Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Регуляторна політика

Регуляторні акти - це


 Регуляторний акт  — прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Ознаки регуляторного акту:

· має владно-організаційний характер;

· приймається (видається) уповноваженим на це суб'єктом;

· встановлює загальні правила безособистісного характеру;

· розрахований на багаторазове використання для всіх передбаченими ним випадків;

·  йому притаманна стабільність;

·  його юридична сила зберігається незалежно від виконання приписів в часі.

·                     

Регуляторні органи 

Регуляторнимиорганами є:

·  Верховна Рада України

·  Президент України

·  Кабінет Міністрів України

·  Національний банк України

·  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

·  інші державні органи, центральні органи виконавчої влади

·  Верховна Рада Автономної республіки Крим

·  Рада Міністрів Автономної республіки Крим

·  місцеві органи виконавчої влади

·  органи місцевого самоврядування

Аналіз регуляторного впливу

Кожен проект регуляторного акту в обов'язковому порядку супроводжується аналізом регуляторного впливу, який містить:

· обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта;

· аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище;

·  забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

·  обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Оприлюднення проектів регуляторних актів

Усі проекти регуляторних актів підлягають обов'язковому оприлюдненню. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинно містити:

·  стислий виклад змісту проекту регуляторного акту;

·  поштову та електронну адресу розробника проекту регуляторного акту та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;

·  інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

·  інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від громадськості, та про спосіб надання до регуляторного органу зауважень та пропозицій.

Нормативно-правові акти, які визначають діяльність учасників регуляторного процесу

· Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» №308 від 11.03.2004;

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №150 від 11.02.2004;

· Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» №152-р від 19.03.2004;

·  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення моніторингу виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади найважливіших актів законодавства та завдань у першому півріччі 2004 року» №65-р від 19.02.2004;

·  Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» №472 від 14.04.2004;

·  Указ Президента України «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» №477 від 24.04.2004;

·  Указ Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» №901/2005 від 01.06.2005;

·  Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» №3 від 04.01.2002.
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема