаті інвентаризації природних оселищ рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, збереження яких потребує особливої  охорони, у районі, буде обліковано місця зростання (проживання) багатьох видів рослин та тварин.

Установлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, як ключових елементів екологічної мережі, дасть змогу установити межі запобіжних об’єктів.

Реалізація напряму „Екологічні збори” організаційних заходів у сфері екологічних зборів і податків підвищить ефективність економічних механізмів на природоохоронну діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють вплив на навколишнє середовище чи використовують природні ресурси. При цьому зростуть надходження до бюджету, що збільшить фінансовий ресурс для вирішення природоохоронних питань.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координація виконання заходів Програми та контроль за використанням коштів, виділених з районного бюджету на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, який на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Організаційне забезпечення реалізації програми та контроль за ходом виконання покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації, у галузях діяльності, які координуються ними, реалізовуються природоохоронні заходи.

Головним розпорядником коштів, що виділяються з районного бюджету на реалізацію заходів програми, є структурні підрозділи районної державної адміністрації, визначені  в даній програмі.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                         Г.Д.Бучовська

 

В.М.Хрищук

О.П.Перевізник
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг