Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Адміністративні послуги / Суб'єкти надання адміністративних послуг / Відділ у справах молоді та спорту

Інформаційні картки


ПОГОДЖЕНО

Кобіс С.В.

Голова Чортківської РДА

 

_______________________________

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Галущак О.В.

Начальник відділу у справах молоді та спорту

________________________________

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ПОСЛУГИ

 

«Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

 

                                   яка надається відділом  у справах  молоді та спорту

                                               Чортківської  райдержадміністрації

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

Інформація про Центр надання адміністративних послуг

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

Чортківської райдержадміністрації

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги         

48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Шевченка, 23
І поверх праве крило

2.           

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги         

  Пн- Ср  08.00 - 17.15;

  Вт – Чт  08.00 – 20.00;

  Пт 08.00 – 16.00;

  Сб 08.00 – 15.00.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

03552 2 17 09
http://www.oda.te.gov.ua/tchortkivska

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.           

Закони України      

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ

Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від19.05.2009 №1343-VІ

Багатодітна сім'я – сім'я, що складається з батьків

(або одного з батьків) і трьох та більше дітей (ст.1 Закону України «Про охорону дитинства)

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України

(ст.13 Закону України «Про охорону дитинства»).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМ «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї». від 02.03.2010 № 209

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту «Про затвердження інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї». від 29.06.2010р.№ 1947

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Подача відповідних документів

      Багатодітна сім'я – сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей (ст.1 Закону України «Про охорону дитинства)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Копії свідоцтв про народження дітей ( завірити в сільській чи міській раді)

- Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище , ім’я та по батькові , дату  видачі , місце реєстрації ;

- Фотокартки батьків 30х40 мм  та дітей від 6 років ;

- У разі  реєстрації батьків за  різним місцем проживання (Довідку про те , що за місцем реєстрації  батька або матері посвідчення структурним підрозділом не видавалося )

- Довідка про склад сім ї

- Папка на зав язках

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Посвідчення видаються безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Місячний  термін

      Посвідчення видаються протягом одного місяця  після подання пакету документів згідно Постанови Кабінету Міністрів України  «Деякі питання виготовлення  і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної  сім’ї». від 02.03.2010 № 209

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
в) підписання заяви та документів особою, яка не має на це повноважень;
г) подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 3 стандарту;

д) відсутність підстав для видачі посвідчення.

14.

Результат надання адміністративної послуги

1 місяць

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема