Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Шумського району на 2018 рік


Додаток

до рішення районної ради

від 26 грудня 2017 року № 304

№                                     

                                  

                                       РАЙОННА ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Шумського  району на 2018 рік

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 02 липня 2015 року № 580-19 ,,Про Національну поліцію”, Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня    2014 р. № 385 ,,Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”

3.

Розробник програми

Шумське районне відділення Кременецького відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

4.

Співрозробники програми

Відділ правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної  роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Шумське районне відділення Кременецького відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники програми

Управління та відділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2018 рік

1)

Етапи виконання програми

Один етап – 2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

100 тис. гривень

1)

коштів районного бюджету

100 тис. гривень

2)

Коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма розроблена на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення  актуальних завдань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, визначає досягнення специфічних для об’єднаної громади цілей і завдань на шляху відродження системи профілактики правопорушень, її організаційні засади  і вдосконалення, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

- відродження і розвиток єдиної системи профілактики  злочинності  і правопорушень;

            - ефективне вирішення завдань із забезпечення правопорядку і громадської безпеки та оперативне реагування на зміни в оперативній обстановці в  Шумському районні;

- інформаційне забезпечення населення, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  з питань профілактики і боротьби зі злочинністю та правопорушеннями;

- зменшення адміністративного тиску на населення в питаннях примусового притягнення до відповідальності найменш захищених верств населення, заміну його профілактично-упереджувальними заходами;

- зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та навантаження на підрозділи поліції та інших правоохоронних органів, які забезпечують здійснення  профілактичної роботи та боротьби зі злочинністю та правопорушеннями;   

            - досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у цій сфері.

При підготовці програми враховувались позитивний досвід зарубіжних країн і правоохоронних органів області, комплексний аналіз оперативної обстановки та необхідність вдосконалення оперативно-службової діяльності правоохоронних підрозділів, створених за сприяння місцевих органів виконавчої влади в минулі роки.

 

3. Мета і завдання програми

 

Метою даної програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.  

Завданням програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з районного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

 Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

 Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в районі.

Програма розрахована на 1 рік.

 

Ресурсне забезпечення

програми

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг   ресурсів,  усього, у тому числі :

100 тис. грн.

100 тис. грн.

  Районний бюджет

100 тис. грн.

100 тис. грн.

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

 Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

-         запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

-         виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

-         своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

-         усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

-         своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

-         забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

-         надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

 У результаті виконання програми очікується:

-          зростання динаміки довіри населення до Шумського районного відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;

-          посилення у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;

-          підвищення рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

-          поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

-          зменшення фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.


 

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1.

Підвищувати рівень інформованості мешканців населених пунктів району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Цілеспрямована співпраця з населенням району, підняття рівня правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2. 

Виділення коштів для придбання технічного приладу (алкотестер «Драгер»), щодо вимірювання ступеню алкоголю у водіїв, комплектуючі прилади та матеріали до нього.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

50,0

Покращення стану реагування на повідомлення громадян по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

3.

Виділення коштів для матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Шумського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Кошти районного

бюджету

25,0

Зміцнення матеріально-технічної бази Шумського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області

4.

Виділення коштів для забезпечення ремонту та технічного обслуговування службових автомобілів Шумського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Кошти районного бюджету

25,0

Зміцнення матеріально-технічної бази Шумського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області.

5.

Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Шумського районного відділення Кременецького відділу ГУНП в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти району для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню

6.

Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області

Без

фінансування

-

Профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї

7.

Спільно з органами самоврядування визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області,

органи місцевого самоврядування

Без

фінансування

-

Підвищення безпеки незахищених верств населення

8.

Спільно з відповідними службами органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області,

служба у справах дітей райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування

Без

фінансування

-

Підвищення рівня безпеки дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду

9.

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень.

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, служба у справах дітей

райдержадміні-страції, органи місцевого самоврядування

Без

фінансування

-

Забезпечення законних прав членів сім’ї

10.

Проводити у навчальних закладах району регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків

2018

Шумське відділення Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації

Без

фінансування

-

Зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

 

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 

 

 

100 тис. грн.

 

 


 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється  Шумським відділенням Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з відділом правового забезпечення, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

 

           

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                             Г.Д.БУЧОВСЬКА

                         

В.М. Кучер

 

 

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг