Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму


              Додаток

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № 57

   

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 - 2018 роки

 

1. Паспорт  програми

 

1.

 

 

Ініціатор розробки програми

Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробку програми

Закони України «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

 

 

3.

 

Розробник програми

    Кременецький МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

 

4.

Співрозробники програми

    Відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

5.

 

Відповідальний виконавець

    Кременецький МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

6.

Учасники програми

     Управління та відділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),  у тому числі:

28 тис. грн.

9.1.

Коштів районного бюджету

28 тис. грн.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Серйозну загрозу розбудові регіону на сьогоднішній час створює існуючий рівень криміногенної ситуації в районі, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного заоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. В даний час зростає кількість службових злочинів та корупційних правопорушень, які вчиняються з корисливою метою. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у бюджетно-фінансовій сфері.

Гостро постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель.

Потребує постійного контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та дотримання правових норм під час використання розпайованих і державних земельних ресурсів, що є актуально для аграрно орієнтованої Тернопільщини. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь «непрозорості» та порушення прав власності на селі, що стосуються виділення та розподілу земельних і майнових паїв, їх подальшого використання.

Поряд з тим, вимагає вирішення питання видобування корисних копалин місцевого значення та розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка потребує вжиття комплексних заходів з боку органів державної влади, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. За даних умов пріоритетну увагу має бути приділено питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю,  корупцією, терористичними проявами.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами Управління Служби безпеки України в Тернопільській області для створення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених Законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

 

3. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення активної протидії організованій злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та значне нарощування зусиль держави і громадськості, застосування новітніх засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

-   створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

-   послаблення дії криміногенних факторів;

-   припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

-   забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів;

-   недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

-   витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

-   викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-   створення надійних перешкод кримінальному насильству;

-   обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів та інших супутніх для злочинності явищ.

4. Шляхи і засоби розвязання проблеми, обсяги та джерела фінансування

Встановлення тісної взаємодії між Кременецьким МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області та районною державною адміністрацією, Шумським ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області, Шумським відділенням Кременецької місцевої прокуратури, Шумським відділенням Кременецької ОДПІ   щодо обміну інфомацією про стан злочинності в районі, виявлення протиправних (корупційних) схем, методів та шляхів протидії злочинним проявам.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів районного бюджету в сумі 28 тис.гривень.

 

4.1. Ресурсне забезпечення районної Програми протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2016 – 2018 роки

 

Обсяги коштів, які пропонуються  залучати до виконання програми

 

Виконання

 

Усього витрат на виконання програми

2016 р

2017 р

2018 р

Обсяг ресурсів районного бюджету , усього:

 

 

 

12000

 

 

8000

 

 

8000

 

 

28000

 

5. Результативні показники виконання завдань і заходів програми

 

У результаті виконання Програми очікується:

-            зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

-            зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

-            зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

-            істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

-            поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

-            мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

-            зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

-            зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;

-            досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної  діяльності.

 

 

6. НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ

та заходи по виконанню районної Програми  протидії організованій  злочинності, корупції та тероризму 

на 2016 – 2018 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності  (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строки вико-нання

 

                 Виконавці

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. по роках

 

Очікувані результати

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Протидія організованій  злочинності та  корупції у сфері  економіки

1.  Розробка методик та проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення злочинних (корупційних) схем у сфері виконання державних програм розвитку окремих галузей економіки, видачі дозволів (ліцензій)     господарюючим суб'єктам.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури

    Відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Без фінан-

сування

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Зменшення впливу організованої

злочинності на економічну сферу регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення коштів до бюджетів різних рівнів, упередження  нанесення матеріальних збитків.

 

 

 

Істотне підвищення рівня захисту

економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки

2. Проведення перевірок суб'єктів господарювання     області, які здійснюють зовнішньоекономічну   діяльність, на предмет можливості застосування  протиправних схем надходження в область     генномодифікованої продукції та незаконного відшкодування ПДВ.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури

 

Без фінан-

сування

 

 

3. Здійснення заходів щодо припинення та упередження  порушень законодавства під час процесу реформування земельних відносин та дотриманню правових норм при використанні розпайованих і державних земельних ресурсів, протиправної розробки та використання мінерально-сировинної бази господарюючими суб’єктами.

2016 -2018

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури

    Відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

Без фінан-

сування

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

Усунення порушень законодавства у сфері державних закупівель.

 

 

 

 

Захист регіонального продовольчого ринку від фактів безпідставного (штучного) підвищення цін

 

 

 

Усунення порушень і виявлення зловживань в спиртовій і цукровій галузях

 

 

 

 

4. Активна протидія проявам економічної злочинності,  спрямованої на безпідставне заволодіння бюджетними коштами, нецільового їх використання, порушень законодавства у сфері державних закупівель. 

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури

 

Без фінан-

сування

  5. Виявлення передумов до дестабілізації ситуації на регіональному продовольчому ринку, фактів монополізації регіональних ринків, безпідставного (штучного) підвищення цін суб'єктами   господарювання.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури

 

Без фінан-

сування

6. Протидія організованій злочинній діяльності в   пріоритетних галузях народногосподарського комплексу області, насамперед в спиртовій і цукровій, шляхом виявлення та локалізації різного роду злочинних механізмів та „тіньових" схем, недопущення  фактів недружнього поглинання (рейдерства). 

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

  відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Без фінан-

сування

 

 

7. Виявлення та припинення фактів протиправного заволодіння, користування державним майном, порушенням вимог чинного законодавства про його оренду.

 

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

   відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Без фінан-

сування

-

-

-

 

Недопущення фактів протиправного заволодіння державним майном

2.

Протидія   корупції  у сфері  державного управління

 Виявлення та припинення корупційних явищ в органах державної влади та самоврядування, унеможливлення  впливу на управлінську діяльність державних органів з боку комерційних структур чи окремих осіб.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

 

відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Без фінан-

сування

-

-

-

Очищення органів державної влади від корумпованих службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень.

 

 

3.

Боротьба з організованою злочинністю

 

1.Виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угрупувань.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

 

Без фінан-

сування

-

-

-

Поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя; мінімізація злочинного впливу на молодь; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді в протиправну діяльність;

 

2.Виявлення та припинення фактів незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, торгівлі людьми.

 

 

 

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

 

Без фінан-

сування

-

-

-

Зниження рівня незаконного оббігу здрої, вживання наркотиків населенням

 

 

3.Протидія контрабанді підакцизних товарів, оргтехніки, зброї, наркотиків.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, , Шумське ВП ГУ НП

 

Без фінан-

сування

-

-

-

 

 

 

 

Захист  економічного потенціалу регіону,  інтересів національного виробника, охорона здоровя населення.  

4. Виявлення каналів нелегальної міграції, фактів порушення законодавства про правовий статус іноземців.

2016 -2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське відділення Кременецької ОДПІ, Шумське відділнння Кременецької місцевої прокуратури, Шумське ВП ГУ НП

 

Без фінан-

сування

-

-

-

 

Забезпечення дотримання законодавства щодо статусу іноземців та осіб без громадянства.

 

4.

 

Протидія терористичним проявам

1.Здійснення заходів, спрямованих на виявлення та вилучення з нелегального обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Пошук та перекриття каналів нелегального постачання зброї, вибухових та небезпечних речовин.

2016 - 2018.

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське ВП ГУ НП

Без фінан-

сування

-

-

-

Забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів

 

 

2.Забезпечення громадської безпеки шляхом попередження організації групових порушень громадського порядку, масових заворушень.

2016 - 2018

Кременецький МРВ УСБУ, Шумське ВП ГУ НП

 

Без фінан-

сування

-

-

 

Забезпечення громадської безпеки, попередження масових заворушень

 

5.

Взаємодія з населенням району

 Через засоби масової інформації регіону інформувати  населення про стан боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

2016 - 2018.

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, редакція районної газети

«Новини Шумщини»

Без фінан-

сування

-

-

-

Публічність  і відкритість  діяльності  МРВ Управління СБ України  в Тернопільській області, Шумської РДА, загальна превенція протиправних проявів.

 

6.

Створення умов для виконання Програми

1. Виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення Кременецького РВ УСБУ в Тернопільській області та фінансування видатків на придбання оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, ремонт службового автотранспорту.

2016 - 2018

Фінансове управління райдержадміністрації, Кременецький МРВ УСБУ в Тернопільській області

Районний бюджет

 

 

 

 

 

12,0

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для виконання Управлінням СБ України в Тернопільській області Програми та завдань, визначених  законами України „Про Службу безпеки України”,   „Про контррозвідувальну діяльність”, „Про оперативно-розшукову діяльність”,  „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про запобігання корупції”

           


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюються Кременецьким МРВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

          В.М. Кучер     

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг