Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна комплексна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення АТО


Додаток

до рішення районної ради

від 19 червня 2015 року № 352

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ОСІБ,

ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ,

ТА ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА 2015-2019 РОКИ

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Шумська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України ,Дро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

 Управління соціального захисту населення районої державної адміністрації

5.

Учасники програми

Відділи: економіки і підприємництва, освіти, молоді та спорту, культури та туризму, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району, Шумська центральна районна лікарня

6.

Терміни реалізації програми

2015-2019 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

  І -  2015-2017 роки

  ІІ - 2018-2019 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 70 тис. грн.

9.

Коштів районного бюджету

70 тис. грн

 

Коштів інших джерел

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

У зв'язку з проведенням антитерористичної операції, в районі постійно збільшується кількість осіб, які брали в ній участь, а також кількість членів сімей загиблих та учасників антитерористичної операції.

Одними з основних завдань даної програми є посилення соціального захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Прийняття районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції та залучення на її виконання коштів з  бюджету сприятиме вирішенню проблемних питань зазначених категорій населення.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою вирішення основних завдань програми її учасники:

-     здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

-   сприяють соціальному захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування;

-    сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного  бюджету  у розмірі 70 тис. гривень, зокрема на I етапі - 38 тис. гривень, на II етапі - 32 тис. гривень.

Першочерговим на I етапі є виконання заходів щодо матеріальної підтримки членів сімей загиблих в АТО.

Ресурсне забезпечення програми

_____________________________________________ ^ тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

6 тис. грн

16 тис. грн

16 тис. грн

16  тис. грн

16  тис. грн

70  тис. грн

Районний бюджет

6 тис.грн

16 тис. грн

16  тис. грн

16  тис. грн

16 тис. грн

70  тис. грн

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним завданням програми є:

-           покращення соціального захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Виконання програми надасть змогу:

-                                 підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально - побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до 1 лютого протягом 2016-2020 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 10 лютого протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого апарату районної ради                                         Т.Я.Григоренко

 

Сергеєва А.О.

 

6. Напрями діяльності та заходи обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансува­ння

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Організаційно

-правове забезпечення

1.1. Створити раду учасників антитерористичної операції

2015 рік

Упраління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Всебічне сприяння вирішенню комплексу питань пов'язаних з реалізацією прав учасників антитерористично ї операції, та членів їх сімей

1.2. Створити необхідні умови для безперешкодного доступу зазначених осіб до інформації щодо виконання програми

Постійно

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і  питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Отримання інформації про стан реалізації заходів програми

1.3. Визначити соціально-побутові потреби осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

2015 рік

Упраління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Задоволення соціально- побутових потреб осіб, які брали участь в

антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

 

 

1.4. Налагодити співпрацю з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової та натуральної допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

Постійно

Відділ  зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і  питань внутрішньої політики апарату,  районний  центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Поліпшення матеріально- побутових умов проживання осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

 

 

1.5. Надати безоплатну правову допомогу особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

Постійно

Шумську районне управління юстиції

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Надання

юридичних

консультацій та

роз'яснень,

юридичний

супровід

1.6. Підвищити громадянську свідомість та патріотичне виховання молоді

Постійно

Відділи  освіти, молоді та спорту,  зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і  питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Досягнення якісно нових результатів у духовно- моральному, патріотичному, вихованні підростаючого покоління

2.

Соціальна підтримка осіб, які брали участь в антитерори­стичній операції, та членів сімей загиблих під час

проведення антитерористи чної операції

2.1. Надавати одноразову грошову допомогу сім’ї в якій загинув учасник антитериростичної операції в розмірі 5 тис. гривень на підставі таких документів:

-заяви члена сім’ї загиблого;

-довідки виданої військовими частинами, військовими комісаріатами, уповноваженими органами Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордоної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами, що підтверджують причину смерті, яка наступила внаслідок участі в антитероритстичній операції;

-довідки сільської (міської) ради про особу, що здійснила поховання;

-банківських реквізитів.

Рішення про виплату допомоги приймається комісією при районні йдержавній адміністрації.

2015-2019

Упраління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Районний бюджет

25

5

5

5

5

5

Поліпшення соціального захисту сімей

 

2.2. Вшановувати жителів районну які загинули під час проведення антитерористичної операції (придбання квітів, вінків)

2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Районний бюджет

5

1

1

1

1

1

Вшанування пам'яті загиблих жителів районну

2.3. Надавати особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, у разі наявності, земельні ділянки для будівництва, ведення господарства та іншої господарської діяльності

Постійно

Сільські та  міська ради

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Поліпшення соціально- побутових умов проживання сімей

 

 

2.4. Надавати пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

Постійно

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту сімей

2.5. Сприяти в працевлаштуванні за спеціальністю, відповідно до фаху особам, які брали участь в антитерористичній операції та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

Постійно

Районни центр зайнятості

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Працевлаштування громадян, які брали участь в антитерористичній операції

2.6. Забезпечувати лікування та оздоровлення  осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

 

Постійно

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська комунальна лікарня.

Районний бюджет

40

-

10

10

10

10

Лікування та оздоровлення громадян

 

 

2.7Сприяти направленню за наявності медичних показів на безоплатне санаторно-курортне лікування осіб, які брали участь в антитерористичній операції за місцем перебування їх на обліку або за місцем роботи та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Щорічно

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська комунальна лікарня,

Кременецька міжрайонна дирекція Тернопільського обласного відділення  фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Поліпшення фізичного та психологічного стану, санаторно-курортне лікування та оздоровлення осіб та членів смей (дітей), які  брали участь в антитерористичній операції та осіб загиблих  під час проведення антитерористичної операції

2.8.Позачергово влаштовувати до дошкільних закладів освіти дітей осіб які брали участь в антитерористичній операції, осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції

Постійно

Відділи  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Отримання дошкільної освіти

2.9. Забезпечувати надомним обслуговуванням одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції

Постійно

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шумського району

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Надання необхідних соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг