Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб’єктів господарювання / Стимулювання інвестиційної діяльності

Примірний перелік основних документів


Конфіденційно

 

Примірний перелік основних документів,

що надається до банку при розгляді проектів в рамках постанови КМУ від 03.06.2013 №404 «Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень»

для попереднього аналізу та формування експертного висновку банку щодо проекту розвитку та визначення намірів банку щодо надання кредиту.

 

1.

Клопотання у довільній формі (зазначаються: цілі кредиту, необхідна сума кредиту, термін кредиту, бажана відсоткова ставка)

 

2.

Лист погодження проекту з віце-прем’єр-міністром України

 

3.

Техніко-економічне обґрунтування проекту соціально-економічного розвитку (за формою затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.13 року № 699)

 

4.

Інформаційний лист щодо проекту соціально-економічного розвитку (за формою затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.13 року № 699)

 

5.

Відомості про позичальника (за встановленою банком формою), (доповнивши їх інформацією щодо наявності рейтингу національної та / або міжнародної рейтингової агенції)

 

6.

Фінансова звітність:

-  «Баланс» (форма1) за два останніх роки в розрізі кварталів;

- «Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м), за два останніх роки;

 

для органів місцевого самоврядування:

- «Звіт про фінансовий стан (баланс)» (форма № 1мб) за два останніх роки в розрізі кварталів;

- «Звіт про результати виконання місцевих бюджетів» (форма № 2мб), за два останніх роки;

 

7.

Бюджетна звітність:

- «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м) за два останніх роки у розрізі кварталів;

-  «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма 4-3Д, № 4-3м) за два останніх роки в розрізі кварталів;

для органів місцевого самоврядування:

- «Звіт про виконання місцевих бюджетів» (форма № 2кмб(мб)), за два останніх роки в розрізі кварталів;

 

8.

Довідка з банків про заборгованість за кредитами, в т.ч. прострочена (за наявності)

 

9.

Юридичні документи:

- документів щодо створення, реєстрації та діяльності (далі – Позичальника) (Статут, Положення, розпорядчий акт тощо);

- вибірковий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Позичальника;

- довідку від Позичальника з переліком змін і доповнень, що були внесені  до установчих документів в період з дня видачі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до дати укладання договорів та посвідчені копії цих змін та доповнень (в разі якщо такі зміни не надавались до Банку), а в разі відсутності зазначених змін та доповнень – відповідну довідку про їх відсутність із зазначенням дати реєстрації чинної редакції установчого документу (довідка надається на дату укладання кредитного договору);

- довідку щодо відсутності/наявності змін у керівному складі Позичальника  із зазначенням діючого керівного  складу та документів, що підтверджують повноваження осіб, що входять до його складу (в разі, якщо зазначені документи до банку не подавались – надати належним чином завірені їх копії) (довідка надається на дату укладання кредитного договору);

- документи (рішення (накази) уповноважених органів (осіб)), що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси позичальника (керівник або інша уповноважена особа, головний бухгалтер тощо) та обсяг повноважень, в т.ч. на підписання  всіх  необхідних документів щодо  оформлення кредиту та кредитного договору (зокрема, документи про обрання/призначення на посаду, про надання необхідних повноважень, наказ про вступ на посаду, контракт, внутрішні положення, що стосуються кредитної операції, в т.ч. про органи управління тощо), а також документів, що підтверджують особу (паспорт громадянина України) та засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картки платника податків, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру реєстрацію) уповноважених осіб;

- рішення, погодження тощо уповноважених органів, необхідні для здійснення кредитної операції відповідно до установчих документів Позичальника та чинного законодавства України;

- документи, що підтверджують дотримання вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель»;

Документи повинні надаватись в оригіналах або належним чином засвідчених копіях*.

 

10.

Довідка про дотримання нормативних вимог, встановлених законодавством України з екологічних та соціальних питань (за встановленою банком формою у відповідності до Методичних рекомендацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків клієнтів АТ «Укрексімбанк»)

 

11.

Державна експертиза проекту відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 №243 (до отримання відповідних роз’яснень)(за наявності)

 

12.

Документи для проектів, які спрямовані на фінансування будівництва:

для нових проектів з будівництва:

- проектна документація погоджена в міських службах згідно з чинним законодавством України.

- зведені кошториси будівництва, об’єктні кошториси.

- позитивні висновки комплексної експертизи

- затвердження проекту будівництва

- дозвіл Державного архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельно-монтажних робіт.

- розрахунок договірної ціни, на яку планується видача кредиту з розшифровкою обсягів робіт, що підлягають виконанню.

- копії договорів генерального підряду з будівництва; на виконання спеціальних робіт, поставку і монтаж обладнання.

для проектів, що вже перебувають на стадії будівництва:

- проектна документація погоджена в міських службах згідно з чинним законодавством України;

- зведені кошториси будівництва, об’єктні кошториси;

- позитивні висновки комплексної експертизи;

- затвердження проекту будівництва;

- дозвіл Державного архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельно-монтажних робіт;

- розрахунок договірної ціни, на яку планується видача кредиту з розшифровкою обсягів робіт, що підлягають виконанню;

- копії договорів генерального підряду з будівництва; на виконання спеціальних робіт, поставку і монтаж обладнання;

- акти приймання виконання будівельно-монтажних робіт (КБ-2В) на роботи, які виконано;

- Довідка про вартість будівельних робіт та витрати (КБ 3);

- графік будівництва з вказаними обсягами виконаних робіт;

- робоча документація(за додатковим запитом);

- розгорнутий розрахунок витрат на устаткування з вказаними вартістю устаткування, авансованих коштів згідно договорів постачання, вартістю обладнання, яке поставлено;

- розгорнутий розрахунок інших витрат з вказаними профінансованими обсягами.

Документи для проектів, які спрямовані на фінансування придбання обладнання, транспорту, тощо: контракти/договори, які фінансуються в рамках проекту

13.

Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (за встановленою банком формою)

 

 




 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема