Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна соціальна програма підтримки та протидії домашньому насиллю


Додаток

до рішення районної ради

від 21 лютого 2017 року № 188

 

РАЙОННА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня       2010р. №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї» (із змінами)

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Управління соціального захисту населення; фінансове управління; служба у справах дітей; відділи освіти, молоді та спорту; культури і туризму; організаційної  та інформаційної роботи, зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністра-ції; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області; виконкоми міської  та сільських рад.

7.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет та

бюджети територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

 

 

 

 

148,3 тис. грн.

9.1

у тому числі:

кошти районного бюджету та кошти  об’єднаних територіальних громад

 

 

148,3 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Розроблення та прийняття районної цільової соціальної програми обумовлено необхідністю визначення на районному рівні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

Завдання і заходи програми спрямовані на розв’язання проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Однак на сьогодні основна увага має бути зосереджена насамперед на розбудові системи підтримки сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги сім'ям учасників АТО, сім’ям з дітьми, які змушені тимчасово переселитись з окупованих територій, сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, сім'ям, в яких здійснюється насильство. При цьому необхідно посилити увагу до звичайних сімей з дітьми, популяризувати сімейні цінності, пропагувати раціональну статеву поведінку, підготувати молодь до сімейного життя.

Сімейна політика є однією із пріоритетних складових комплексної державної політики, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів влади, інститутів громадянського суспільства навколо гасла «Інвестиції в українську родину — це інвестиції в майбутнє України».

Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів, координованого планування діяльності з врахуванням потреб цільових груп.

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі як первинного осередку суспільства.

            Прийняття районної соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки дасть змогу відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації забезпечити комплексний підхід до вирішення нагальних проблем функціонування сімей на території району.

 

3. Визначення мети програми

Мета Програми полягає у забезпеченні системної та комплексної політики щодо підтримки сімей на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатніх сімей та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вирішення завдань Програми відповідає пріоритетним напрямкам та стратегії розвитку Шумського району на період до 2020 року.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблем функціонування сім’ї та демографічного розвитку має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально- економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

 - проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

 - реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та дружини;

 - забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

- удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

- здійснення на базі діючого  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- удосконалення системи первинної профілактики нелегальної міграції та надання допомоги жертвам торгівлі людьми;

- надання соціальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами;

- забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності.

 Програму передбачається виконати згідно таких напрямів:

- формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних кампаній протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

- формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;

- відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей;   - виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального сирітства;

- формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- інтеграція внутрішньо переміщених осіб у суспільство;

- забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей учасників АТО, сімей, які перемістилися з окупованих територій з метою збереження сім’ї, запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної роботи.

          Програму планується виконати протягом 2017-2020 років. Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів  територіальних громад. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                                    тис. гривень        

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

 

Усього витрат на виконання програми

 (тис. грн.)

2017

рік

 

2018

 рік

 

2019

рік

 

2020

 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

33,0

35,5

38,7

41,1

148,3

Районний бюджет  та кошти бюджетів територіальних громад

33,0

35,5

38,7

41,1

148,3

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми дозволить:

- поліпшити якість соціальних послуг сім’ям з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- поліпшити координацію діяльності, організаційно-методичне забезпечення реалізації політики у сфері підтримки сімей;

- створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства в сім'ї;

- удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей;

- удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

- створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- посилити відповідальність батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- підтримати належний соціальний, морально-психологічний стан учасників членів сімей учасників АТО,  та сімей з дітьми що переселені з тимчасово окупованих територій;

 - підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї, дискримінації за ознакою статі;

- сформувати свідоме ставлення населення до збереження здоров’я і планування сім’ї;

 - підвищити рівень відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя і здоров’я, розуміння необхідності рівного розподілу обов’язків та відповідальності жінки та чоловіка щодо виховання дітей.

Заходи Програми наведені у додатку до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності;

- покращення економічних умов функціонування сім'ї, мінімізація економічних ризиків, пов’язаних з народженням та утриманням дитини;

- реалізація проектів громадських організацій щодо розв’язання проблем внутрішньо переселених громадян;

- проведення заходів з надання підтримки та послуг переселеним громадянам;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров'я;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнація негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- діяльність мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на виховання підростаючого покоління;

- надання різнопланової соціальної допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, сім’ям учасників АТО, та сім’ям з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій;

 - залучення громад до допомоги сім'ям з дітьми.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання. 


6. Напрями діяльності та заходи районної соціальної програми

підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний результат

2017

рік

2018

рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей

 

 

1) Придбання посвідчень  для батьків багатодітних сімей та дітей  з багатодітних сімей

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

видача посвідчень, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї, та їх право на отримання пільг згідно Закону України «Про охорону дитинства»          та іншими актами законодавства.

2) Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, круглих столів та ін. з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, з питань розвитку та підтримки опікунських, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

щороку

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та 

бюджети територіа-льних громад

 

0,5

0,5

0,5

0,5

проведення не менше 2 заходів щороку, залучення до заходів близько 50 осіб населення та 70% діючих прийомних, опікунських сімей та ДБСТ

3) Проведення соціальних, та культурологічних заходів з питань розвитку та підтримки сім’ї, відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, популяризації народних сімейних обрядів

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад        

 

3,0

3,2

3,3

3,5

проведення не менше 2 заходів щороку, залучення близько 400 осіб населення до участі у заходах щороку

4) Проводити святкові заходи  для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День Св. Миколая тощо)

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, громадські організації (за згодою)

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад        

2,5

 

 

2,5

 

 

2,6

 

 

2,7

проведення не менше 4 заходів щороку, залучення населення до участі у заходах щороку

5) Проведення соціальних,
благодійних акцій,
мандрівок, екскурсійних
поїздок тощо для дітей та
сімей, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, багатодітних,
прийомних, опікунських
сімей та ДБСТ, сімей
учасників
антитерористичної
операції та внутрішньо
переміщених осіб, сімей,
які проживають в зоні
проведення АТО

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад, кошти з інших джерел

 

 

10,0

10,0

11,0

11,0

проведення не менше  2 заходів залучення близько   100 осіб визначених категорій до участі у заходах щороку

6) Проведення рекламно-інформаційних кампаній,
розробка, виготовлення та
поширення соціальної
реклами з питань сім’ї та
дітей, формування
національних родинних цінностей, пропаганди
здорового способу життя
та збереження
репродуктивного здоров’я

 щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

1,0

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

1,3

видання інформаційних 

буклетів

 

7) Виявлення, облік, надання
соціальних послуг та
здіснення соціального
супроводу сімей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах

 постійно

районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

не потребує фінансуван-ня

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 охоплення соціальними послугами не менше 70% сімей кризових категорій

2.

Підвищення
рівня
народжуваності,
розвиток
відповідального

батьківства

1) Проведення у
загальноосвітніх закладах
занять з питань статевого
виховання учнів

  постійно

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує фінансуван-ня

-

-

-

-
охоплення заняттями не менше 50 % старшокласників

2) Організація та участь у проведенні заходів, культурологічних та
соціальних акцій з питань
підтримки багатодітних
сімей, матерів, яким
присвоєно почесне звання
України «Мати-героїня»

  щороку

 

      

 

   

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; 

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

 

 

2,0

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

3,0

охоплення заходами населення

3) Надання консультаційної
допомоги з питань
підготовки молоді до
подружнього життя,
ефективного планування
сім’ї, відповідального
батьківства

постійно

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

не потребує фінансуван-ня

-

-

-

-

охоплення послугами не менше  500 осіб молоді щороку

4) Проведення роботи з
жінками, які опинилися в
складних життєвих
обставинах, та членами їх
сімей з питань народження
дитини та розвитку дитини
раннього віку

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади, громадські організації              (за згодою)

не потребує фінансуван-ня

-

-

-

-

охоплення  соціальними послугами 100% жінок, які звернулися за допомогою

5) Проведення роботи
спрямованої на
запобігання відмовам
матерів від
новонароджених дітей у
пологових стаціонарах

постійно

Шумська районна центральна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

не потребує фінансуван-ня

-

-

-

-

залишили дитину на
виховання у своїй
сім’ї не менше 70%
жінок, які мали
намір відмовитися
від дитини

6) Розробка та видання
інформаційних матеріалів
з питань сім’ї, підготовки
молоді до подружнього
життя, усвідомленого
батьківства тощо

щороку

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

1,0

1,0

1,0

1,0

видання інформаційних матеріалів  до 100 штук щороку

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння
активізації
місцевих та
об’єднаних
територіальних громад
щодо
соціальної
підтримки
сім’ї

1) Проведення заходів щодо
активізації ролі громади з
питань підтримки сім’ї та
дітей

щороку

 

 

 

відділ освіти, молоді та спорту, служба  у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;

 районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

1,0

1,5

2,0

2,2

залучення до заходів  20% населення

4.

Забезпечення
належних
умов для
запобігання
насильству в
сім’ї, жорстокому
поводженню
з дітьми,
протидії
торгівлі
людьми

1) Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, семінарів, тренінгів,
круглих столів тощо з
питань запобігання
насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з
дітьми, протидії торгівлі
людьми та попередження
нелегальної міграції

щороку

відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіа-льних громад

 

3,0

3,2

3,3

3,5

 залучення до заходів не менше  500 осіб населення, видання листівок накладом 50 шт.

 

 

2) Участь у навчальних семінарах, тренінгах тощо для спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

постійно

відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіа-льних громад

 

1,0

1,0

1,0

1,0

планується залучити до заходів  не менше 5 осіб

 

 

3) Проведення просвітницьких заходів для сімей та осіб «групи
ризику» з питань
запобігання насильству в сім’ї

постійно

відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

   1,0

1,0

1,0

1,0

охопити заходами до 30 осіб.

4) Надання комплексу
соціальних послуг, особам,
які постраждали від
торгівлі людьми та членам
їх сіме
й

 за запитом

відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

не потребує фінансуван-ня

 

-

-

-

-

забезпечення
реінтеграції в
суспільство осіб,
постраждалих від
торгівлі людьми

 

 

5) Надання соціальних
послуг, здійснення
просвітницької роботи,
соціального супроводу
сімей, в яких виявлене
насильство та жорстоке
поводження з дітьми

постійно

відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади, громадські організації (за згодою)

не потребує фінансуван-ня

 

-

-

-

-

охоплення роботою
100% сімей, в яких
виявлене жорстоке
поводження з
дітьми

 

 

6) Діяльність гарячих ліній з
консультування
у випадках насильства в сім’ї та торгівлі людьми

постійно

відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Шумське відділення Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виконавчі комітети міської та сільських рад, об’єднані територіальні громади

не потребує фінансуван-ня

 

-

-

-

-

надання екстреної
допомоги з питань
насильства
та протидії торгівлі людьми
 

5

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1) Проводити комунікативні, просвітницькі заходи, спрямовані на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей

постійно

відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

районний бюджет та 

бюджети територіаль-них громад

 

2,0

2,0

2,3

2,4

залучення до заходів  населення району

6

Здійснення моніторингу виконання Програми

1) Підготовка щорічної доповіді про становище сімей та стан реалізації сімейної політики в районі

щороку

відділ освіти  молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує фінансуван-ня

-

-

-

-

підготовка доповіді про стан реалізації сімейної  політики в районі

 

Кошти районного бюджету  та територіальних громад

33,0

35,5

38,7

41,1

148,3 тис. грн.

 

Всього:

33,0

35,5

38,7

41,1

148.3 тис. грн.


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

            Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Учасникам  програми забезпечити виконання заходів програми та про проведену роботу інформувати голову районної державної адміністрації щороку до 25 грудня впродовж терміну дії програми.

Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 05 січня, впродовж терміну дії програми, інформувати відділ сім’ї та молоді обласної державної адміністрації про хід її виконання.

 

 

Керуючий справами виконавчого

Апарату районної ради                                                                 Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

Панчук
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг