Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


    

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

СХВАЛЕНО

Рішенням сесії Чортківської

районної ради

від 23.12.  2015 № 38

 

 

розпорядження голови  районної  державної  адміністрації

11.12.2015   № 334

 

                                                                                                                    

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру

на 2014-2017 роки

 

1.              У п.9 та п.п. 9.1 розділу першого, та у розділі четвертому  Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру цифри «551,0» замінити цифрами «1365,0».

2.              Таблицю 1 розділу четвертого Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру викласти в наступній редакції:

 

Таблиця 1

 

Ресурсне забезпечення програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

 

Обсяг ресурсів, усього,

 

 у тому числі:

Виконання по роках

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

125,0

406,0

392,5

441,5

1365,0

районний бюджет

125,0

406,0

392,5

441,5

1365,0

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

 

 

3.              Таблицю 2 розділу п’ятого Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру викласти в наступній редакції:

 

 

 

 


«Таблиця 2

Показники продукту виконання заходів програми по роках

 

12345

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Вихідні дані на завершення програми

З них по роках

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

Показники продукту Програми

1.

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

відсотки

0

100

11

29

30

30

2.

Телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення. Придбання автоматичної системи оповіщення нового покоління, комп’ютерної техніки, організація оповіщення абонентів, включених до автоматичної системи оповіщення, організація електронної пошти з сільськими радами, об’єктами підвищеної небезпеки району, службами цивільного захисту району.

відсотки

0

100

12

62

13

13

3.

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування та населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення

відсотки

0

100

4

32

32

32

4.

Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечення участі в обласних заходах.

відсотки

0

100

25

25

25

25

5.

Закупівля аварійно- рятувального обладнання.

 

відсотки

0

100

0

0

26

74

 

Показники ефективності визначаються по кожному об’єкту – продукту програми, як співвідношення його вартості до кількості об’єктів або обсягів виконання продукту.»

 

4.              Додаток 1 до розділу шостого Програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру викласти в наступній редакції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розділу 6 Програми

 

Напрямки діяльності та заходи програми  захисту населення і територій Чортківського району

від надзвичайних ситуацій техногенного та   природного  характеру на 2014-2017 роки

 

№ з/п

Назва

напрямку

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Строк вико-нання захо-ду

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),

тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Створення та накопичення районного матеріально-го резерву Чортківсько-го району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2014 -

2017

Відділ з питань цивільного захисту населення райдерж-адміністрації

район-ний бюджет

100,0

265,0

265,0

265,0

895,0

Створення районного матеріального резерву та щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів:

автобензин – 10 тонн, дизельне паливо – 20 тонн, масла і мастила – 200 л, скло – 200 м2,

шифер – 2500 штук,

руберойд – 100 рулонів, мішки для піску – 500 штук, плівка поліетиленова–200м2, лист оцинкований - 45 шт, цвяхи шиферні – 30 кг, пиломатеріали 20 м3, гусаки – 100 шт.,

ємкість для питної води – 4 шт.,

аптечка колективна (на 100-150 чол.) - 2шт.,

вода питна тривалого зберігання – 675 літрів,

оліфа – 50 літрів,

цвяхи – 20 кг, шт радіоприймач – 2., ртутний термометр – 5.

2.

Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатиза-ції цивільного захисту Чортківсько-го району

1) телекомунікацій-ні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення, включення і зняття з стійки централізованого виклику домашніх телефонів керівного складу цивільного захисту району, начальників служб цивільного захисту району. Заміна застарілого обладнання системи оповіщення (магнітофони, мікрофони, та інші технічні засоби)

2014 -

2017

Відділ з питань цивільного захисту населення райдерж-адміністрації,

Цех експлуатації об’єктів зв’язку РЦТ № 143 ПАТ “Укртеле-ком”

район-ний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

Забезпечить щорічне підтримання системи централізованого оповіщення населення в стані готовності до використання, щомісячну оцінку якості обслуговування системи оповіщення згідно з актами виконаних робіт, доведення сигналу оповіщення до абонентів, включених в стійку централізованого виклику,

 

 

2)  придбання автоматичної системи оповіщення нового покоління, комп’ютерної техніки, організація оповіщення абонентів, включених до автоматичної системи оповіщення, організація електронної пошти з сільськими радами, об’єктами підвищеної небезпеки району, службами цивільного захисту району.

 

Відділ з питань цивільного захисту населення райдерж-адміністрації

 

район-ний бюджет

-

40,0

-

-

40,0

Оперативне доведення сигналу оповіщення до абонентів, включених до автоматичної системи оповіщення, доведення інформації, розпоряджень, рішень штабу цивільного захисту до сільських рад, служб цивільного захисту району, об’єктів підвищеної небезпеки та отримання зворотної документальної інформації.

3.

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, спеціалізова-них служб цивільного захисту та населення, яке проживає в прогнозова-них зонах хімічного забруднення 

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування та населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення

2014-2017

Відділ з питань цивільного захисту населення райдерж-адміністрації

 

 

район-ний бюджет

10,0

86,0

86,0

86,0

268,0

Забезпечення працівників територіальних формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту підвищить їх готовність до дій за призначенням щодо захисту населення, а забезпечення непрацюючого населення яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення засобами радіаційного та хімічного захисту суттєво підвищить рівень безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів  відповідно до розрахунку:

протигази – 500 шт., респіратори – 225  шт., костюми захисні – 16 шт., дозиметри (ДП-5В, МКС-У)  – 2 шт., дозиметри індивідуальні (ІД-1, ДКС-02К) – 2 шт., прилади хімічної розвідки (НХР, ВОР) – 2 шт., газоаналізатори – (ГМУ-2, РЛС-2, РЛС-3) - 3 шт.

4.

Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяль-ності, діям в екстремаль-них ситуаціях

Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечення участі в обласних заходах

2014 -

2017

Відділ з з питань  цивільного захисту населення райдерж-адміністрації, відділ освіти райдерж-адміністрації, районний відділ Управління Державної служби України з надзвичай-них ситуацій  у Тернопіль-ській області

 

Район-ний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Популяризація серед дітей та молоді здорового способу життя. Формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях. Щорічне проведення змагань в кількості:

- дружин юних пожежних 1 раз; 

- «Школа безпеки» 1 раз.

5.

Здійснення організацій-них та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

1)         Закупівля аварійно- рятувального обладнання.

2014- 2017 рр

Відділ з питань  цивільного захисту населення райдерж-адміністрації

районний бюджет

-

-

16.0

65,0

81,0

Закупівля аварійно-рятувальної техніки та спорядження:

в 2016 році - Бензопила Stihl MS-650, Пилосос з водяним фільтром для демеркуризації;

в 2016 році – 5 комплектів тепловідбивних костюмів ТК-800;

в 2017 році – 25 комплектів костюму Л-1

 

 

2) Закупівля аварійно- рятувального обладнання.

2014- 2017 рр

Відділ з питань  цивільного захисту населення райдерж-адміністрації

район-ний бюджет

-

-

10,5

10,5

21,0

Придбання апаратів для захисту органів дихання АСП-2 в кількості 3 шт.

Всього , тис.грн.

125,0

406,0

392,5

441,5

1365,0

 

 

 

          Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                                                               Л. З. МЕЛЬНИК

                             

Б. М. Гусак

 

Створення районного


 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема