Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма «Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Шумщини»


Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 38

 

ПРОГРАМА

«Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Шумщини» на 2016-2020 роки

           

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту, загальноосвітні навчальні заклади району

 

7.

Термін реалізації програми

2016 – 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

             Місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

1 210 000грн

9.1.

коштів місцевого бюджету

1 210 000 грн

 

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

 

Підготовка Програми модернізації матеріально-технічної бази освіти Шумщини на 2016-2020 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю удосконалення системи освіти району, зміцнення матеріально-технічної бази, орієнтації на задоволення запитів жителів району у якісній та доступній освіті.

 
 

Основні напрями реалізації програми:

-підвищення якості навчально-виховного процесу відповідно до цілей і державних стандартів освіти;

-зміцнення матеріальної бази;

-забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання;

-вирішення проблем інформатизації та комп’ютеризаціїсистемиосвіти.
 
Матеріально-технічна база навчальних закладів, в тому числі дошкільних закладів  району, потребує значного покращення. 

Потребують оновлення навчальні комп’ютерні комплекси загальноосвітніх навчальних закладів, необхідне забезпечення закладів освіти сучасною оргтехнікою для здійснення управлінської діяльності.

На даний час в навчальних закладах Шумщини функціонує 28 навчальних комп’ютерних комплексів.У 2014/2015 н.р. не  здійснювалася  закупівля  комп’ютерної  техніки.

Потребує модернізації та вдосконалення функціонування сайту відділу освіти, молоді та спорту та сайтів навчальних закладів.

Проблемним залишається питання заміни застарілої комп’ютерної техніки на нову, придбання мультимедійних дошок. 

Потребують оновлення комплекти обладнання кабінетів основ наук, шкільні меблі, технологічне обладнання. Необхідно поновити та поповнити навчально-наочне обладнання, спортивний інвентар, інструменти для трудового навчання тощо.

Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення дітей дошкільного та шкільного віку до місця навчання  є основою отримання безкоштовної якісної дошкільної та загальної середньої освіти, що гарантовано кожному українцю статтею 53. КонституціїУкраїни.

Питання підвозувирішується шляхом підвезенняшкільними автобусами та укладенняугод з приватнимиперевізниками .

У дев’яти навчальних закладах району (Андрушівському, Матвіївському, Суразькому, Кордишівському, Піщатинському, Бриківському, Биковецькому, Садківському НВК, , Рохманівській ЗОШ І-ІІст.), частково у  Шумських навчальних закладах, підвезення організоване шкільними автобусами.

                Шкільними автобусами організованопідвезення  605 учнів, 102 – приватнимиперевізниками, 36 –батьками .

Щорічно зростає кількість учнів, які підвозяться шкільними  автобусами , якщо у 2014 році шкільними автобусами підвозилось 552 учні, то у 2016 році – 605.

Проте, для максимального забезпечення потреб підвозу учнів до місць навчання, їхучасті в конкурсах, спортивнихзмаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах районного, обласного та Всеукраїнськогорівнів, забезпеченняучастіучасниківнавчально-виховногопроцесу в нарадах, семінарах, інших заходах є потреба в придбанні додатковоїкількості автобусів.

 

3. Визначення мети програми.

 
Мета цієї  Програми полягає у збереженні та зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів району, створенні більш  сприятливих умов для здійснення навчально-виховного процесу, збереження здоров’я учнів, вихованців. 
   

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.

 

Програма реалізовуватиметься шляхом здійснення заходів, спрямованих на модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази.Наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення сприятиме створенню в районі освітнього середовища, яке задовольнятиме запити в якісній освіті населення Шумського району

ЗавданняПрограми:

-забезпечити високу якість навчання та впровадження інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти;
-здійснити  придбання навчальних комп’ютерних комплексів, сучасних технічних засобів навчання (мультимедійних  проекторів, інтерактивних дошок), придбання персональних комп’ютерів.

-привести матеріально-технічну базу та навчальне оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовищ (придбання комплектів сучасного обладнання для оснащення кабінетів базових дисциплін, навчально-наочного обладнання, спортивного інвентарю, придбання технологічного обладнання та меблів)  

-забезпечитирегулярне та безоплатнепідвезенняучнів і вчителівсільськоїмісцевості до місцьнавчання (у першу чергу до опорнихнавчальнихзакладів), на роботу та в зворотньому напрямку.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

 у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис.грн):

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

500

200

170

160

180

210  000

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

Відсутність програми ставить під загрозу реалізацію державної освітньої  політики у регіоні.

 

5. Завдання  і заходи  програми, фінансові обсяги та результативні показники (Додаток 1)

 

6. Координація та контроль за ходом виконання  програми

 

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на відділ освіти, молоді, та спорту Шумської районної державної адміністрації.

Учасникам програми забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати голову районної державної адміністрації щороку до 05 грудня  впродовж терміну дії програми.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 

І.М.Панчук
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг