Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів


 

Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 32         

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

  підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період 2016-2020 років

 

1. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2015 року № 787 - од «Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки»

3.

Розробник програми

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

5.

Учасники програми

Районна державна адміністрація, районна рада, органи місцевого самоврядування,  суб’єкти господарювання, Шумська міська рада

6.

Термін реалізації програми

2016 - 2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які бе-руть участь у виконанні програми

 Районний бюджет,

 обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресур-сів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

390,0 тис. грн..

 

 

8.1.

Коштів районного бюджету

240,0 тис. грн

8.2.

Коштів обласного бюджету

 

 

150,0 тис. грн..

8.3

Коштів інших джерел

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

   Важливою складовою здійснення аграрних перетворень є розбудова кооперативного руху на селі. Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку реформ, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості   незалежних приватних товаровиробників-власників, які мають спільні економічні інтереси у здійсненні ринкової діяльності. Це відкриває можливості утворення нової організаційної структури сільського господарства, побудованої "знизу до верху" на таких фундаментальних засадах ринкової економічної системи і демократичного суспільства, як визнання виключної важливості інституту приватної власності, провідна роль індивідуального матеріального інтересу, реалізація можливості економічного вибору, розвиток здорової конкуренції, обмеження державного втручання та адміністративного регулювання в агропромисловому комплексі.
       В Шумському районі на сьогодні відсутня ефективна модель збуту молока і молочної продукції через сільськогосподарські кооперативи. При цьому потенціал регіонального ринку молочних кооперативів величезний.     На сьогодні 98 % корів в Шумському районі утримуються в господарствах населення, і не має жодного молочного кооперативу. Хоча саме така кооперація дозволить приватним господарствам перейти на новий рівень виробництва.

  Особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення конкуренції на аграрному ринку стали перед проблемою реалізації надлишків продукції. Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива та корми, низький рівень закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво збитковим.

 Стимулювання кооперації сільськогосподарських виробників зараз є стратегічним виходом з ситуації, що склалася на ринку молока. Сьогодні робота через молочні кооперативи – це єдиний шлях до нової якості домашнього молока і, відповідно, збільшення закупівельних цін. 

Розв’язання проблеми можливе за умови державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливої соціально-економічної інституції підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є удосконалення правових, соціально-економічних та організаційних умов для створення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування їх інфраструктури, зняття перешкод на шляху до організованого аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам та фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам, підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення.

 

4.      Шляхи і способи розв’язання проблеми

      Розвиток та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема молочного кооперативу, вирішить питання просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок, але ідея для створення молочного обслуговуючого кооперативу може бути життєздатною лише за умови, якщо кооператив здатний забезпечити цікаву для переробника партію молока належної якості, а кількість членів кооперативу – не менше 20 осіб.

 

5.      Завдання і заходи

Завданнями Програми є:

          надання організаційно-методичної підтримки та практичної допомоги у питаннях інвестиційного забезпечення процесів створення та здійснення господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

          забезпечення фінансової підтримки новостворюваних та діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у процесі  закупівлі ними сільськогосподарської техніки та обладнання шляхом компенсації  їх вартості;

          закладання та утримання молокозбірних пунктів, молочарень та оснащення їх засобами зберігання і первинної переробки молока;

          надання членам кооперативу допомоги у ветеринарному обслуговуванні їх худоби, поліпшення їх племінної якості, налагодження селекційно-племінної роботи;

          надання транспортних послуг.

            Термін виконання Програми – 2016 - 2020 роки.

            В процесі реалізації Програми будуть реалізовані заходи щодо створення та підтримки діяльності наступних видів кооперативів.

1. Молочні кооперативи створюються для ведення заготівельно-збутової діяльності, що полягає у заготівлі та реалізації молочної продукції виробленої членами кооперативу.

На першому етапі передбачається часткове відшкодування витрат на придбання необхідної техніки та обладнання:  лабораторного обладнання для визначення якості молока, створення пунктів приймання молока з холодильним обладнанням для зберігання молочної продукції та фінансування ремонтно-будівельних робіт при облаштуванні молокоприймальних пунктів.

2. Багатофункціональні кооперативи, основним предметом діяльності яких є ведення збутової діяльності, що полягає у вигідній реалізації продукції, виробленої членами кооперативу продукції.

На першому етапі передбачається часткове відшкодування витрат на створення фруктових та овочевих сховищ,  придбання вантажопідйомного та холодильного обладнання.

Такі кооперативи мають на меті збільшення прибутковості товаровиробників за рахунок отримання найвищої ціни за одиницю реалізованої через кооператив продукції.

 

6.             Очікувані результати, ефективність Програми

Створення в районі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів забезпечить фермерам і власникам особистих селянських господарств отримання вищого прибутку від господарської діяльності, оскільки дозволяє уникнути витрат на посередницькі послуги, та дасть можливість максимально зосередити увагу на ефективному використанні свого виробничого потенціалу, дозволить збільшити зайнятість населення, підвищити якість  продукції, можливість постійної реалізації молока за справедливою ціною .

           Мотиваційною основою розвитку обслуговуючої кооперації у сфері дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва є такі аргументи:

     – доступ до ринку збуту власної продукції та отримання ринкової влади;

     – підвищення  конкурентоздатності продукції внаслідок уникнення витрат на посередницький бізнес;

     – використання  професійного  управлінського  персоналу,  застосування

новітніх маркетингових технологій.         

Ресурси, передбачені Програмою, буде спрямовано на підтримку діючих та створення нових молочних кооперативів. Завершення даного проекту дасть змогу товаровиробникам планувати свою виробничу діяльність на основі кількісних та якісних замовлень, налагодити якісне зберігання продукції, забезпечити координованість у постачанні сировини, формувати однорідні гуртові партії товару для збуту на внутрішньому ринку та виходу  товаровиробників сільськогосподарської продукції на нові ринки збуту та забезпечити якість та безпеку сільськогосподарської продукції.

 

7.             Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та районного бюджетів в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, коштів особистих селянських і фермерських господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, коштів проектів міжнародної технічної допомоги, залучених інвестицій та інших передбачених законодавством джерел.

Максимальний обсяг підтримки  яка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок місцевих бюджетів визначений в наступних розмірах:

 

 

 

Таблиця 1

Прогнозні показники щодо підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

Напрям діяльності кооперативу

Прогноз щодо кількості отримувачів фінансової підтримки

2016

2017

2018

2019

2020

Молочні

1

1

1

1

1

Багатофункціональні

 

1

1

1

1

Разом

1

2

2

2

2

 

Таблиця 2

Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми

 

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

 

 

 

 

 

2016

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

Разом

 

 

Районний бюджет

80

 

40

 

40

 

40

 

40

 

240

 

 

Обласний бюджет

 

30

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

150

 

 

 

Разом

110

70

70

70

70

390

 

 

8.      Умови надання та використання коштів

1.  Кошти районного бюджету для виконання Програми у 2016-2020 роках  надаються сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам,   членами яких є особисті селянські, фермерські  господарства та фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники.

Асоційованими членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів можуть бути інші сільськогосподарські підприємства, а також підприємства харчової та переробної галузі, постачальники обладнання, техніки, інші інвестори.

Кошти фінансової підтримки надаються сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам для фінансування проектних та будівельно-монтажних робіт із створення виробничих потужностей кооперативу, придбання сільськогосподарської техніки та/або технологічного обладнання.

            У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану техніку до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації                     (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до районного бюджету.

2. Бюджетні кошти не виділяються:

- кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо), а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;

- кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.

3. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів районного бюджету несуть одержувачі коштів по даній програмі.

 

9. Координація та контроль за ходом виконання програми

         Координація та контроль за ходом виконання заходів районної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період 2016-2020 років покладається на відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації.                                          

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

О.П.Перевізник
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг