Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності


Додаток

до рішення районної ради

від 23 лютого 2017 року № 184

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017 - 2021 роки

 

1.Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 590-р „Про затвердження плану заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 грудня 2016 року № 740-од „ Про проект обласної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки”    

3.

Розробник програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

відділ освіти, молоді та спорту; служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Шумська міська рада

7.

Термін реалізації програми

2017-2021 роки

1)

Етапи програми

І етап – 2017-2019 роки

ІІ етап -2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет та бюджети об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

143 тис. грн.

1)

кошти районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад

143 тис. грн.

2)

коштів інших джерел

-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що призводять до потрапляння дітей у складні життєві обставини. Реалізація програми сприятиме розробленню та запровадженню ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

Виконання районної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у попередні роки дало позитивні результати.

Щороку збільшується кількість створених на території району прийомних сімей. На сьогодні в районі функціонує 11 прийомних сімей, в яких проживає 16 дітей та 2 дитячих будинків сімейного типу, в яких проживає14 дітей.

В районі зберігається стала тенденція до зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на: 01.01.2012 р. - 1263; 01.01.2013 р. - 71, 01.01.2014 р. - 67, 01.01.2015 р. - 63).

Станом на 1 листопада 2016 року в районі проживає 18 дітей-сиріт та 41 дитина, позбавлена батьківського піклування. Переважна більшість дітей охоплена сімейними формами виховання, зокрема:

36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах опікунів та піклувальників.

Водночас, набуває гостроти і актуальності проблема соціального сирітства серед дітей, пов’язана з масовими виїздами батьків за межі України та їх тривалою відсутністю. За даними міської, сільських рад в районі налічується 16 соціальних сиріт.

Щорічно зростає число дітей усиновлених громадянами України та зменшується кількість дітей усиновлених іноземцями. В районі 23 дитини усиновлено громадянами України та 19 дітей підлягають усиновленню.

Проте, частина дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, все ще перебуває в інтернатних закладах області. Влаштування таких дітей до сімейних форм виховання - першочергове завдання, яке ставить перед державою суспільство. Адже проблема їх усиновлення обумовлена тим, що переважна більшість цих дітей є дітьми середнього та старшого шкільного віку, мають певні проблеми зі здоров’ям або перебувають у близьких родинних стосунках (рідні брати та сестри, роз’єднання яких під час усиновлення не дозволяється чинним законодавством). Дані обставини в значній мірі зменшують можливості їх усиновлення.

При цьому, подружні пари потенційних усиновлювачів налаштовані на усиновлення маленької дитини, а чисельно переважаюча група дітей, які очікують усиновлення (90%), - діти віком від 10 років і старші, а також діти з особливими потребами.

Разом з тим, не вдалося остаточно подолати проблему дитячої бездоглядності. Службою у справах дітей спільно з іншими суб’єктами профілактичної роботи щороку надається соціально-правова допомога близько 10 дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах (були виявлені та вилучені із сімей, з громадських місць, об’єктів транспорту, які зазнали насильства, проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків), внаслідок чого такі діти не отримують належне виховання та догляд, стають схильними до вчинення правопорушень.

Станом на теперішній час на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 17 дітей, які потрапили в складні життєві обставини, з них 1 дитина щодо якої було скоєно насилля в сім’ї або поза нею і які потребують соціально-правового захисту.

З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі щороку проводяться профілактичні рейди (“Підліток. Зима. Канікули”, “Діти вулиці. Вокзал”, “Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”), під час яких надається допомога дітям.

Однак, незважаючи на вжиті профілактичні заходи у підлітковому середовищі на території району відбувається значний ріст підліткової злочинності.

Фінансування заходів інформаційно-просвітницької кампанії, забезпечення функціонування Єдиної інформаційної аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) не передбачено у Державному бюджеті України, тому виникає нагальна потреба передбачити кошти в районному бюджеті та бюджетах об’єднаних територіальних громад на реалізацію заходів даної програми.

 

3. Визначення мети програми

Метою прийняття Програми є запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, покращення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення Єдиної інформаційної аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”) - системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; громадян України, які бажають взяти їх на виховання; персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей;

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- підвищення кваліфікації працівників, які займаються вирішенням питань запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у дитячому середовищі;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей;

- організації інформаційно-просвітницьких заходів з питань соціально- правового захисту дітей;

- активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

- надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування в частині забезпечення ними захисту та реалізації прав дітей на території громади. Строк виконання Програми 2016-2020 роки: перший етап - 2016-2018 роки, другий етап - 2019-2020 роки.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад у розмірі 115,0 тис. гривень. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з реальних можливостей районного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ресурсне забезпечення обласної програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Витрати на виконання

програми за роками

Усього  витрат на виконання програми

 

І етап

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021

рік

Обсяг ресурсів, усього,

30,0

31,0

27,0

27,0

28,0

143,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

30,0

31,0

27,0

27,0

28,0

143,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей; 
- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу);

- покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини,  затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави; 

- організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства; поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

- координація роботи щодо проведення районних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: „Підліток. Зима Канікули”, „Діти вулиці. Вокзал”, „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, „Літо”, „Урок”;

- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;

- організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня св.Миколая під гаслом „Не залишимо без уваги жодної дитини”, Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, тижнів пропаганди правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, обласного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання;

- здійснення заходів щодо залучення волонтерів, студентів вищих навчальних закладів відповідного освітнього спрямування, представників громадських та релігійних організацій до соціально-психологічного патронажу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах області;

- забезпечення щомісяця взаємоінформування між відповідними підрозділами Національної поліції, службою у справах дітей, відділом освіти , молоді та спорту райдержадміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  

- налагодження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними  організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

- висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі,
соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання цих соціальних проблем;

- створення умов для залучення дітей до занять фізичною культурою, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі спортивних майданчиків, спортивних гуртків чи секцій, відкриття філій ДЮСШ;

- активізація роботи закладів та установ культури щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості.

Виконання Програми дасть можливість:

 

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, влаштувати не менше 90% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

- зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей;

- зменшити кількість правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми, мінімізувати вчинення дітьми повторних злочинів;

- персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, завершити введення вузла районного рівня ЄІАС “Діти” в промислову експлуатацію;

- покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами: буклетів, плакатів);

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із сімейного середовища;

- покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи;

- залучити громадськість до реалізації заходів з питань соціально-правового захисту дітей;

- влаштувати до сімейних форм виховання 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За результатами реалізації програми передбачається зменшення показника кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 5%.

 

 

 

 


6. Напрямки діяльності та заходи програми

 

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

 

Строки виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

І етап

ІІ етап

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021 рік

1.

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

 

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї

2017-2021

служба

у справах дітей райдерж-адміністрації

 

не потребує фінансування

 

?

?

?

?

?

влаштування 100%

нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

2) забезпечити функціонування ЄІАС „Діти” ? електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання (придбання ліцензійного програмного забезпечення, сканера та принтера, модернізація комп’ютерного обладнання, налагодження безперебійної роботи окремої Інтернет лінії, обладнання приміщення протипожежною сигналізацією та системою контролю  доступу до приміщення)

2017-2021

служба
у справах дітей райдерж-

адміністрації,

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

8,0

 

8,0

 

-

-

-

у 2017-2018 рр. – підготовка до введення вузла регіонального рівня ЄІАС „Діти” в промислову експлуатацію;

 у 2017 році – придбання ліцензійного програмного забезпечення,

принтера та модернізація комп’ютерного обладнання;

у 2018 році -

обладнання приміщення протипожежною сигналізацією та системою контролю  доступу до приміщення;
у 2019-2021 рр. – його щорічне обслуговування;

забезпечення належного обліку та влаштування дітей кризових категорій

3) забезпечити підготовку документів потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та забезпечити подальше підвищення їх кваліфікації

 

2017-2021

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдерж-

адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

забезпечення належного влаштування не менше 90% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

4) провести заходи до Дня усиновлення та Дня св.Миколая під гаслом „Не залишимо без уваги жодної дитини”

2017-2021

служба
у справах дітей райдерж-

адміністрації

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

8,0

 

9,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

проведення
 щороку 2 заходів із залученням
до них дітей
із кризових категорій;

 

 

5) виготовити та розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання

2017-2021

служба у справах дітей райдерж-

адміністрації

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

покращення інформованості населення та доступ

не менш як 95 % потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до повної та об’єктивної інформації про сімейні форми влаштування дітей;

виготовлення 100 примірників соціальної рекламної продукції (буклетів та плакатів)

 

 

 

 

 

 

Всього:

17,0

18,0

12,0

12,0

12,0

 

 

2.

Запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездогляднос-ті, попередження правопору-шень у дитячому середовищі

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно-правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, комп’ютерних та інтерактивних клубах; заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборону розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції

2017-2021

служба у справах дітей райдерж-адміністрації, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, запобігання продажу дітям алкогольних та тютюнових виробів

 

 

 

2) забезпечити проведення рейдів у населених пунктах району з метою попередження негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі

2017-2021

служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту

райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

дотримання законодавства щодо соціально-правового захисту дітей

 

 

 

3) забезпечити координацію роботи щодо проведення районних державно-громадських операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: „Підліток. Зима Канікули”, „Діти вулиці. Вокзал”, „Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, „Літо”, „Урок”

2017-2021

служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту

райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

своєчасне виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту
100 % дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують
 

 

 

 

4) забезпечити щомісяця взаємоінформування між Шумським відділенням Національної поліції, службою у справах дітей, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2017-2021

служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту

райдерж-адміністрації, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

комплексне вирішення питань захисту прав дітей

 

 

 

5) забезпечити в пологовому відділенні Шумської центральної   районної лікарні спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надання соціально-психологічної допомоги матерям, які мають намір відмовитися від дитини,  та здійснити соціальний супровід таких матерів

2017-2021

Шумська ЦРЛ, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

зменшення кількості відмов батьків від новонароджених дітей, запобігання зростанню кількості дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

6) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

2017-2021

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Зменшення
на 50% відносно показника 2015 року кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

 

 

7) забезпечити здійснення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

2017-2021

служба у справах дітей райдерж-адміністрації, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

визначення ефективності та коригування заходів, спрямованих на запобігання проявам дитячої злочинності та злочинів, вчине-них проти дітей

 

 

 

8) забезпечити проведення до Міжнародного дня захисту дітей марафону „З турботою про дитину” та інформаційно-просвітницьких акцій
з питань соціально-правового захисту дітей, популяризації здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильства серед дітей

2017-2021

служба

у справах дітей, відділ

освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, громадські організації (за згодою)

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

 

5,0

 

5,0

 

6,0

 

6,0
7,0

привернення уваги жителів району до проблеми захисту прав дітей, проведення
щороку районного заходу із залученням

250 дітей з кризових категорій

 

 

 

9) забезпечення виготовлення і поширення соціальної реклами з питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини, популяризації здорового способу життя, запобігання жорстокості і насильству в сім’ї, профілактики, правопорушень та злочинності у дитячому середовищі.

2017-2021

служба
у справах дітей, райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей,

доступ

не менш як 95 % населення до повної та об’єктивної інформації з питань соціально-правового захисту дітей; виготовлення і розміщення  соціальної реклами щороку

 

 

 

 

 

 

Всього:

12,0

12,0

14,0

14,0

15,0

 

 

3.

Захист прав та інтересів дітей, запобігання жорстокому поводженню з ними

1) створити умови для залучення дітей до занять фізичною культурою, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі спортивних майданчиків, спортивних гуртків чи секцій

2017-2021

відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації

 

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності шляхом залучення дітей до занять фізичною культурою

 

 

 

2) активізувати роботу закладів та установ культури щодо залучення дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості

2017-2021

відділ культури та туризму райдерж-адміністрації

 

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

 

3) забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів

2017-2021

відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації

 

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

 

 

 

4) забезпечити проведення заходів, спрямованих на запобігання жорстокому поводженню з дітьми,
з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, тижнів пропаганди правових знань, районного огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання

2017-2021

служба

у справах дітей; відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

підвищення рівня обізнаності дітей у правових питаннях,

проведення
щороку неменше 3 заходів (засідань за круглим столом, семінарів, лекцій).

 

 

 

5) забезпечити доступ дітей, які перебувають без законних представників, та дітей-біженців до навчання і програм розвитку особистості

2017-2021

служба

у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

100% забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих

 

 

 

6) створити умови для адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо з інтернатних закладів, до самостійного життя

2017-2021

служба

у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

готовність дітей до самостійного життя та розвиток у дітей навичок з прийняття соціально мотивованих рішень

 

 

 

7) забезпечити надання послуг з фізичної, психічної і духовної реабілітації та реінтеграції дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

2017-2021

служба

у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, громадські організації
(за згодою)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

створення умов для ефективної реабілітації дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

 

 

 

8) продовжити моніторинг застосування дитячої праці на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності

2017-2021

служба

у справах дітей райдерж-адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

 

 

 

 

 

 

Всього:

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

Всього:

30,0

31,0

27,0

27,0

28,0

 

 

 

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладаються на службу у справах дітей райдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити службу
у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 5 січня і 5 липня, упродовж терміну її реалізації, інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 15 січня і 15 липня впродовж терміну дії програми інформує службу у справах дітей облдержадміністрації.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

В.М.Верещинський

Ю.В.Мамчур
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг