Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма енергоефективності та енергозбереження


Додаток

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № 59

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

енергоефективності та енергозбереження на 2016 – 2019 роки

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Ініціатор розроблення програми

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

2

Дата, номер та назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації  від          29 січня 2016 року № 27-од

3

Розробник програми

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

4

Співрозробники програми

Віділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, Шумська ЦРЛ, виконавчі комітети міської та сільських рад

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ економіки і підприємництва райдержадміністрації

6

Учасники програми

Установи, підприємсва, організації всіх форм власності району

7

Термін реалізації програми

2016- 2019 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний, місцевий, міський, сільські, кошти підприємств та приватних осіб

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн., всього в тому числі:

 

49615,781

9.1

Коштів державного бюджету, тис.грн.

31894,696

9.2

Коштів місцевого бюджету, тис.грн.

9319,885

9.3

Коштів міського бюджету, тис.грн.

1923,0

9.4

Коштів  інших  джерел, тис.грн.

6478,2

  

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Однією з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення і ефективного використання енергоресурсів. Це питання також гостро постає і у Шумському районі.

Враховуючи те, що у структурі споживання енергетичних ресурсів в районі домінуюче місце займає природний газ, а основне та допоміжне обладнання значної кількості комунальних котелень та котелень бюджетних установ та організацій вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до паливно- енергетичного балансу району енергії, виробленої з альтернативних джерел та характерних для нашого регіону альтернативних видів палива.

Слід зазначити, що з початку дії районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Шумської районної ради від 07.12.2010 р. № 19, фінансування районної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки з державного, обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів не здійснювалось.

Разом з тим, районною державною адміністрацією, установами та організаціями району проведено відповідну роботу та виконано завдання програми з економії енергоресурсів на 44% за наступними напрямами: заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об'єктах бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики з використанням місцевих альтернативних видів палива; впровадження систем електроопалення; проведення санації будівель бюджетних установ; впровадження енергоефективних освітлювальних приладів; модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

З початку дії районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки 7 котелень бюджетних установ та організацій і 2 котельні підприємств, які надають послуги централізованого теплопостачання переведено на альтернативні види палива (відходи деревини, торф).

У бюджетній сфері району здійснено комплекс технічних заходів, спрямованих на відновлення та приведення теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників у  будівлях, що дозволило знизити до 25 % тепловитрат.

Проводиться робота з впровадження енергоефективних систем освітлення населених пунктів району. Такі системи впроваджено у 32 населених пунктах району, що складає 52,5 % від загальної кількості населених пунктів району.

У житлово-комунальному господарстві району проведено модернізацію систем тепло- та водопостачання підприємств житлово-комунального господарства (реконструкцію теплових мереж, встановлення попередньо ізольованих труб з пінополіуретановим покриттям, перетворювачів частоти на насосному обладнанні, реконструкцію свердловин водопостачання, замінено зношене електрообладнання насосних станцій). Це дозволило більш ефективно використовувати наявні потужності, зменшити втрати в теплових мережах, покращити якість теплопостачання, забезпечити надійне водопостачання.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження.

 

3.      Визначення мети програми

 

Основною метою Програми на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічноефективне та екологічно чисте енергозабезпечення за умов зменшення питомих витрат органічного палива, збільшення обсягів використання місцевих альтернативних видів палива та поновлюваних джерел енергії.

         Реалізація заходів Програми дозволить досягти:

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- використання місцевих альтернативних видів палива;

- скорочення споживання електричної енергії;

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок упровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів.

- модернізації виробництва теплової енергії, зокрема, переведення котелень на альтернативні види палива; заміни застарілого енергоємного котельного обладнання; термомодернізації будівель житлового фонду та соціальної сфери.

Крім того, Програма передбачає розробку основних напрямків політики енергозбереження з метою вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, системи управління енергозбереженням у районі, а також формування сприятливого екологічного середовища.

Реалізація Програми буде здійснюватися у першу чергу на базі навчально-виховних та медичних закладах Шумського району.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

 Основні напрямки підвищення ефективності використання ПЕР споживачами всіх категорій пропонуються наступні.

Для населення  району оптимальними шляхами зниження витрат ПЕР слід вважати: 

-       використання місцевих видів палива;

-       проведення заходів з утеплення будинків;  

-                   використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергозберігаючих електричних ламп.

Для бюджетної сфери основні шляхи підвищення ефективності використання ПЕР пропонуються наступні:

1. Модернізація систем теплопостачання:

-   заміна труб у теплових мережах на попередньо ізольовані труби з прокладкою в безканальному варіанті;

-       промивка системи опалення приміщень;

-       впровадження приладів контролю та регулювання.

2. Модернізація котелень:

-       використання сучасних котлів з коефіцієнтом корисної дії понад 90%;

-       максимальне застосування місцевих альтернативних видів палива;

-       заміна вхідних дверей та вікон на металопластикові.

3. Санація (утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій) житлових будинків, будівель закладів бюджетної сфери.

4.   Використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергозберігаючих електричних ламп.

5. Впровадження зонного обліку електричної енергії  на водонапірних вежах при водопостачанні.

Загальний обсяг та джерела фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, інвестицій, інших джерел, включаючи кошти населення, в загальному обсязі 49615,781 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету – 31894,696 тис.грн., міського бюджету – 1923,0 тис.грн., місцевих бюджетів – 9319,885 тис.грн., інших джерел, включаючи кошти населення – 6478,2 тис. грн..

        Кошти державного бюджету використовуються за напрямками:

-  заміна застарілого котельного обладнання;

-  санація будівель;

-  розвиток сфери переробки біопалива місцевого походження.

        Кошти місцевих бюджетів  використовуються за напрямками:

-  обладнання бюджетних установ сучасними системами опалення на основі використання відновлюваних видів палива;

-  упровадження заходів з енергозбереження в бюджетних установах (заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, підлог, горищ, заміна освітлювальних приладів та ламп на сучасні енергозберігаючі тощо).

       Кошти з інших джерел використовуються за напрямками:

-   скорочення норм питомих витрат ПЕР;

-  здійснення заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у виробничій сфері;

-   використання нетрадиційних видів палива.

        Кошти населення використовуються за напрямками:

-  використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії та видів палива для побутового опалення;

-   здійснення заходів щодо утеплення будинків.

Термін окупності пілотних проектів Програми складає в середньому від 3 до 6 рокв. Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів – відповідальному за виконання задань і заходів Програми.

 

 

Ресурсне забезпечення програми

__________________________________________тис, гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

Разом

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

24109,581

8846,9

11979,7

4679,6

49615,781

державний бюджет

20061,696

4808,3

6491,7

533,0

31894,696

місцевий бюджет

2653,085

1826,8

3318,2

1521,8

9319,885

міський бюджет

49,0

566,0

579,0

729,0

1923,0

кошти інших джерел

1345,8

1645,8

1590,8

1895,8

6478,2

 

 

  1. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

Цей розділ включає комплекс заходів щодо аналізу стану енергоефективності економіки району, розробки цільових проектів енергозбереження та механізмів їх реалізації, спрямованих на зниження  потенціалу енергоспоживання.

Зазначені проблеми будуть розв’язуватись завдяки реалізації заходів наступного характеру:

- організаційного;

- технічного (технологічного).

 1аходи організаційного характеру

 Основними організаційними заходами державної підтримки енергозбереження в районі є:

-   освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів та пилетів);

-     розвиток сировинної бази для виробництва біопалива;
-   участь у проведенні щорічного науково-практичного семінару - виставки енергоефективного обладнання та технологій з використанням альтернативних видів
    палива;
-   популяризація пропозицій із енергоефективності від грантодавців;
-   видання матеріалів щодо популяризації енергоефективності та
              альтернативних видів   палива.
        Для прискорення  процесу  та розвитку ринку енергоефективних технологій необхідно здійснити удосконалення  механізмів стимулювання енергозбереження на державному рівні. Це вдосконалення слід розглядати, перш за все, у рамках виконання Програми, як важливий  організаційний захід щодо забезпечення масового впровадження енергозберігаючих технологій за рахунок застосування механізму економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв. Для цього пропонується впровадження та вдосконалення таких економічних механізмів енергозбереження:

стимулювання притоку інвестицій;

- зниження інвестиційних ризиків для залучених в енергозбереження капіталів;

- системне впровадження приладів обліку спожитих енергоносіїв;

-             застосування економічних санкцій до споживачів, що неефективно використовують  ПЕР (за марнотратне використання та перевитрати понад встановлені питомі норми споживання ПЕР, використання документації та обладнання, що не відповідають вимогам чинних стандартів та нормативів енергоспоживання, відсутність їх обліку);

       -   розроблення та періодичне оновлення енергетичних паспортів усіма господарчими споживачами ПЕР;

- розроблення механізму фінансування заходів щодо енергозбереження на підприємствах за рахунок самофінансування шляхом створення цільових фондів енергозбереження;

- встановлення персональної відповідальності керівників підприємств за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів.

2. Заходи технологічного характеру

1) енергозбереження в бюджетній сфері

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах, набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.

Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного фінансування на їх утримання до  25-30 %.

2)   енергозбереження за рахунок використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) 

Невід'ємним елементом стратегії забезпечення енергозбереження в регіоні повинно стати максимальне використання НВДЕ.

Аналіз українського досвіду експлуатації енергетичних об'єктів, що використовують відновлювані та нетрадиційні джерела, а також врахування світового досвіду в цій галузі, свідчать про пріоритетність технологій використання енергії сонячного випромінювання, вітру, гідроенергії малих рік, промислових теплових викидів, біоенергетики (дизельне паливо, що виробляється з рапсу) тощо.

До найбільш перспективних НВДЕ, обсяги яких необхідно системно створювати в районі, належить організація децентралізованих заготівель, переробки та використання місцевих видів палива: відходів деревини,  відходів сільськогосподарського виробництва, включаючи солому.

Важливим напрямком удосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел енергії, розвиток і впровадження програми використання альтернативних джерел електроенергії, збільшення їх частки в загальному енергетичному балансі району.

       З метою забезпечення скорочення енергоспоживання установами та організаціями бюджетної сфери, переведення бюджетних установ на використання енергоефективних освітлювальних приладів, насамперед,  вітчизняного виробництва в програмі передбачено проведення енергетичного аудиту  бюджетних установ і організацій та заміну освітлювальних приладів, а також встановлення зонного обліку електричної енергії на водонапірних вежах при водопостачанні.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження

у Шумському районі на 2016-2019 роки

 

зп

Назва заходу, місце впровадження

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовані обсяги фінансування,

тис. грн.

Термін окупності, років

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням місцевих

альтернативних видів палива

1.

Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла в Обицькому НВК ( с. Обич Шумського району)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

866,701

 

  96,300

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

2.

Реконструкція газової котельні з встановленням альтернативного твердопаливного котла у Бриківському НВК (с.Бриків Шумського району)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

376,502

 

  41,834

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

3.

Реконструкція котельні з встановленням 2-х твердопаливних котлів в паливній та влаштування системи опалення Вілійського НВК (с.Вілія Шумського району)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

522,009  

 

  58,001

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

4.

Реконструкція газової котельні з добудовою для альтернативного твердопаливного котла для Суразького НВК   ( с.Сураж,       Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

898,493

 

  99,833

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

5.

Реконструкція котельні з переведенням на використання альтернативних видів палива Літовищенського НВК           (с. Літовище, Шумський район)

2015–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Місцевий бюджет

-

-

244,4

-

4

Економія енергоресурсів

6.

Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла у паливній Тетильківського НВК (с. Тетильківці, Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Місцевий бюджет

-

-

870,6

-

4

Економія енергоресурсів

7.

Реконструкція котельні з переведенням на використання альтернативних видів палива у Шумській центральній районній лікарні (м. Шумськ, вул. Енергетична, 1)

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

-

-

1000,0

 

500,0

-

3,5

Економія енергоресурсів

8.

Реконструкція котельні ТзОВ "Тепловик-2" із заміною котлів на більш потужні (м. Шумськ, вул. Українська, 38а)

2016–

2019

ТзОВ "Тепловик-2"

Інші джерела

-

-

-

400,0

3

Економія енергоресурсів

9.

Капітальний ремонт теплотраси Шумської центральної котельні за адресою м.Шумськ вул. Українська, 38а

2016–

2019

ТзОВ "Тепловик-2"

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

Інші джерела

1005,6

1329,9

1256,3

1408,2

4

Економія енергоресурсів

 

Проведення санації об'єктів бюджетної сфери

1.

Проведення санації будівель Шумської районної бібліотеки (м. Шумськ, вул. Українська)

2016–

2019

Відділ культури і туризму РДА

Місцевий бюджет

-

-

250,0

-

2

Економія енергоресурсів

2.

Утеплення фасаду корпусу № 1 ДНЗ "Шумське ПТУ" (м. Шумськ, вул. Волинська, 8)

2016–

2019

ДНЗ "Шумське ПТУ"

Державний бюджет

-

120,6

-

-

2

Економія енергоресурсів

3.

Утеплення фасаду дитсадка "Сонечко" (м. Шумськ, вул. Енергетична)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Місцевий бюджет

-

350,0

-

-

2

Економія енергоресурсів

4.

Капітальний ремонт шатрового даху інфекційного відділення Шумської ЦРЛ 360 м2 (м. Шумськ, вул. Майдан Незалежності, 4)

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

-

-

100,0

 

50,0

100,0

 

50,0

2

Економія енергоресурсів

5.

Капітальний ремонт шатрового даху стоматологічного відділення Шумської ЦРЛ 520 м2 (м. Шумськ, вул. Українська, 40)

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

-

100,0

 

50,0

100,0

 

50,0

-

2

Економія енергоресурсів

6.

Реконструкція даху Шумської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  № 1 по вул..Українська,39 в м.Шумськ   Тернопільської області

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

1328,978

 

 147,664

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

7.

Реконструкція даху Людвищенського НВК (с.Людвищі Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

521,584

 

  57,954

-

-

-

3

Економія енергоресурсів

8.

Реконструкція даху Стіжоцького НВК (с.Стіжок Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

507,860

 

56,429

-

-

-

3

Економія енергоресурсів

9.

Реконструкція даху Кордишівського НВК (с.Кордишів Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

642,730

 

  71,414

-

-

-

3

Економія енергоресурсів

10.

Реконструкція даху Обицького НВК (с.Обич Шумський район)

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

595,075

 

  66,120

-

-

-

3

Економія енергоресурсів

11.

Реконструкція будівлі (покрівлі) Шумської центральної районної лікарні по вул. Енергетична, 1 в м.Шумськ Шумського району, Тернопільської обл.

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

927,052

 

 106,492

-

-

-

3

Економія енергоресурсів

12.

Реконструкція існуючих будівель санчастини, котельні та магазину під стаціонарне геріатричне відділення  Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян по вул.. Садова,4 в с.В.Дедеркали Шумського району 

2016–

2019

Управління капітального будівництва ОДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

3201,0

 

356,274

-

-

      -

4

Економія енергоресурсів

13.

Реконструкція Шумського районного будинку культури (реконструкція шатрового даху; влаштування утеплення зовнішніх стін) по вул.Українська,48 в м.Шумськ

2016–

2019

Відділ культури і туризму РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

733,400

 

   81,490

-

-

-

4

Економія енергоресурсів

14.

Утеплення фасаду центрального корпусу лікарні теплоізолюючими матеріалами 8030 м2 (м. Шумськ, вул. Енергетична, 1)

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет

-

400,0

400,0

400,0

3

Економія енергоресурсів

15.

Капітальний ремонт шатрового даху АЗПСМ с. Тилявка Шумського району

2016–

2019

Шумського центру                                            первинної медико-санітарної допомоги

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

66,7

 

33,3

-

-

-

2

Економія енергоресурсів

16.

Капітальний ремонт шатрового даху АЗПСМ с. Башківці  Шумського району

2016–

2019

Шумського центру                                            первинної медико-санітарної допомоги

 

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

-

66,7

 

33,3

-

-

2

Економія енергоресурсів

17.

Капітальний ремонт шатрового даху ФАП с. Одерадівка Шумського району

2016–

2019

Шумського центру                                            первинної медико-санітарної допомоги

 

Державний бюджет,

Місцевий бюджет

 

-

-

66,7

 

33,3

-

2

Економія енергоресурсів

Проведення санації будівель житлового фонду

1.

Проведення санації житлового будинку по вул. І.Франка, 34 (м. Шумськ, вул. І.Франка, 34)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

242,0

-

-

2

Економія енергоресурсів

2.

Проведення санації житлового будинку по вул. І.Франка, 32 (м. Шумськ, вул. І.Франка, 32)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

250,0

-

-

2

Економія енергоресурсів

3.

Проведення санації житлового будинку по вул. Українська, 50 (м. Шумськ, вул. Українська, 50)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

-

250,0

-

2

Економія енергоресурсів

4.

Проведення санації житлового будинку по вул. Українська, 52 (м. Шумськ, вул. Українська, 52)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

-

 

300,0

2

Економія енергоресурсів

5.

Проведення санації житлового будинку по вул. Українська, 52а (м. Шумськ, вул. Українська, 52а)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

-

-

350,0

2

Економія енергоресурсів

6.

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку з утепленням по вул. І.Франка (м. Шумськ, вул. І.Франка)                 

2016–

2019

Шумська міська рада

Державний бюджет,

Міський бюджет

456,193           

 

 

51,400

-

-

-

2

Економія енергоресурсів

7.

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Українська, 24                 (м. Шумськ, вул. Українська, 24)                

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

-

250,0

-

2

Економія енергоресурсів

Розвиток сфери переробки біопалива місцевого походження

1.

Відновлення виробничих потужностей  ДП «Шумський торфозавод» ДП «Поділляторф»(с. Кути, Шумський район)

2016–

2019

ДП Шумський торфозавод

 

Державний бюджет

5960,0

4088,0

4792,0

-

4

Відновлення роботи заводу та виробництва торфобрикетів

2.

Впровадження виробництва пелет у місті Шумськ

2016–

2019

Відділ економіки і підприємництва РДА

Інші джерела

-

200,0

150,0

-

2

Економія енергоресурсів

Проведення герметичних заходів (заміна вікон, дверей) та встановлення приладів обліку води та теплової енергії

1.

Заміна дерев'яних конструкцій (вікон та дверей) на металопластикові в центральному корпусі Шумської ЦРЛ 100 шт. (м. Шумськ, вул.Енергетична, 1)

2016–

2019

Шумська ЦРЛ

Державний бюджет,

Місцевий бюджет,

Інші джерела

11,0

 

11,0

 

2,0

11,0

 

11,0

 

2,0

11,0

 

11,0

 

2,0

11,0

 

11,0

 

2,0

2

Покращення ефективності використання теплової енергії

2.

Заміна дерев'яних конструкцій (вікон та дверей) на металопластикові в медичних та навчальних закладах району 200 шт.

2016–

2019

Шумська ЦРЛ, Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет,

Інші джерела

22,0

 

22,0

 

4,0

22,0

 

22,0

 

4,0

22,0

 

22,0

 

4,0

22,0

 

22,0

 

4,0

2

Покращення ефективності використання теплової енергії

3.

Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі Шумської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вул..Українській, 39 в м.Шумськ Тернопільської обл.

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет,

Інші джерела

1433,248

 

  159,250

-

-

-

2

Покращення ефективності використання теплової енергії

4.

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в Тилявському НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» в с.Тилявка Шумського району

2016–

2019

Відділ освіти, молоді та спорту РДА

Державний бюджет,

Місцевий бюджет,

Інші джерела

991,171

 

  110,130

-

-

-

2

Покращення ефективності використання теплової енергії

5.

Встановлення енергоефективних глибинних насосів на комунальних водозаборах району

2016–

2019

КП Шумськкомунсервіс, КДСП Шумський райсількомунгосп

Міський бюджет, Інші джерела

14,0

 

28,0

14,0

 

28,0

14,0

 

28,0

14,0

 

28,0

2

 

Підвищення ефективності видобування води, зменшення втрат

6.

Заміна аварійних водопровідних мереж в населених пунктах району

2016–

2019

КДСП Шумський райсількомунгосп

Інші джерела

35,0

35,0

40,0

45,0

2

Зменшення втрат води в мережах

7.

Встановлення лічильників обліку питної води на водозаборах району

2016–

2019

КДСП Шумський райсількомунгосп

Інші джерела

10,0

10,0

10,0

10,0

2

Зменшення непродуктивних витрат питної води

8.

Впровадження лічильників обліку споживання теплової енергії

2016–

2019

керівники установ та організацій району

Місцевий бюджет, Інші джерела

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2

 

Підвищення ефективності використання теплової енергії

 

Інші енергозберігаючі заходи

1.

Встановлення енергоефективного вуличного освітлення (м. Шумськ,            вул. Чирянка)

2016–

2019

Шумська міська рада

Міський бюджет

-

35,0

40,0

40,0

2

Підвищення ефективності використання електроенергії

2.

Заміна ламп вуличного освітлення на енергоефективні в населених пунктах району

2016–

2019

Шумська міська рада, виконавчі комітети сільських рад

Міський бюджет,

Інші джерела

25,0

 

50,0

25,0

 

50,0

25,0

 

40,0

25,0

 

40,0

 

2

Підвищення ефективності використання електроенергії

3.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетних установах та організаціях району

2016–

2019

Бюджетні установи та організації району

Місцевий бюджет, Інші джерела

20,6

 

6,8

20,6

 

6,8

20,6

 

6,8

20,6

 

6,8

2

Підвищення ефективності використання електроенергії

 

4.

 

 

Придбання та застосування сучасної енергоефективної техніки в сільгоспформуваннях району

2016–

2019

Сільгоспформування району

Інші джерела

1200,0

1300,0

1300,0

1350,0

2

Економія пального

 

Всього:

у тому числі

24109,581

8846,9

11979,7

4679,6

 

державного бюджету: 31894,696

20061,696

4808,3

6491,7

533,0

місцевого бюджету: 9319,885

2653,085

1826,8

3318,2

1521,8

міського бюджету: 1923,0

49,0

566,0

579,0

729,0

інші джерела: 6478,2

1345,8

1645,8

1590,8

1895,8

 

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за виконанням цієї Програми покладається на відділ економіки та підприємництва Шумської районної державної адміністрації. Крім цього, до участі залучатимуться виконавчі комітети сільських та міської рад, галузеві управління та відділи районної державної адміністрації.

Заходи і завдання Програми щороку включатимуться до Програми економічного та соціального розвитку району на відповідний рік у розділі "Енергозабезпечення та енергозбереження",.

Обсяги фінансування заходів Програми визначатимуться щороку, виходячи з фінансових можливостей бюджетів.

Учасникам Програми щороку до 15 січня та 15 липня необхідно надавати інформацію про виконання заходів і завдань до відділу економіки і підприємництва Шумської районної державної адміністрації упродовж терміну дії Програми.

Відділу економіки і підприємництва Шумської районної державної адміністрації про проведену роботу щороку до 20 січня та 20 липня інформувати  департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації про хід виконання програми.

Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до показників та за формами, визначеними Методикою розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженою наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 17.03.2009 № 33.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 

Г.В.Золотун

           

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг