Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Громадське обговорення

Детальний план території земельної ділянки для розміщення сонячної електростанції за межами с.Биківці Шумського району Тернопільської області


ЗМІСТ ТОМУ

Позначення

Найменування

Примітка
Стор.

Подпись: Інв. № ориг.Подпись: Підпис і датаПодпись: Зам. інв. №

   

Титульний аркуш

 

 

Склад проекту

 

 

Зміст тому

 

 

Гарантійний запис ГАПа про відповідність проекту діючим нормам і правилам

 

 

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

Розпорядження голови Шумської РДА з дозволом на розроблення детального плану

 

 

Викопіювання із містобудівної документації

 

 

Завдання на розроблення документації

 

 

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

   1. Підстава для розробленн ДПТ

 

 

2.  Загальні положення

 

 

   3. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови

 

 

4. Оцінка існуючого ситуації

 

 

5. Розподіл території за функціональним використанням території

 

 

6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території

 

 

7. Переважні, супутні та допустимі види використання території

 

 

8. Основні принципи планування і забудови території

 

 

9. Житловий фонд та розселення

 

 

10.Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування

 

 

   11. Транспорт та вулично-дорожна мережа

 

 

   12. Організаціяорту та пішоходів.

 

 

   13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж

 

 

   14. Інженерна підготовка, інженерний захист території

 

 

   15. Система протипожежного захисту

 

 

   16. Комплексний підхід по благоустрою території

 

 

   17. Містобудівні заходи по поліпшенню стану навколишнього середовища

 

 

18. Основні техніко-економічні показники

 

 

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

 


 


СКЛАД ПРОЕКТУ

 

Номер
тому

Позначення

Найменування

Примітки

1

2

3

4

 

2018 - ПЗ

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

 

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

 

2018-ГП-1

Загальні дані

 

 

2018-ГП-2

 Викопіювання із Публічної кадастрової карти

 

 

2018-ГП-3

 Схема розташування території  у планувальній структурі   району

 

 

2018-ГП-4

План існуючого використання території, схема планувальних обмежень. Опорний план  М 1:2000

 

 

2018-ГП-5

Проектний план. План червоних ліній М 1:2000

 

 

2018-ГП-6

Схема інженерної підготовки та вертикального планування території М 1:2000

 

 

2018-ГП-7

Схема розташування модулів в ряду. Поперечні профілі М1:100

 

 

2018-ГП-8

Загальний вигляд сонячних електростанцій

 


 Проектна документація розроблена згідно з чинними нормами, правилами, інструкціями та державними стандартами.

 

 

 

Головний архітектор проекту                                                        Омелян М.А.

 

 

 

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

 IІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

                 1. Підстави для розробки детального плану території

Детальний план території — земельної ділянки орієнтовною загальною  21.1400 га, розташованої в адміністративних межах Шумського району Тернопільської області за межами с. Биківці для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування енергогенеруючого об`єкта — електростанції з використання енергії сонця розроблено на підставі:
— розпорядження голови Шумської районної державної адміністрації № 260-од від  30 серпня 2017 року.
— топогеодезичної зйомки виконаної у 2018 році.
— завдання на розроблення детального плану території для розміщення електростанції з використанням енергії сонця.
— технічних характеристик модулів для встановлення ФЕС

                    2. Загальні положення

Детальний план території виконано з врахуванням вимог нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
— Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
— Закон України «Про основи містобудування»;
— ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
— ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;
— ДБН Б.1.1-14:2012 « Склад та зміст детального плану території»;
— Земельного Кодексу України;
— Постанови КМУ від 20 травня 2009р. №489 «Про затвердження порядку видачі вихід- них даних на проектування об’єктів містобудування»;
— Закону України «Про планування й забудову територій»;
— Закону «Про землі енергетики й правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;
— Закону України «Про електроенергетику»;
— Закону України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV;
— ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколи- шнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
— ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне оснащення споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмі-рів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж».
— Державні санітарні норми й правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань N239 від 01.08.96;
— Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213;
— Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994р.;
— Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу (25 вересня 2008 року N 601-VI).
Мета розроблення детального плану території — визначення функціонального призначення (із зміною цільового призначення) земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення сонячної електростанції.
На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається:
— визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності;
— оцінка ступеню впливу проектованого об’єкта на використання суміжних земельних ділянок;
— уточнення параметрів існуючих споруд та прилеглих до них територій;
— визначення меж зон екологічного та техногенного впливу проектованого об’єкта;
— обґрунтування можливості розміщення об’єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.
   Будівництво сонячної електростанції здійснюється з метою практичного впровадження в Тернопільській  області «державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізацію у регіонах, завдань, визначених « Енергетичною стратегією України до 2030 року».
    Фотогальванічна електростанція з використанням енергії сонця (ФЕС) являє собою енергогенеруючий об’єкт з використанням фотоелектричних модулів (ФЕМ).
ФЕС використовує енергію сонця, виробляє електричну напругу, інвертує її з постійної в змінну і поставляє електроенергію в загальну енергомережу. У зв’язку з цим розгляда -ється ділянка для розміщення ФЕС за межами с. Великі Дедеркали Шумського району .

Великий потенціал росту галузі альтернативної енергетики обумовлений глобальними факторами й має ряд унікальних переваг, таких як:
— доступність сонячної енергії;
— ФЕС може забезпечити захист від вимикання центрального електроживлення;
— зменшення забруднення повітря, води за рахунок зменшення використання вуглецевих видів палива.
— сонячні фотоенергетичні установки є модульними, що дозволяє створювати будь-які потужності. Вони можуть працювати як підключеними до електромережі загального користування (on-grid або grid-connected), так і автономно на окремо взятому об’єкті (off-grid). Строк придатності ФЕМ на сьогодні становить до 25 років.

            3. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови

  3.1 Природні умови.

Ділянка проектування відноситься до  будівельно-кліматичної зони з характеристиками:

- Будівельно  – кліматична зона

ІІ в 3

- Глибина промерзання ґрунтів

0.8 (0.96) м

- Нормативно – швидкісний натиск вітру

55 кг/м2

- Нормативне снігове навантаження

140 кг/м2

- Розрахункова зимова температура:

 

  а) найбільш холодної доби

- 250С

  б) найбільш холодної 5 - денки

- 210С

- Середня швидкість вітру в січні

5.1 м/сек

- Літня розрахункова температура

24.10С

- Сейсмічність

5 балів

 

 На протязі року переважають вітри північно-західного  напрямку.     

Підїзд на територію забезпечений з автодороги загального користування Шумськ-Ланівці, що проходить суміжно із східної її сторони.
    Склад ґрунтів буде відомий після виконання геологічних вишукувань на ділянці при проектуванні об’єкта.
    За містобудівним зонуванням на основі інженерно природно-географічних та інженер- но-будівельних умов ділянка в цілому відноситься до території із сприятливими містобу -дівними умовами.

3.2. Характеристика рельєфу ділянки.

Ділянка характеризується пересічним рельєфом з перепадом висотних відміток в межах 283.50 – 299.00м  з загальним пониженням в південному напрямку, та з перепадом відміток в межах від 283.5 до 299.50 м. в північному напрямку.

3.3. Соціально-економічні і містобудівні умови   

Обгрунтовується можливість використання земельна ділянка загальною площею 21.1401 га  з визначенням цільового призначення 14.01 — для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. На даний час це  землі сільськогосподарського призначення .
     Суміжні території – землі сільськогосподарського товарного виробництва , особистого селянського господарства та садибна територія.
     Місце розміщення земельної ділянки показано в графічній частині детального плану території .
    Площа будівництва вибрана з урахуванням необхідності розміщення:
• фотоелектричних генераторів (ФЕГ) загальною рекомендованою потужністю ФЕС близько 12,0 МВт;
• трансформаторних підстанцій закритого типу;
• кабельних ліній.

• розподільчої станції.
     Містобудівні умови і обмеження земельної ділянки:
    Вимоги до організації під’їздів до будівель і споруд, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів:
• організувати під’їзди автомобільного транспорту до будівель і споруд;
• передбачити місця для паркування особистого автотранспорту працівників, які обслуговують сонячну електростанцію, в т.ч. для маломобільних груп населення (МГН);
• частина автомобільної дороги повинна бути облаштована дорожніми знаками, розміткою і т.д. технічними засобами згідно ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху». В’їзд на територію забезпечують необхідними знаками заГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки » та ГОСТ 12.4.009-83» ССБТ. Пожежна техніка безпеки для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування ». Особливі умови (за наяв- ності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади — з посиланням на номер документа) щодо:
• благоустрою та озеленення ділянки — виконати благоустрій та озеленення ділянки, забезпечити вертикальне і горизонтальне планування території;
• встановлення малих архітектурних форм –згідно робочого проекту будівництва СЕС;
• елементів зовнішньої реклами — зовнішню рекламу (інформаційні стенди) погодити додатково в установленому порядку з з органами місцевого самоврядування;
• використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху — не передбачається;
• зовнішнє оздоблення будівель та споруд (колір, матеріал фасаду тощо) — розробляється на наступних стадіях проектування;
• можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умов змін його окремих елементів, об’ємно-планувальних або об’ємно-просторового рішення — при намірі провести реконструкцію реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів оснащення, капітальний ремонт будівель і споруд — нове будівництво – не передбачається. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування:
• у разі реалізації наміру забудови — будівлі і споруди по своєму функціональному призначенню повинні відповідати цільовому використанню земельної ділянки.
    Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної зони, рівень впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) виконати на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства.
    Санітарно-захисна зона для даного типу об’єкту не встановлюється.
    Виникнення електричного поля навколо обладнання генеруючого електроенергію — сонячних модулів — повністю виключено.
    Устаткування, що забезпечує функціонування ФЕС не впливає на навколишнє середовище.
   Згідно з діючими нормами і правилами, основне електрообладнання заземлюється, а також захищається системою захисту від перенапруги.
    Все обладнання станції є серійним обладнанням імпортного або вітчизняного виробництва, яке повинно відповідати чинним в Україні нормам, в тому числі, санітарним, і за необхідності підтверджується відповідними сертификатами.
    Перебування на території об’єкта людей, окрім персоналу самої станції, повністю виключено.
    Розробку проектної документації на будівництво слід виконувати з дотриманням чинного законодавства України, в тому числі, статті 20 Закону України «Про електроенергетику».
    При експлуатації споруд ФЕС встановлення джерел ультразвуку, вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, не передбачається.
    Розробка додаткових заходів з очищення та розсіювання вентиляційних і технологічних викидів не потрібна.
    Проектований об’єкт не надає техногенного впливу на навколишнє середовище.
    Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту — служби, що забезпечують пожежну, техногенну безпеку і цивільний захист.                              

        4. Оцінка існуючої ситуації.

       4.1. Стан навколишнього середовища

В межах земельної ділянки, яка планується під будівництво сонячної електростанції об’єкти природньо-заповідного фонду відсутні.
    Відомості щодо екстремально високих випадків забруднення атмосферного та водного об’єктів та грунтів на території  району не надходили, радіаційний фон у межах норми.
    На території даної частини району відсутні значні джерела забруднення, суб’єктам господарської діяльності не видавались дозволи на викиди атмосферного забруднення та спеціальне водокористування (скид стічних вод); організовані місця видалення та утилізація побутових відходів.

      4.2. Використання території та її характеристика.

Ділянка, яка планується під будівництво сонячної електростанції розташована за межами населеного пункту.

Земельна ділянка, яку пропонується використовувати для розташування модулів сонячної електростанції, в плані трапецевидної форми, не огороджена.

Цільове призначення ділянки- землі сільськогосподарського призначення, в тому числі: - за рахунок земель під господарськими дворами -13.2122 га;

- пасовищ - 7.9279 га.         

В межах території під господарськими дворами присутні господарські будівлі і споруди, що знаходяться у власності ФО Павлюка М.І. згідно свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства ТР-ХVІІ №017901. На даний час будівлі і споруди за функціональним призначенням не використовуються, частина будівель зруйнована до фундаментів. На території присутні зелені насадження у вигляді поодиноких дерев та дикоростучого самосіву.

Решта території  також не використовується як пасовище, присутні зелені насадження у вигляді самосіві дикоростучих кущів.

 Підїзд на територію забезпечений з автодороги загального користування Шумськ-Ланівці, що проходить суміжно із східної її сторони.
   В межах ділянки присутні інженерні комунікації та їх охоронні зони: - ЛЕП 110Кв та ЛЕП 10 кВ.

Земельна ділянка з усіх сторін межує з землями однієї об’єднаної громади.
    Порушені землі частково потребують рекультивації, деградовані, техногенно забруднені та малопродуктивні землі, які потребують консервації – відсутні.
     У межах проектованої території не існує об’єктів громадського, культурного і промислового призначення..

4.3. Транспорт

Існуючі під’їзди на територію влаштовані безпосередньо з автомобільної дороги загального користування Шумськ-Ланівці по місцевих проїздах з щебеневим та ґрунтовим покриттям.

 

4. Планувальні обмеження

Планувальні обмеження, які поширюються на земельну ділянку:
— Планувальні обмеження на земельній ділянці відсутні.

5. Розподіл території за функціональним використанням

Детальним планом території передбачається влаштування сонячних модулів для отримання електроенергії з подальшою передачею у мережу енергосистеми України.
     Для забезпечення функціонування ФЕС пропонується встановити: інвентарні будівлі і споруди: диспетчерський пункт, побутове приміщення, пост охорони (одною будівлею), септик. Необхідну кількість і потужність споруд уточнити робочим проектом.

Згідно статті 19 Земельного кодексу України земельну ділянку планується віднести до категорії земель «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, энергетики оборони та іншого призначення».
      Забудова ділянки капітальними спорудами не передбачається.

6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

Влаштування ФЕС не порушує властивостей землі, оскільки сонячні модулі розміщуються таким чином, що поверхня землі отримує достатню кількість тепла і вологи. Після демонтажу ФЕС з якоїсь причини, земля може бути використана за іншим призначенням.

7. Переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження.

Земельна ділянка призначається під будівництво сонячної електростанції з комплексом будівель і споруд і відповідного обладнання. Інші види використання території даним ДПТ не передбачаються.

8. Основні принципи планування і забудови території, формування архітектурної композиції.

8.1 Функціональне зонування території.

Генеральний план ділянки під розміщення сонячної електростанції вирішується з урахуванням технологічної схеми об’єкта, з вимогами санітарних, протипожежних норм і правил.
На ділянці розташовуються: виробнича частина забудови
— фотоелектричні модулі, які складають забудову переважної частини території, умовно поділеної на сектори;
— комплексні інверторні станції – 13 шт (по 1 на сектор);
— КТП;
— РП ;
адміністративно-господарська частина забудови
— адміністративно- побутова будівля

— септик
— стоянка для автомобілів;

 

8.2 Архітектурно-планувальна та об’ємно-просторова композиція.

Об’ємно-планувальні рішення приймалися з урахуванням:
— орієнтації ділянки по сторонах світу (південна експозиція сонячних модулів);
— розмірів, конфігурації ділянки, його розташуванням і оточення;
— компактного функціонального зонування ділянки, і організації чіткого тхнологічного процесу;
— забезпечення нормативних санітарних і протипожежних вимог;
— зручності і економічності в подальшій експлуатації будівель і споруд, з урахуванням сучасних вимог енергозбереження.

8.3. Короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної електростанції.

Основним елементом сонячної електростанції є фотоелектричні модулі, які розташовуються на металоконструкціях під певним кутом до горизонту. Модулі генерують постій- ний електричний струм, величина і напруга якого залежать від ряду факторів (рівня сонячного випромінювання, кута нахилу модуля до горизонту, пікової потужності модуля та ін.) Сонячні модулі мають рядне розташування секції з кроком 7,0 м. Відстань між рядами — 3,5 м.
Ця відстань буде уточнюватись додатковими розрахунками при розробці робочої документації, тому що ФЕП не повинні затінювати один одного. ФЕП установлюються під кутом 30-35град. до горизонтальної площини і робочою поверхнею орієнтовані на південь. Модулі встановлюються на 500-700мм над поверхнею землі. Глибина фіксації стійок каркаса системи кріплення модулів становить 1,00-1,50м нижче рівня поверхні землі. Стійки можуть монтуватися як по бетонних фундаментах так і можуть бути просто вбиті в землю без планування ділянки (в залежності від категорії грунтів).
Сонячні модулі
Мульти-кристалічні кремнієві сонячні модулі виробляються декількома компаніями. Рекомендуються сонячні модулі з номінальною потужністю 330 Вт кожна.
Модулі встановлюються відповідно до рекомендацій виробника, відповідно до національних стандартів, а також міжнародних стандартів з урахуванням досвіду передової світової практики.
Сонячний модуль виконаний у вигляді панелі, встановленій в каркас із алюмінієвого профілю. Панель являє собою фотоелектричний генератор, що складається зі скляної плити, з тильної сторони якої між двома шарами герметизуючої плівки розміщені сонячні елементи, електрично з’єднані між собою металевими шинами. Нижній шар плівки захищений від зовнішніх впливів шаром захисної плівки. До внутрішньої сторони корпуса модуля прикріплений блок терміналів, під кришкою якого розміщені електричні контакти, призначені для підключення модуля.
Оригінальна запатентована технологія забезпечує оптимальний режим зарядки при високих температурах, а також при низькому рівні освітленості.
Фотоелектричні елементи виробляють електрику із продуктивністю, що змінюється залежно від рівня сонячної радіації. Фотоелементи поєднують у модулі, які становлять основний компонент фотоелектричних систем. Модулі розраховані на різну напругу, аж до декількох сотень вольтів. Досягають цього шляхом з’єднання фотоелементів і модулів у серії. Ряди, послідовно з’єднаних модулів, під’єднуються до комплексних інверторних станцій,що виконують дві основні функції:
— перетворення постійного струму, що генерується рядами сонячних модулів, на змін -ний струм, що є прийнятним для загальної електромережі;
— підвищення напруги з метою запобігання втрат при передачі електроенергії в загальну мережу.
    Потужність однієї комплексної інверторної станції і відповідно точну їх кількість, буде визначено проектом. Комплексна інверторна станція є пристроєм закритого типу — все обладнання знаходиться в середині бетонного або металевого корпусу. Внутрішнє обладнання і сам захисний корпус обов’язково заземлюється.
     До складу ФЕС також входить РП– комплектна трансформаторна підстанція закритого типу — пристрій, що дозволяє підключити комплексні інверторні станції до кабельної лінії 10 кВ, що з’єднує ФЕС і лінію 10 кВ.
РП також є пристроєм закритого типу, обладнання якого заземляється і захищається системою захисту від перенапруги.
Кабельні лінії змінного струму на території ФЕС напругою 10кВ є стандартними лінійними об’єктами електроенергетики, які прокладаються в траншеях на глибині близько 0,7 м з дотриманням діючих норм і правил для даного типу обладнання.
Докладне електричне підключення буде розглянуто в рамках робочого проекту підключен ня об’єкта до конкретної підстанції на підставі технічних умов.
Територія ФЕС огороджується парканом і цілодобово охороняється з метою запобігання несанкціонованого проникнення. Таким чином, перебування на території об’єкта людей, окрім персоналу самої станції, повністю виключено. Заходи з охорони праці персоналу станції є стандартними для об’єкта електроенергетики.

Загальний вигляд та принципову схему роботи сонячної електростанції приведено на мал.1

9. Житловий фонд та розселення.

Територія знаходиться за межами сельбищої території.
Детальним планом не передбачається розміщення житлового фонду та розселення людей в межах території що відводиться.

10. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування.

Даним проектом не передбачає розміщення об’єктів обслуговування і системи обслуговування населення.

11. Транспорт і вулично-дорожня мережа.

На територію ФЕС організовано підїзд з  автодороги загального користування. Покриття під’їздів для автотранспорту на ділянку — щебеневе. Проїзди для технологічного транспорту по території ФЕС передбачені по контуру земельної ділянки. Існуюча польова дорога, що проходить по території ФЕС виноситься за межі ділянки.
   У даному проекті ширина проїздів для автомобілів по території становить 4.0м, із узбіччям по 1 м з обох боків. Також передбачені розворотні майданчики, технологічні площадки та підходи для технічного обслуговування модулів по всій території ФЕС.

12. Організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок.

Під’їзд на територію запроектований з західноїсторони ділянки, де встановлюються ворота. ФЕС має круговий об’їзд по території та можливість руху в рядах між кварталами сонячних панелей для ремонту та обслуговування. Рух між рядами сонячних панелей здійснювати мото — всюдихідними машинами (квадроцикли, мопеди, в зимовий період снігоходами).
На території ФЕС передбачається можливість паркувальних місць для приїжджаючих (6 машино-місць, в т.ч. 1 машино-місце для МНС).

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд.

Інженерне забезпечення — автономне.

Підключення проектної електростанції до зовнішніх мереж визначено буде робочим проектом.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання  підземного простору.

Схемою проектного плану передбачається максимальне збереження існуючого рель- єфу для розташування сонячних модулів з південною орієнтацією. Вертикальним планування території передбачається засипка котлованів та траншей на місці демонтованих будівель і споруд та влаштування дорожної мережі. При розробці робочого проекту передбачити планування території для забезпечення водовід ведення дощових і талих вод в понижені місця рельєфу. В місцях  виїмок і підсипок ґрунту рослинний шар слід зрізати і перемістити до місць складування з послідуючим використанням для озеленення терито- рії та рекультивації.
Благоустрій об’єкту проектування ув’язати з благоустроєм прилеглих територій. В межах земельної ділянки необхідно виконати умови щодо забезпечення під’їздів та підходів для обслуговування та ремонту інженерних мереж.

15. Система протипожежного захисту.

Сонячна електростанція буде забезпечується системою протипожежного захисту згідно ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» проект якого виконується в складі проектної документації електростанції. Система протипожежного захисту повинна забезпечувати автоматичне відключення окремих елементів електромереж при виникненні коротких замикань, забезпечення проїзду пожежних машин, наявність первинних засобів пожежогасіння та ін.

16.Комплексний підхід та благоустрій території.

Проектним планом (основне креслення) передбачається благоустрій території: а саме, влаштування озеленення території (влаштування газону із суміші трав стійких до витоптування), влаштування проїздів з поліпшеним покриттям (щебеневим).

 Передбачається влаштування зовнішнього освітлення по периметру ФЕС.
     Зона відпочинку працівників знаходиться біля адмінбудівлі, де розміщуються лавки для відпочинку, встановлюються урни, стенд з техніки безпеки та пожежної охорони, інвентарний щит з первинними засобами пожежогасіння, висадка низькорослих дерев і кущів та елементів освітлення.
Земельна ділянка огороджується по периметру сітчастою огорожею. Видалення сміття передбачити в спеціальні контейнери, встановлені на майданчику для збору сміття. На вивезення сміття замовнику необхідно укласти договір з місцевою комунальною службою, яка відповідає за утилізацію сміття.

17. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах проектованої ФЕС та прилеглої територій, що включають заходи з охорони атмосфери, ґрунтів, захист від шуму і електромагнітних випромінювань.
      Проектовані споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання не є джерелом забруднення.
      Будівництво та експлуатація об’єктів не зачіпає елементів геологічної, структурно-тектонічної будови і ландшафтів і не викличе негативних явищ геотехногенного походження в геологічному середовищі.
     При експлуатації ділянки, за її цільовим призначенням, не відбудеться змін, що негативно впливають на рослинний і тваринний світ.
    Розробка додаткових заходів з очищення та розсіюванню вентиляційних викидів не потрібна, оскільки розміщення об’єктів забруднення атмосферного повітря не передбачається.
    При проектуванні і експлуатації об’єкта встановлення, джерел ультразвуку, вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що перевищують допустимі норми не передбачається.
     Територія підлягає благоустрою та озеленення. Вертикальне планування території передбачає відведення поверхневих стоків з дорожнього покриття на смугу відчуження.
Загалом у даний час стан навколишнього середовища району проектування можна оцінити як задовільний.
    Будівництво елекростанціі на джерелах сонячної енергії передбачається з метою забезпечення стабільного електропостачання споживачів району та з метою практичного впровадження «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 — 2020 роки» та реалізацію у регіоні завдань, визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року». Робота проектованої генеруючої електростан- ції заснована на прямому перетворенні сонячної енергії в електроенергію в фотоелементах, виготовлених з напівпровідникового матеріалу (кремнію) і об’єднаних в фотоелектричні модулі.
   Використання сонячної енергії виключає спалювання природного палива, яке тягне за собою значні викиди в атмосферу на традиційних енергетичних об’єктах (теплоелектростанціях), що робить проектовану ФЕС екологічно безпечним об’єктом.
Відповідно до призначення до складу проектованої електоростанціі входять: сонячні модулі, інверторні станції, КТП для власних потреб, КРПЗ-10кВ. При в’їзді на майданчик передбачається будівництво адміністративно-побутової будівлі, в якій розміщується контрольно-пропускний пункт (КПП) з цілодобовим постом охорони, септика і площадки для паркування легкових автомобілів. На території майданчика розміщується цілодобовий пост охорони, обладнаний біотуалетом.
Біля адміністративно-побутової будівлі передбачені майданчики для дизельгенераторів, які забезпечують резервне (аварійне) електропостачання обладнання системи безпеки об’єкта.
За рахунок передбачених будівельних, технологічних та природоохоронних заходів, направлених на вдосконалення технологічного процесу, експлуатація проектованого об’єкта є екологічно безпечною.
Повітряне середовище. Діяльність електростанції з вироблення електроенергії не пе -редбачає утворення будь-яких забруднюючих речовин і виділення їх в атмосферне по -вітря: сонячні батареї незалежні від палива, не виділяють ніяких шкідливих речовин, не забруднюють навколишнє середовище, безшумні при роботі.
Можливими джерелами забруднення атмосфери на проектованому об’єкті є стоянка автомашин, а також аварійна робота дизель-генераторів.
Максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин не перевищать 0,35 ГДК, що нижче допустимих норм, валовий викид складе 0,034 т / рік.
Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову зону відсутнє.
Водне середовище. Експлуатація проектованого об’єкта не передбачає використання води на виробничі потреби. Водоспоживання на господарсько-побутові потреби передбачається від «привізної» води, стоки відводяться у септик. Після накопичення побутові стоки вивозяться згідно з договорами.

 

18. Основні техніко-економічні показники

 

1 Територія в межах ділянки, га    -21.1401
2 Проектна потужність ФЕС, МВт  -12,00
3 Поле для розміщення сонячних модулів га -15.8830
4 Площа дорожнього покриття, м2  - 16200
5 Площа озеленення, га                  - 3.5971
6 Площа забудови (адміністративно- побутова споруда, навіс, інвенторні станції, КТП, РП) ,м2                                      -  400,0

 

  ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Додаток1

Додаток2

Додаток3

Додаток4

Додаток5

Додаток6

Додаток7

ПОГОДЖЕНО

Фізична особа підприємець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Шумської районної

державної адміністрації

               (посада керівника організації-виконавця)

 

            

             М.А. ОМЕЛЯН

 

            (посада керівника організації-замовника)

                            

                                Ю.М. ГОЛОВАТЮК

                     (підпис, ім.`я, прізвище)

 

 

                     (підпис, ім.`я, прізвище)

 

 

ЗАВДАННЯ

на розроблення детального плану території

 

Земельної ділянки для розміщення сонячної електростанції за межами с.Великі Дедеркали Шумського району Тернопільської області

(повна назва містобудівної документації)

 

________________________№____________________

 

п/п

 

 

Складова завдання

 

 

Зміст

1.

Підстава для проектування

 

Розпорядження голови Шумської районної державної адміністрації  від 30.08 2017 року № 260-од

2.

Замовник розроблення детального плану

 

Шумська районна державна адміністрація  

3.

Розробник детального плану

 

ФО-П     М.А.Омелян

 місто Тернопіль

4.

Строк виконання детального плану

 

до 20 січня 2018 року

5.

Кількість та зміст окремих етапів

виконання роботи

 

один етап

6.

Строк першого та розрахункового етапів проекту

 

до 20 січня 2018 року

7.

Мета розроблення детального плану

 

Визначення функціонального призначення та параметрів забудови

 окремої земельної ділянки за межами населенного пункту з метою розміщен ня об’єкта будівництва; визначення містобудівних умов та обмежень.

 

8.

Графічні матеріали із зазначенням

масштабу

 

Згідно таб.2 ДБН Б.1.1-14:2012 ” Склад та зміст детального

плану території.

 

9.

Склад текстових матеріалів

 

пояснювальна записка

10.

Перелік основних техніко-економічних показників

 

- загальна площа земельної ділянки;

- орієнтовна потужність електростанції;

- площа мощення території ;

- площа забудови;

-площа благоустрою та озеленення

11.

Основні вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів

- відповідно до діючих нормативів;

- транспортна  мережа району

12.

Вимоги до використання геоінформаційних технологій

при розробці окремих розділів схем планування та їх тиражування

 немає

 

13.

Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезичних

- завдання на проектування;

- розпорядження голови РДА;

- топографічний план;

- ситуаційна схема;

- викопіювання з Публічної кадастрової карти

14.

Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану

без потреби

15.

Вимоги щодо забезпечення державних інтересів

 

немає

16.

Вимоги з цивільної оборони (за окремим завдання)

 

без потреби

17.

Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів

 

без потреби

18.

Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення

Згідно п.7.6 ДБН Б.1.1-14:2012 надається Замовнику 3

екземпляри проекту в паперовому вигляді та 2 в електронному

19.

Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях

Текстові матеріали - .pdf,

графічні -.pdf,

 

20.

Основні вимоги до програмного забезпечення, в т.ч. геоінформаційних систем та технологій

немає

21.

Додаткові вимоги

 

відсутні

 

 

 

 

 

      

   В.о. завідувача сектору містобудування 

 та архітектури Шумської 

  райдержадміністрації                                                        .                                      

  

              

 

                    В.І.КОЛОДЯЖНИЙ

 

                                         

 

 

 

       Головний архітектор проекту

      М.А. ОМЕЛЯН

                                                                                                                                                                          

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг