Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

10


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

1. ___0310000_____ Чортківська районна державна адміністрація                                      
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. __0317810___ Відділ з питань ЦЗН та РІ Чортківської районної державної адміністрації

         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. __0317810___ 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій  та   наслідків стихійного лиха                                                                                                
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100,0

72,1

172,1

100,0

72,1

172,1

-

-

-

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0317810

210105

Окремі заходи по реалізації (регіональ-них) державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)

100,0

72,1

172,1

100,0

72,1

172,1

-

-

-

-

 

 

 

Усього

100,0

72,1

172,1

100,0

72,1

172,1

-

-

-

-

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Програма захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

100,0

72,1

172,1

100,0

72,1

172,1

-

-

-

-

Усього

100,0

72,1

172,1

100,0

72,1

172,1

-

-

-

-


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

0317810

Завдання 1

 

 

 

           

 

 

 

Створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району; забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту та населення; виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях; здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

0317810

Обсяг видатків

тис. грн

Звітність установ

172,1

172,1

-

 

0317810

Кількість районних заходів спрямованих на запобігання, ліквідацію

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

од.

План основних заходів цивільного захисту Чортківського району на 2017 рік

5

6

+1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість районних заходів з метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

0317810

Кількість учасників районних заходів спрямованих на запобігання,

ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного

характеру та їх наслідків

осіб

План основних заходів цивільного захисту Чортківського району на 2017 рік

55

56

+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість учасників районних заходів з метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

0317810

Середні витрати на проведення одного районного заходу

спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру та їх наслідків

тис. грн

Розрахунок

34,42

28,68

-5,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшено витрати на проведення одного районного заходу

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

0317810

Збільшення кількості людей, охоплених районними заходами

спрямованими на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру та їх наслідків порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

0

2

+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількості людей через збільшення кількості районних заходів

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Поповнено районний матеріальний резерв відповідно до номенклатури та обсягів: автобензин А 92 - 1960 літрів, паливо дизельне 1185 літрів, вакцину Індіраб (проти сказу) – 15 доз. Забезпечено підтримання системи оповіщення цивільного захисту району  в стані готовності до використання, доведення сигналу оповіщення до абонентів, включених в СЦВ, проведено ремонт, експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення. Забезпечено проведення на належному рівні  пропаганди цивільного захисту серед населення, молодого та підростаючого покоління, проведено спортивно-масові заходи дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечено участь представників району в обласних заходах, виготовлено та розповсюджено друковану агітаційну продукцію з питань цивільного захисту. Придбано панорамні маски до апаратів на стисненому повітрі «Drager» - «Panorama Nova» - 12 шт., генератор бензиновий 6 кВт – 1 шт.

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного

розпорядника  бюджетних коштів                                               _________    ___І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ___
                
                                                                                                             (підпис)                      (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Головний бухгалтер установи

головного розпорядника бюджетних коштів                              __________     ____З.І.КОСТЮК_____
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)           

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема