Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб


Додаток

до рішення районної ради

від 23 лютого 2017 року № 189

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

імунопрофілактики та захисту населення

від інфекційних хвороб на 2017 – 2018  роки

 

 1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Шумська центральна районна лікарня,   Шумський ЦПМСД

2.

Розробник програми

Шумська центральна районна лікарня, Шумський ЦПМСД

3.

Відповідальний виконавець програми

Шумська центральна районна лікарня, Шумський ЦПМСД, В.Дедеркальська РКЛ

4.

Учасники програми

Шумська центральна районна лікарня, Шумський ЦПМСД, В.Дедеркальська РКЛ

5.

Термін реалізації програми

2017 -2018 рр.

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1 220 000 грн

7.1.

Кошти районного бюджету

(рекомендовані обсяги)

500 000 грн

7.2.

Кошти ОТГ

720 000 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

     Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з демографічним вибухом - збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. осіб, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких як пандемічний та пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і район , хоча за останні роки На спорадичному рівні реєструється захворюваність дифтерією, протягом останніх 4-х років не реєструється захворюваність правцем .Реєструється захворюваність на сказ серед диких та свійських тварин.
     Незважаючи на де - яке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. На такі інфекційні хвороби, як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція припадає близько 90 відсотків усіх зареєстрованих випадків. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит B) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров'ї населення та його генофонді. 
     Для забезпечення захисту населення від інфекційних хвороб, з метою ефективного проведення вакцинопрофілактики необхідне планомірне та регулярне забезпечення медичними та імунобіологічними препаратами. Для проведення профілактичних щеплень, включених до календаря, поставка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а для проведення щеплень за епідемічними показниками – за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
 Зважаючи на те, що профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя району та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я, виникла необхідність розробки даної програми в районі та фінансування її з районного бюджету.

            Програма створена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення епідемічного благополуччя населення району, зниження смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, загального рівня інфекційної захворюваності за допомогою імунопрофілактики.

 

3. Визначення мети програми

 

     Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення району шляхом зниження смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, загального рівня інфекційної захворюваності за допомогою імунопрофілактики.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
 
        Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити:
        - проведення організаційно-методичних заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики;
        - удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики;
        - створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин;
        - проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення;
         Для найефективнішого вирішення зазначених шляхів розв’язання проблеми потрібний лише комплексний підхід.
        Створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.
        Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров'я населення, епідемічного благополуччя та важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров'я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.
        Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з важливих проблем. Протягом останніх десятиліть послідовно впроваджується та реалізується розширена програма імунізації проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк та кір. На початку 90-х років XX століття до зазначеної програми були включені щеплення проти гепатиту B та жовтої гарячки. Підтвердженням того, що шляхом вакцинації та вжиття певного комплексу протиепідемічних заходів можна реально вплинути на рівень захворюваності, є ліквідація натуральної віспи, суттєві досягнення у ліквідації поліомієліту, зниження захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, епідемічний паротит, краснуху та кір.

Програма реалізуватиметься протягом 2017 року.   

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на галузь „Охорона здоров’я” та за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми визначаються  , з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, дитинства та материнства розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

 
      4.1. Ресурсне забезпечення районної програми „Імунопрофілактики 
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2017 – 2018 роки”
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
2017
 
2018
 
Усього витрат на виконання програми, грн
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі
610 000
610 000
1 220 000
Районний бюджет (рекомендовані обсяги)
610 000
610 000
1 220 000
                                                                   

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є:

        - здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та охоплення щепленнями відповідного контингенту населення на рівні не менш як 95 відсотків;
        - організація оптимального матеріально-технічного забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;
        - забезпечення постійного підвищення професійного рівня медичних працівників, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;
        - використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед населення для поширення знань з питань імунопрофілактики;
        - зниження рівня захворюваності людей на дифтерію, правець, кашлюк, туберкульоз, кір, епідемічний паротит, краснуху, вірусний гепатит В шляхом забезпечення виконання обсягів профщеплень;
        -забезпечення шорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику;
        - забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед населення віком від 1 до 14 років;
        - продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин;

             - проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин та розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку;

             - контроль за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів, що здійснюється з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб;

        - створення надійної системи транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів;
        Виконання Програми дасть змогу:
        - підтримувати статус району як території, в якій не реєструються випадки поліомієліту;
        - зменшити показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 випадок на 100000 населення;
        - припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи;
        - довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 випадок на 100000 населення;
        - довести показник розповсюдженості кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 випадок на 100000 населення;
        -підвищити ефективність протиепідемічних та профілактичних заходів, знизити рівень поширеності, вогнищевості, смертності та інвалідності від інфекційних захворювань;
        - створити прошарок осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб, шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики, зокрема застосування високоефективних імунобіологічних препаратів.
        Результатом виконання заходів програми є:

- забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії;

- забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, поліомієліту, туберкульозу, кору і краснухи;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику;

- доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення; доведення вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 відсотка;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), проти краснухи (дівчата до 15 років);

- доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. новонароджених;

- забезпечення охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику;

- забезпечення охоплення туберкулінодіагностикою;

- впровадження комбінованих вакцин для скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин;

- забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків побічної дії вакцин;

- зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики.

 
 


 

6. Напрямки діяльності та заходи районної програми імунопрофілактики та захисту населення

 від інфекційних хвороб на 2016 р.

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона-

ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Сума . грн..

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

13

 

1.

Проведення організаційно-методичних заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілак-тики

1.1. Забезпечувати закупівлю імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями (вакцина антирабічна , імуноглобулін антирабічний, сироватка протиправцева , анатоксин протиправцевий , вакцина для профілактики вірусного гепатиту А) та специфічні імуноглобуліни для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

 

2017 р

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ, Шумський ЦПМСД

 

 

 

 

 

Районний бюджет

120 000  

60 000

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії:

у 2017 - на 95%.

 

2.

Удосконалення профілактичних та протиепі-демічних заходів щодо запобі-гання поши-ренню інфек-ційних хвороб, боротьба з якими прово-диться засобами імунопрофілак-тики

2.1. Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з календарем щеплень

 

 

 

 

2.3. Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Продовжувати впровадження стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Забезпечити  проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику

 

 

 

 

2.6. Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 1 до 14 років

.

2.7. Продовжити впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

 

 

2.8 Проводити моніторинг випадків побічної дії вакцин та розробити заходи щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку

 

2017 р

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017- р.

2018 р.

 

 

 

 

 

2017 р.

2018 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р

2018 р

 

 

 

2017 р.

2018 р

 

 

2017 р.

2018 р

 

 

 

2017 р.

2018 р

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ

 

 

 

 

 

Шумська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ,

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ.

 

 

Районний бюджет

100 000

60 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

Районний бюджет

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

200 000

 

 

 

 

Районний бюджет

90 000

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції не нижче 95 відсотків (щороку)

 

 

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, поліомієліту, туберкульозу, кору і краснухи не менше 95 відсотків (щороку)

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику не менше 95 відсотків (щороку); доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення; доведення вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 відсотка

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше 95 відсотків (щороку); доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кору до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 випадок на 100 тис. новонароджених

 

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику:

у 2017 – на 75%. У 2018 році – 80%

 

 

Забезпечення охоплення туберкулінодіаг-ностикою не менше 95 відсотків (щороку)

 

 

Впровадження комбінованих вакцин для скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

 

 

Забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків побічної дії вакцин (щороку)

 

 

3.

Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортува-ння, зберігання та використання вакцин

3.1. Продовжувати роботу з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «Холодового ланцюга» під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів

 

3.2. Організувати щорічне навчання фахівців, які беруть участь у проведенні імунопрофілактики з питань дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

2017 р

2018р

 

 

 

 

 

 

2017

2018 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ,

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ,

 

 

 

Районний бюджет:

 

250 000

50 000

30 000

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

Стовідсоткове забезпечення обладнанням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга».

 

 

 

 

 

Стовідсоткове охоплення кількості фахівців на протязі  2017-2018 років

 

 

 

 

4.

Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення

4.1. Удосконалити механізм доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації

 

 

4.2. Організувати проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації

2017р

2018 р

 

 

 

 

2017

2018 р.

 

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ,

 

 

 

 

Шумський ЦПМСД

Шумська ЦРЛ, В.Дедеркальська РКЛ

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

Районний бюджет:

5 000

3 000

1 000

Зростання інформованості населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики

 

 

 

Зростання інформованості населення щодо питань імунопрофілактики:

у 2017 – 75%

У 2018 році – 90%.

 

  Всього коштів  1 220 000 грн :

- Шумський ЦПМСД -  620 000 грн;

- Шумська ЦРЛ -  499 000 грн;

- В.Дедеркальська РКЛ – 101 000 грн.

 


 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює адміністрація Шумської центральної районної лікарні та Шумського ЦПМСД.

Інформування районної державної адміністрації здійснюється щороку адміністрацією Шумської центральної районної лікарні та Шумського ЦПМСД, В.Дедеркальської РКЛ

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                     Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

Ю.Я.Кушнір

О.П.Бабій

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг