Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Шумському районі


Додаток

до рішення сесії районної ради

від 26 травня 2011 року № 58

 

ПРОГРАМА

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩ  ПОСАДКИ ТА НАРОЩУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДІВ ТА ЯГІД У ШУМСЬКОМУ РАЙОНІ  В    2011 – 2025 РОКАХ

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.2011 № 86 «Про проект програми збільшення площ  посадки та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід у Тернопільській області  в 2011- 2025 роках»

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Районна державна адміністрація, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники,

7.

Термін реалізації програми

2011-2025 роки

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

І етап: 2011 – 2015 роки

2 етап: 2016 –  2020 роки

3 етап: 2021 – 2025 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього, тис. грн.

у тому числі:

1 млн. 500 тис. гривень

9.1.

коштів районного бюджету

1 млн. 500 тис. гривень

9.2

Коштів обласного бюджету

 

9.3.

коштів інших джерел

Не потребує

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Садівництво завжди було провідною високоприбутковою галузю сільськогосподарського виробництва, яка забезпечувала  населення незамінними вітамінними продуктами харчування, а переробні   підприємства – сировиною.

Природно-кліматичні умови і ґрунтові ресурси районі  є сприятливими для вирощування плодово-ягідних насаджень, одержання високих врожаїв плодів та ягід та дозволяють отримувати високоякісні продукти в обсягах, достатніх для забезпечення  внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу.

Фрукти та ягоди – цінна продовольча продукція садівництва. Продукцію садівництва  в основному використовують на продовольчі цілі.

Програма розроблена для розв’язання наступної проблеми: забезпечення продовольчої потреби плодів та ягід району. Для забезпечення населення району плодами і ягодами, відповідно до мінімальних норм споживання плодів і ягід, необхідно щороку виробляти 2 тис. 210  тонн ( 64 кг на 1 людину).

Крім того, виконання Програми дасть змогу поставляти продукцію садівництва, яка вироблена в районі, за його межі, в тому числі на експорт.

 

3. Мета Програми

 

Метою Програми є:

            - стабілізація і подальше збільшення виробництва плодів і ягід;

            - насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх експорту з метою повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за фізіологічними нормами;

            - розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних;

            - інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки і передового досвіду;

            - створення сприятливих умов для збільшення виробництва і переробки плодів та ягід, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів плодових та ягідних культур для отримання подальшого підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво;

            - щорічне оновлення багаторічних насаджень.

 

4. Перелік завдань і заходів Програми

Подолання негативних тенденцій та забезпечення сталого розвитку галузі потребує вирішення основних завдань і заходів:

            - удосконалення системи забезпечення галузі садівництва;

            - активізація інвестиційної політики за рахунок розширення доступу виробників плодоягідної продукції до кредитних ресурсів на пільгових умовах;

            - довести виконавцям заходу завдання з посадки садів та ягідників;

            - провести посадку високопродуктивними сортами тільки районованих вітчизняних та зарубіжних сортів;

            - здійснення контролю за посадковим матеріалом, посадкою та доглядом;

            - дотримання агротехнологічних вимог вирощування плодів та ягід;

удосконалювати системи зберігання та переробки плодів і ягід.

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Головним напрямком розвитку садівництва в району є послідовна інтенсифікація і спеціалізація, створення високопродуктивних садів на промисловій основі, закладка нових і реконструкція старих садів сортами короткого циклу, які вступають  у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння та забезпечують врожай при відповідній агротехніці 200-300 центнерів з гектара.

Видова структура культур садівництва вдосконалюється з врахуванням потреб ринку в плодоягідній  продукції.

Сільськогосподарські підприємства станом на 01.01.2011 вирощували лише яблуні на площі 21 га та смородину на площі 2 га. Посадки горіхоплідних  культур відсутні.

Невідкладною проблемою є необхідність збільшення в структурі виробництва частки плодів кісточкових культур, горіхів та груш.

Максимальний урожай плодово-ягідних культур можна одержати лише за інтенсифікації виробництва, організації виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду, впровадження ресурсозберігаючих технологій  при поєднанні таких агротехнічних заходів, як внесення добрив, обробіток ґрунту, догляд за насадженнями, боротьба із шкідниками та хворобами.

Серед критеріїв оцінки пріоритетності певних технологій визначальну роль будуть відігравати: ступінь насичення ринку продуктами, вплив на ефективність виробництва, можливості економії ресурсів, екологічні наслідки.

У 2011-2025 роках всіма категоріями господарств району  прогнозується посадити 269 га садів в т.ч.  135 га зерняткових, 51 га кісточкових, 30 га горіхоплідних, та 53 га ягідників (додаток  до Програми).

У 2011-2025 роках агроформуваннями району  прогнозується посадити до 151 га садів в т.ч.  80 га зерняткових, 25 га кісточкових, 16 га горіхоплідних, та 30 га ягідників, а в господарствами населення 188 га садів в т.ч. 55 га зерняткових, 26 га кісточкових, 14 га горіхоплідних, та 23 га ягідників відповідно.

Виконання Програми дасть можливість наростити обсяги виробництва плодів та ягід у 2025 році до 3 тис.  т щорічно, що забезпечить продовольчу потребу району  в  плодоягідній продукції.

Для реалізації Програми необхідно щороку виділяти із районного бюджету 100 тис. грн. Загальний обсягг фінансування Програми становить    1 млн. 500 тис. грн.

Зазначені кошти виділяються суб’єктам господарюванням та особистим селянським господарствам, які займаються садівництвом, за такими напрямками:

1. Організація саду (проведення проектних робіт).

2. Закупівля саджанців, посадка і догляд за молодими насадженнями.

3. Надання фінансової допомоги (виплата дотації) по нагляду за садами.

4. Організація вироблення екологічно чистої продукції.

5. Створення, будівництво, облаштування, встановлення відповідних об’єктів для потреб садівництва.

6. Вирощування посадкового матеріалу.

7. Інші заходи.

Конкретні заходи, на які будуть спрямовані кошти районного бюджету, визначаються кожного року розпорядженням голови райдержадміністрації індивідуально-правового характеру на підставі поданих управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації пропозицій. При підготовці розпорядження до уваги береться комлекс фактично виконаних робіт, пропозиції осіб, які вирощують сад, інші обставини. Відповідним розпорядженням визначається порядок використання коштів.

Фінансування заходів здійснюється шляхом компенсації відповідних робіт, в тому числі, часткової. Зазначені кошти можуть виділятись на конкурсній основі.

Ящо отримувачем коштів в межах шостого напрямку реалізації Програми є суб’єкт, що не зареєстрований (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) або не проживає (для членів особистих селянських господарств) на території району, то вищезазначене розпорядження голови районної державної адміністрації потребує погодження із районної радою.

 

6. Нормативно-правове забезпечення Програми

            Програма розроблена із врахуванням положень Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2011 № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покласти на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                             Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

Додаток

                                                                                                          до Програми

ПРОГНОЗ

посадки садів у Шумському районі протягом 2011 – 2025 років

 

Роки

Прогноз посадки садів сільськогосподарськими підприємствами, га

Прогноз посадки садів особистими селянськими господарствами, га

Зернят-кові культури

Кісточ-кові культури

Горіхоп-лідні культури

Ягідн-ики

Зернят-кові культури

Кісточ-кові культури

Горіхоп-лідні культури

Ягід-ники

2011

13

 

 

3

3.7

1.7

 

1.5

2012

 

2

1

5

3.7

1.7

1

1.5

2013

 

1

 

 

3.7

1.7

1

1.5

2014

 

 

2

5

3.7

1.7

1

1.5

2015

12

3

1

 

3.6

1.8

1

1.5

2016

 

1

2

 

3.6

1.8

1

1.6

2017

 

2

1

 

3.6

1.8

1

1.6

2018

10

2

1

10

3.7

1.7

1

1.6

2019

 

3

1

 

3.7

1.7

1

1.5

2020

15

2

2

 

3.6

1.8

1

1.5

2021

 

3

1

 

3.6

1.8

1

1.5

2022

 

 

1

 

3.7

1.7

1

1.5

2023

 

2

2

 

3.7

1.7

1

1.5

2024

 

 

1

7

3.7

1.7

1

1.6

2025

30

4

 

 

3.7

1.7

1

1.6

Разом

80

25

16

30

55

26

14

23

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                             Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг