Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна комплексна програма соціальної підтримки малозахищених верств населення "Турбота"


 

Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 33                                  

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота”

на 2016-2020 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

постанови Верховної Ради України від 21.03Л991 року № 876-12 “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, від 16Л2Л993 року № 3722-ХІІ “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

3.

Розробник програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління  райдержадміністрації, сектор містобудування та архітектури  райдержадміністрації; Шумська центральна районна лікарня; відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; районний центр зайнятості.

5.

Відповідальний виконавець програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

управління соціального захисту населення; центральна районна лікарня ; районний центр зайнятості, відділи: освіти, молоді та спорту, кулутури та туризму райдержадміністрації, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

                                                                     

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

1)

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І - 2016-2018 роки, II-2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

850 тис. гривень.

1)

коштів районного бюджету

850 тис. гривень.

2)

коштів інших джерел

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Основними завданнями районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України.

Станом на 01 грудня 2015 року в районі проживає понад 1024 інваліди. Життєзабезпечення інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів районого бюджету забезпечено реалізацію основних заходів програми “Турбота” на 2011-2015 роки. Зокрема,   надання допомог згідно з заявами громадян, які звертались з клопотанням до голови  райдержадміністрації, голови районної ради, через управління соціального захисту населення райдержадміністрації  виділено у 2012 році - 32,6 тис. гривень, у 2013 році - 45,4 тис. гривень, у 2014 році - 30,3 тис. гривень, у 2015 році - 200,9 тис. гривень.

Незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишаються проблемними питаннями щодо покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозахищених осіб.

Прийняття районної програми “Турбота” та залучення на її виконання коштів з районого бюджету сприятиме покращенню фінансування матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни, одиноких громадян та наданню допомоги найменш захищеним верствам населення району.

            3. Визначення мети програми

            Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

            4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів району передбачено шляхом:

- організаційного та інформаційного забезпечення виконання програми;

- підвищення рівня життєзабезпечення соціально-незахищених верств населення району, надаючи їм   матеріальну нецільову грошову допомогу;

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районого бюджету у розмірі 850 тис. гривень, зокрема на І етапі- 510 тис. гривень, на II етапі - 340 тис. гривень.

 

Ресурсне забезпечення програми

тис, гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання

програми

 

 

 

І

 

 

 

ІІ

 

2016 рік

2017 рік

2018

рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

170

170

170

170

170

850

районний бюджет

170

170

170

170

170

850

 

 

            5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

            Основними завданнями програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення;

- широке залучення громадських організацій, релігійних організацій, товариств до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.

            Виконання програми дозволить:

- покращити матеріальне становище малозахищених верств населення та житлово-побутові умови проживання інвалідів та інших громадян району: у 2016 році планується надати нецільову матеріальну допомогу 200 особам, у 2017 році - 250 особам, 2018 році - 300 особам, 2019 році - 350 особам, 2020 році - 400 особам.

 


 

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки

 

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

виконання заходів

Виконавці

Джерела

фінансува

ння

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

       І етап

                   ІІ етап

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Організаційно-кординаційна діяльність

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечити відзначення в районі Міжнародного дня інваліда

 

15 жовтня та  03 грудня щороку

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району,

районний центр соціальних служб для сім ї, дітей та молоді, управління  соціального захисту населення

райдержадмініст-

рації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

-

Привернути увагу суспільства, до розв'язання проблем осіб з обмеженими фізичними

можливостями.

 

2. Забезпечення вибору земельних ділянок та їх резервування під будівництво соціального житла

2016-2020 роки

Сектор містобудування та архітектури райдержадмініст

рації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Поліпшення житлових умов багатодітних сімей, інвалідів та малозабезпече

них верств населення

 

3. Здійснювати бронювання робочих місць на підприємствах, установах та в організаціях району для працевлаштування соціально незахищеної категорії населення

2016-2020 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

 

 

4. Вжити заходів щодо сприяння працевлаштування інвалідів та інших осіб, які потребують соціального захисту і нездатні конкурувати на ринку праці

2016-2020 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення. Планується працевлаштувати в 2016 році 9 інвалідів за направленням центру зайнятості району

 

5. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреби ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК

2016-2020 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Прискорення працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостям

 

6. Залучати безробітних із найменш соціально незахищених верств населення до участі у громадських роботах, в тому числі з наданням допомоги у побуті одиноким непрацездатним громадянам

2016-2020 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

 

Забезпечення ги м масової

зайнятості безробітних із найменш соціально незахищених верств населення

 

 

7. Удосконалення навчально-корекційної бази спеціальних навчальних закладів

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі ністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

 

Створення умов для вивчення

сучасного

корекційного

обладнання

 

8. Підготовка фахівців для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі ністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

 

Удосконалення навчально-виховного процесу, використання сучасних корекційних методик навчання

 

9. Забезпечити широке висвітлення питань у засобах масової інформації на тему „Особливості перебігу хвороб у осіб похилого віку"

2016-2020 роки

Центральна районна лікарня

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Раннє виявлення та

профілактика

хронічних

захворювань у осіб похилого віку

 

10. Забезпечити надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян та згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації

2016-2020 роки

Фінансове управління райдержадмі  ністрації, управління  соціального захисту населення

райдержадмініст

рації

Районний бюджет

 

750

150

150

 

150

150

150

Покращення матеріального становища інвалідів та малозахище

них верств населення

 

2.

 

Матеріально – технічне та фінансове забезпечення

 

3. Забезпечити виконання в повному обсязі державної програми з підтримки малозабезпечених верств населення в рамках проекту Світового банку “Удосконалення надання соціальної допомоги”. З цією метою передбачити кошти управлінню соціального захисту населення на придбання паперу, розхідних та комплектуючих матеріалів (клавіатура, мишка, материнська плата, картридж, фотобарабан, оперативна пам'ять, блок живлення) для комп’ютерної техніки та друкуючих пристроїв та придбання і ремонту оргтехніки, придбання бланків особових рахунків одержувачів допомог та журналів реєстрації.

 

2016-2020 роки

Фінансове управління райдержадміністра

ції, управління соціального захисту населення райдержадміністра

ції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

100

20

20

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Забезпечення стабільного

 і якісного обслуговування малозахищених верств населення

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

850

170

170

170

170

170

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми        

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління  соціального захисту населення райдержадміністрації.

Про хід виконання заходів Програми інформувати департамент соціального захисту населення облдержадміністрації                  щороку до 10 січня протягом 2016-2021 років.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                                        Г.Д.БУЧОВСЬКА

Сергеєва А.О.
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг