Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


Додаток

до рішення районної ради

від 02 лютого 2016 року № 31

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №881-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

 

6.

Учасники програми

Служба у справах дітей, сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

 

7.

Термін реалізації програми

2016 – 2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

    30 тис. грн.

1)

коштів районного бюджету 

    30 тис. грн.

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

            Районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; Указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 19 березня 2008 р. № 219 “Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”.  

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.

В особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування наявні рішення виконавчих комітетів міської та сільських рад району про закріплення за дітьми житла та відповідальної особи за його збереження з числа близьких родичів.

З метою ведення контролю за збереженням житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування опікунськими радами при виконавчих комітетах міської та сільських рад систематично здійснюються обстеження житла в якому проживають діти.

В районі на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації станом на 01.01.2016 року перебуває 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (відповідно, 18 дітей-сиріт та 45 дітей, позбавлених батьківського піклування), з них 37 перебувають під опікою або піклуванням. 31 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються у 11 прийомних сім'ях та в двох дитячих будинках сімейного типу, 9 перебувають на утриманні та вихованні в обласних дитячих (дошкільних, навчальних, медичних) установах усіх форм власності.

Слід зазначити, що в районі проводиться відповідна робота щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2006-2015 років створено 2 дитячих будинки сімейного типу у с. Залісці та с. Сураж  та 11 прийомних сімей (с. Матвіївці-2, с.Садки, с.Тилявка, с.Онишківці-2, с.Підгайці, с.Новостав, с.Вілія, с.Мізюринці,  с.Дедеркали) в які на виховання та спільне проживання передано 31 дитину.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування лише 1 дитина володіє житлом на правах власності.

За 62 дітьми закріплено право користування житлом, але це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. Все житло, що належить дітям, потребує проведення ремонту.

Аналіз ситуації показує, що на переважну частину житла, яке є у власності чи користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи. Наразі ці діти продовжують навчання і забезпечені місцями у гуртожитках навчальних закладів, але з часом вони повернуться і їх необхідно забезпечувати впорядкованим соціальним житлом.

З державного, міського та районного бюджетів на вирішення  житлових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись.

Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

 

3. Визначення мети програми

 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на правах власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України.

 

 

 

 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми

 

            Шляхи і засоби реалізації положень Програми:

            - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

            - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - упорядкування житла, що знаходиться у власності, користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

            - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла органами місцевого самоврядування;

            - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла; 

            - формування службою у справах дітей райдержадміністрації, виконкомами міської та сільських рад житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного бюджету.

 Строк виконання Програми: 2016-2018 роки.

 

Ресурсне забезпечення програми

Тис. гривень
Орієнтований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     
Усього витрат на  виконання програми
У тому числі за роками
2016
2017
2018
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
 
30 тис. грн.
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
Районний бюджет
 
30 тис. грн.
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 
 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Проведення у 2016 році обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. Відповідно до потреби  складання проектно-кошторисної документації на  проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим 

8.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

 

 

Виконання Програми дасть можливість:

- реалізувати право дітей на захист житлових та майнових прав, забезпечити збереження майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100% постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;         

- сформувати персоніфікований реєстр житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

- вивчити технічний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та впорядкувати житло, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені  батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах;

            - надати соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

 

           

 


6. Напрями діяльності та заходи

 районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування 

(тис. грн)

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018

рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів 

 

 

 

Наявність бази даних щодо належного дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нерухомого майна  

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

2016-

2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернат них закладах, житло передане  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом
порядку безхазяйним або відумерлим.

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації

Районний бюджет

10,0

10,0

10,0

Закріплення

права власності на житло та майно для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2.

 Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) створення комісії та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування,         та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Вивчення стану нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та визначення потреби у фінансових та матеріальних  ресурсах

2) складання проектно-кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

 

2016-2018

Служба у справах дітей сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації районної державної адміністрації

Визначається відповідно до потреби

 

 

 

Підготовка до проведення ремонтних робіт житла, яке належить  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

3.

 Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

 

2016-2018

Служба у справах дітей, сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Районний  бюджет

 

 

 

Підготовка житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для вселення власників

 

4.

 Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб дітей даної категорії в забезпеченні їх житлом 

 

 

дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах              І-ІУ рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб осіб даної категорії у забезпеченні їх житлом 

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

 Ведення обліку дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення дотримання права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського, піклування,  які не мають житла  на отримання соціального житла

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) придбання житла (квартир)

 

2016-2018

Служба у справах дітей, сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації

Районний бюджет

 

 

 

Надання житла

дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

2) реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі

2016-2018

Служба у справах дітей, сектор містобудування та архітектури  районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Визначається відповідно до потреби

 

 

 

 

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) отримання  житла,  переданого  в  дар  органам   місцевого
самоврядування  українськими та іноземними юридичними та фізичними
особами, міжнародними громадськими організаціями

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) передача  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом
порядку безхазяйним або відумерлим

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

4) у разі  надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування житла  щодо накладання заборони на його відчуження

2016-2018

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення контролю за збереженням  нерухомого майна яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування чи праві власності   

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми
 
    Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей районної державної адміністрації.
    Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та  ефективним використанням коштів здійснюють служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад. Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити службу у справах дітей районної державної адміністрації. 

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 20 грудня, упродовж терміну            її реалізації, інформують службу у справах дітей облдержадміністрації про хід реалізації заходів.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

Верещинський В.М.

 

 

 Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг