Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма роботи з обдарованою молоддю


Додаток

до рішення районної ради

від 04 лютого 2014 року № 283                                                                                              

 

 РАЙОННА ПРОГРАМА 

роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2014 -2018 роки

 

  1. Паспорт  Програми

 

1.

Ініціатор  розроблення  програми

Відділ  з питань освіти  районної державної адміністрації

2.

Дата, номер  та  назва  розпорядчого  документа  органу  виконавчої  влади  про  розроблення  програми

Доручення Президента України від 27.03.2013  № 1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, їх соціальної підтримки та захисту.

3.

Розробник  програми

Відділ  з  питань  освіти  районної державної адміністрації .

4

Співрозробники програми

Шумський районний методичний кабінет

5.

Відповідальний  виконавець  програми

Відділ з питань освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники  програми

Відділи  з  питань  освіти районної державної адміністрації, Шумський районний методичний кабінет, навчальні заклади

7.

Термін  реалізації  програми

2014– 2018 роки

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

Перелік  бюджетів, які  беруть  участь  у  виконанні  програми ( для  комплексних  програм)

Районний  бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 460  000 грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

-

9.2.

коштів районного бюджету

340  000 грн.

9.3.

коштів інших джерел

120,000 грн.

 

 

2. Проблеми , на  розв’язання  яких  спрямована  програма

 

            Програма  спрямована  на  забезпечення  формування  інтелектуального  потенціалу  нації  шляхом  створення  оптимальних  умов  для  виявлення  обдарованої  молоді  і на дання  їй  підтримки  в  розвитку  творчого  потенціалу, самореалізації  та  духовного  вдосконалення .

            Складна  ситуації  з  пошуком, розвитком  і підтримкою  обдарованої  молоді  викликана  насамперед:

            - відсутністю  цілісної  загальнодержавної системи  роботи  з  обдарованими  учнями  та  належного  правового,  фінансового, організаційного, науково - методичного  забезпечення;

            - потребою  систематизувати  форми соціального захисту  з  боку  держави ;

            - слабкою  матеріально – технічною , науково – дослідницькою  та  експериментальною  базою  навчальних  закладів  для  роботи  з  обдарованою  молоддю ;

            - відсутністю  цільового  асигнування  щодо  забезпечення  роботи  з  обдарованою  молоддю.

           Для  реалізації  державної  політики  у  сфері  створення  сприятливих  умов  для 

виявлення , навчання, виховання  і  самовдосконалення  обдарованої  молоді ,створення  умов  для  їх  гармонійного розвитку, застосування  її  здібностей  в  Україні, а  також  залучення  педагогічних  працівників  до  роботи  з  обдарованою  молоддю. Необхідно  розробити  районну  програму  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2014 – 2018 роки.

 

 

3. Мета  Програми

 

     Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді регіону шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

 

     Основними завданнями Програми є:

-         створення районної  системи виявлення та відбору обдарованої молоді;

-         визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

-         створення умов для забезпечення доступу обдарованої молоді до якісної освіти у спеціалізованих навчальних закладах для обдарованих школярів;

-         розроблення нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

-         удосконалення та  оновлення нормативно-правової бази щодо забезпечення  змісту, форм  і  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю;

-         залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;

-         піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;

-         координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді;

-         підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді;

-         зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;

-         поглиблення  міжнародного  співробітництва  у  сфері  нових  педагогічних  технологій  навчання  і  виховання  обдарованої  молоді, інтеграція  української  освіти  у  європейський  та  світовий  освітній  простір.

 

  1. Шляхи  і  засоби  розв’язання  проблем,  обсягів  та  джерел  фінансування

 

Виконання  Програми  здійснюється  за  такими  напрямами :

-   створення районного  банку даних про обдаровану молодь;

-   розширення  мережі  навчальних закладів для  запровадження  сучасних  методик  виявлення  навчання  та  виховання  обдарованої молоді  і   надання їй соціально-педагогічної підтримки;

-   сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів;

-   залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із організацією  факультативів , гуртків, зокрема філії Малої академії наук, що працюють з обдарованою молоддю;

-   участь у районних  предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних працівників;

-   проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

-   розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників;

-   удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованої учнівської молоді;

-   створення  Інтернет – сторінки  для  інформування  громадськості  про  здійснення  передбачених  програмою  заходів.

З  цією  метою  відділ  з  питань  освіти районної державно адміністрації :

-   здійснює  організаційне  та  інформаційне  забезпечення  виконання  програми:

-   бере  участь  у розроблені  пропозицій  щодо  вдосконалення  нормативно – правової  бази  програми;

-   сприяє  консолідації  зусиль  місцевих  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого самоврядування, навчальних  закладів, установ  та  організацій  у  роботі  з   обдарованою  молоддю;

-   створює  умови  для  забезпечення  доступу  обдарованої  молоді  із  сільської  місцевості  до  якісної  освіти  у  загальноосвітніх  начальних  закладах для  обдарованих  школярів.

-   сприяє  налагодженню  зв’язків  з  міжнародними організаціями  та  установами, робота  яких  спрямована  на  виявлення , навчання, розвиток  і  підтримку  обдарованої  молоді.

Реалізації  районної  Програми  роботи  з  обдарованою  молоддю  на  2014 – 2018 роки  планується  здійснити  за  рахунок  загальних  бюджетних  призначень передбачених  чинним  законодавством.

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

роботи з обдарованою молоддю на 2014-2018 роки

 

                                                                                                       тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

80,0

 

85,0

 

90,0

 

90,0

 

105,0

 

460,0

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

60,0

65,0

70,0

70,0

75,0

340,0

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

20,0

20,0

20,0

20,0

30,0

120,0

 

 

 

  1. Очікувані  результати, ефективність  Програми

 

   Виконання Програми дасть змогу:

-   сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та  надання  їй  соціально – педагогічної  підтримки;

-   консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

-   створити умови для забезпечення доступу обдарованої молоді із сільської місцевості до якісної  освіти у загальноосвітніх начальних закладах для обдарованих школярів;

-   підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які  проводять роботу з обдарованою молоддю;

-   підвищити рівень професійної компетентності у визначенні методів, форм, засобів, технологій  навчання  і  виховання;

-   розширити інформаційно-аналітичний банк даних «Обдарованість»;

-   розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, які працюють з нею.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Напрями діяльності та заходи з виконання  районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2014-2018 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Удосконален-ня нормативно – правової бази

1.1. Створення  каталогу нормативно – правових та науково – методичних матеріалів із  питань роботи з обдарованими дітьми

 

2014

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції

Без фінансування

-

-

-

-

-

Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю

 

 

Разом:

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2

Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників

 

2.1. Розроблення пакету методичних рекомендацій із питань організації роботи з обдарованими дітьми

 

2015

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня професійної  компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання.

2.2.Включення до програм семінарів  - практикумів учителів – предметників, навчань новопризначених керівників та резерву керівних кадрів  питання, пов’язані з організацією роботи з обдарованими дітьми

 

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Розробка нових напрямів  роботи з обдарованою молоддю

2.3.Організація і проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю

 

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення  педагогічної майстерності медпрацівників, які  працюють із обдарованими дітьми

 

 

2.4. Сприяння створенню авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Розробка нових напрямів роботи з обдарованими дітьми шляхом створення науково – методичного супроводу

 

 

Разом:

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3

Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку.

3.1.Створення районного банку даних “Обдарованість”

 

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет,  навчальні заклади

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення системи поошуку обдарованої молоді

 

 

3.2. Проведення щорічного свята вшанування обдарованої молоді за участю призерів олімпіад, конкурсів – захистів, турнірів, спартакіад, змагань

 

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

Створення  системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

 

 

3.3. Забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів – захистів, турнірів і фестивалів

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості

 

 

3.4.Забезпечення

участі дітей у:

всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт та інше.

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

17,0

17,0

18,0

18,0

20,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.5. Проведення районних виставок дитячих  робіт з природничого матеріалу та з технічної творчості.

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет, навчальні заклади

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.6. Забезпечення участі учнівської молоді у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого шевченківським дням, Міжнародному  мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованої молоді

 

 

3.7. Активізація роботи навчальних закладів  з обдарованими дітьми, створення і організація на їх базі клубів, гуртків, факультативів, консультпунктів, залучення до участі в них учнів закладів.

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

 

 

 

3.8. Забезпечити участь учнів у різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів та конкурсів агітбригад.

 

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

18,0

18,0

19,0

19,0

21,0

 

 

 

3.9. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до навчання у Тернопільському територіальному відділенні Малої академії наук України

 

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення умов для професійного

самовизначення

 

 

3.10. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району моніторингових досліджень якості роботи  з  обдарованими дітьми

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Створення системи роботи з обдарованими учнями

 

 

3.11. Забезпечення якісно нового рівня розвитку фізичної культури та спорту серед дітей  з використанням  практики та передового досвіду щодо організації фізкультурно  - оздоровчих та спортивно – масових заходів, вивчення талановитої молоді

 

2014-2018

Шумський районний методичний кабінет, навчальні заклади

Без фінансування

-

-

-

-

-

Забезпечення підтримки та розвитку  спортивно обдарованої учнівської молоді

 

 

3.12. Проведення  спортивних змагань з метою виявлення спортивно – обдарованої молоді

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

17,5

22,5

24,0

24,0

25,0

Забезпечення умов щодо виявлення спортивно обдарованих дітей та молоді

 

 

Разом:

 

 

340,0

60,0

65,0

70,0

70,0

75,0

 

4

Модернізація  матеріально-технічної бази навчальних закладів

4.1.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, Шумський районний методичний кабінет

Без фінансування

-

-

-

-

-

Поліпшення навчально-методичного забезпечення

 

 

4.2. Модернізація обладнання загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, навчальні заклади

Позабюджетні кошти

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Модернізація навчально-методичної бази закладів

 

 

4.3.Зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи

2014-2018

Відділ з питань  освіти райдержадміні-страції, навчальні заклади

Позабюджетні кошти

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Покращення спортивної бази загальноосвіт-ніх навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи

 

 

Разом:

 

 

120,0

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

 

5

Кадрове забезпечення

5.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення , узагальнення та популяризація передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості

2014-2018

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Навчальна та морально – психологічна підготовка  учителя до роботи з  обдарованими учнями. Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю

 

 

5.2. Участь педагогічних працівників у роботі районних та обласних семінарів.

2014-2018

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників

 

 

Разом:

 

 

-

-

-

-

-

-

 

6

Співпраця з громадськими організаціями

6.1. Координація  діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів у їх співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді

2014-2018

 

Без фінансування

-

-

-

-

-

Консолідація зусиль  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій району

 

 

Разом:

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 


  1. Координація  та  контроль  за виконанням  Програми

 

Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми  здійснює відділ з питань освіти районної державної адміністрації.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів програми та про виконану роботу інформувати відділ з питань освіти районної державної адміністрації до 05 грудня 2013 року впродовж строку дії програми.

Відділ з питань освіти районної державної адміністрації надає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми  до 10 грудня 2014-2018 років Шумській районній державній адміністрації.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                     Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 

Л.С.Табачук

Я.І.Королюк
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг